คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

3

พนักงาน 64% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว เดอะมอลล์ 1

เดอะ มอลล์ กรุ๊ป

"ประสบการณ์ทำงานในธุรกิจ Retails"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-02

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้เรียนรู้งานในหลายๆ ด้าน เริ่มต้นจาก 0 แต่ได้เรียนรู้อะไรเยอะ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เวลาในการทำงานมากกว่าเวลาความเป็นส่วนตัว การทำงานแบบเป็นเอกเทศ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-02

รีวิว เดอะมอลล์ 2

เดอะ มอลล์ กรุ๊ป

ฝ่ายการตลาดองค์กร - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-12-28

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีการสอนงานที่ดี กับผู้มาเริ่มงานใหม่ หรือให้เวลาเรียนรู้ศึกษางาน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มี Over Time และ บรรยากาศในการทำงานไม่ค่อยเหมาะสม

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-12-28

รีวิว เดอะมอลล์ 3

เดอะ มอลล์ กรุ๊ป

"งานที่หลากหลายไม่น่าเบื่อ ได้ประสบการณ์หลายอย่าง"

ผู้บริหารฝ่ายการตลาด - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-27

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ให้สวัสดิการค่อนข้างดี (ค่ารักษาพยาบาล และอื่นๆ) เงินเดือนปกติแต่โบนัสคุ้มค่า

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ระบบงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อาทิเช่น การทำเอกสาร ทำให้ติดขัดและต้องใช้เวลานาน บางครั้งต้องทำหลายรอบ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-27

รีวิว เดอะมอลล์ 4

เดอะ มอลล์ กรุ๊ป

ฝ่ายการตลาดองค์กร - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-10

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เปิดกว้าง ให้ประสบการณ์ใหม่ได้เสมอ เพราะเป็นธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่ง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การอนุมัติงานล่าช้า การปฏิบัติงานบางครั้งไม่เชื่อมโยงส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-10

รีวิว เดอะมอลล์ 5

เดอะ มอลล์ กรุ๊ป

"ได้ประสบการณ์ที่ดี"

การตลาดเชิงกิจกรรม - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-28

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานดี บรรยากาศเป็นกันเอง งานสนุกมาก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การทำงานไม่ค่อยเป็นระบบ กรประสานงานมีหลายบุคคลที่เกี่ยวข้องเลยทำให้ยุ่งยาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-28

รีวิว เดอะมอลล์ 6

เดอะ มอลล์ กรุ๊ป

"Professional marketing advertising executive with strong marketing background 5 years of experience. Directed many Campaign Sale and managed to capture public attention for boosting sale. Increased sales from the target sales. Creative and hard-working pr"

MARKETING & ADVERTISING EXECUTIVE - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-22

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สายงานกว้างขวางทำให้เราได้เรียนรู้มากมาย รู้จักคนมากมาย มีความก้าวหน้า

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

งานเยอะมากที่สุด และบุคลากรเก่าแก่บางท่านต้องยอมรับได้แล้วว่าเด็กรุ่นใหม่คือปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนที่ดีขององค์กร ควรเปิดใจ ไม่ยึดติดสิ่งเดิมๆ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เด็กรุ่นใหม่คือปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนที่ดีขององค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-22

รีวิว เดอะมอลล์ 7

เดอะ มอลล์ กรุ๊ป

"ได้ทำงานที่หลากหลาย"

นักออกแบบกราฟิก - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-23

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้ฝึกหัดแบะเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนทำงานได้สมบูรณ์

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีความไม่แน่นอนในบางทีของการตรวจงานทำให้เป็นอุปสรรคบ้างในบางครั้ง

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ไม่อยากให้แยกฝั่งห้างกับช้อปปิ้ง บางทีมันทำให้ดูเหมือนคนบะงาน และลูกค้าของห้างไม่เข้าใจ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-23

รีวิว เดอะมอลล์ 8

เดอะ มอลล์ กรุ๊ป

"บริษัทของคนรักความสบาย"

พนักงานการตลาด - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-26

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีโอกาสทำงานกับผู้บริหารระดับสูง มีความท้าทายในการทำงานทุกวัน บริหารเวลาได้ ทำงานกันอย่างจริงจัง มีความเป็นองค์กรที่ไม่น่าเบื่อ มีความเป็นแฟชั่น นึกว่าทำงานกลางรันเวย์ ได้ประสบการณ์มากล้นจากเจ้าของและผู้บริหารที่สั่งสมประสบการณ์งาน Retail ระดับประเทศ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เด็กรุ่นใหม่มีความชิลสูงไป ไม่ค่อยทำงาน แต่อยู่เป็น ประจบนาย ตำแหน่งขึ้นง่าย ไม่มีความสามารถแต่เติบโตแบบก้าวกระโดด แค่คุณมีความสวย หล่อ กล้ามแน่น หุ่นดี แต่งตัวดี หิ้วกระเป๋าราคาแพง ก็สามารถมีหน้ามีตาในที่ประชุมได้ แม้จะแค่เรอ เรื่องคอรัปชั่นตั้งแต่ตำแหน่งเล็กๆ ไปจนใหญ่โต

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

จัดการเรื่องคอรัปชั่นให้หมดได้แล้ว สงสารพนักงานด้วยกันที่รับงานหนักและเงินเดือนน้อยกว่าพวกขี้ประจบแต่ไม่ทำงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-26

รีวิว เดอะมอลล์ 9

เดอะ มอลล์ กรุ๊ป

"ทำให้มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสิ่งใหม่ๆในงาน ต้องแก้ปัญหาเฉพาะ"

ผู้จัดการแผนก - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-15

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่ให้ความรู้สึกเหมือนทำงานเป็นครอบครัว

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การเติมโตในตำแหน่งมีน้อย เงินเดือนน้อย ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นใหม่

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ผู้ใหญ่ควรรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆ กล้าให้คิดก็ควรจะกล้าให้ทำ เนื่องจากปัจจุบันลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจซื้อไปจากอดีตมาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-15

รีวิว เดอะมอลล์ 10

เดอะ มอลล์ กรุ๊ป

"สังคมในบริษัท และสวัสดิการ"

เจ้าหน้าที่ระดับ 7 - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-19

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

จ่ายเงินเดือนตรงตามเวลา การันตีโบนัสปลายปีที่แน่นอน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

สังคมที่แบ่งแยก ระดับผู้บริหาร และลูกน้องอย่างชัดเจน ผู้บริหารบางท่านไม่มีความสามารถที่เพียงพอ การทำงานและการตัดสินใจล่าช้า สวัสดินการต่างๆ เหมือนจะดี แต่ก็พอเปรียบเทียบแล้วกับบริษัทต่างๆ ก็ไม่ได้พิเศษ ไม่มีที่จอดรถสำหรับพนักงงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-19

  • 1
  • 2

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ดีทีจีสมัครงาน พีพีเอ็มสมัครงาน Admindสมัครงาน รสิกา
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ