รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
  • หางาน สมัครงาน ปตท 1
  • หางาน สมัครงาน ปตท 2
  • หางาน สมัครงาน ปตท 3
  • หางาน สมัครงาน ปตท 4
  • หางาน สมัครงาน ปตท 5
  • หางาน สมัครงาน ปตท 6
  • หางาน สมัครงาน ปตท 7
  • หางาน สมัครงาน ปตท 8
keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 88% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ปตท 1

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"เป็นองค์กรที่มีศักยภาพอันดับหนึ่งด้านการทำงาน"

พนักงานพัฒนาสังคมชุมชน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-03-12

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานในการสื่อความ เพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มชุมชนเป้าหมาย และหน่วยธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย บริหารจัดการงานกิจการเพื่อสังคมและมวลชนสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสังคมหรือกลุ่มชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสร้างเครือข่ายและรักษาความสัมพันธ์ ร่วมกับโครงการสำคัญในการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ / ความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น ประชาพิจารณ์ วิเคราะห์วางแผนและดำเนินการจัดการประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อองค์กรในระยะสั้นและยาว

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-03-12

รีวิว ปตท 2

ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-12-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การบริหารพนักงาน ความสามัคคีในองค์กร การบริหารงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-12-11

รีวิว ปตท 3

ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-12-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่ดีนะคะ ทำให้เรามีความสามัคคีในองค์กรการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมความรักใคร่กลมเกลียวในหมู่คณะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-12-11

รีวิว ปตท 4

ปตท. จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

บริษัทใหญ่ มั่นคง ได้หมุนหลายหน้างาน ขั้นตอนการทำงานเยอะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

รีวิว ปตท 5

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"มีโอกาศเติบโตสูง"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

กำลังขยายไปทั่วโลก มีโอกาศ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

รีวิว ปตท 6

ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายขายส่งออก - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-02-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Export Sales Manager at PTT Public Company Limited . : Role & Responsibilities ( Report to VP ) - Responsible to expand Lubricant business, Oil business and other retail businesses in China (ie Amazon) which is the main target market , as high growth, Near Thailand and customers base from petrochemical product that can help PTT to expand business and more detail as following: • Expand Lubricant business that cover all China ,I need to work closely with dealer and end user . - Set strategy to expand business in China. - Marketing plan for whole china that related to market study, competitor analysis, Supply-Demand, Market trend, etc. - Marketing channel strategy that covered online marketing and offline marketing (Online:Wechat , Weibo, VDO,etc , Offline: Billboard in express way, Car wrapping , Brochures, Sales promotion, Exhibitions, Road show, etc). - New Product Development that collaborated with R&D team and Plant team .It is covered automotive product and Industrial product. - OEM business : Study toll blender or 3rd party in China that can help PTT to produce lubricant in China (to produce low tier product) , Moreover, OEM still related to find packaging source (plastic source, carton source, label source) , Raw material source, Product quality, - Export cargoes from Thailand and Inventory management that related with Planning team and production team in Thailand team to arrange production for Chinese customer. In addition, Need to collaborate with China local sales team and transportation team in China. - Work with Sales team to expand business in each part of China ( China separate to 5 part: Northeast and North, East, South-East, Southwest) . - Technical service: Collaboration with sales team in China, QA/QC team in Thailand and R&D team in Thailand to respond to customer within criteria. - Other: Study “Amazon project” and Lubricant toll blender in China.

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-02-06

รีวิว ปตท 7

ปตท. จำกัด (มหาชน)

นักศึกษาฝึกงาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-16

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

พี่เลี้ยงเป็นกันเองมาก คุยกันได้อย่างสนุกสนานเฮฮา

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-16

รีวิว ปตท 8

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมดีมากค่ะ"

เลขานุการและผู้ช่วยส่วนตัว - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-30

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้รับประสบการณ์ในการทำงาน การแก้ไขปัญหา และสภาพแวดล้อมในการทำงานดีมากค่ะ ถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาทำงานที่นี่อีก

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-30

รีวิว ปตท 9

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"หนึ่งในบริษัทของไทยที่มีคนอยากร่วมงานมากที่สุด ... "

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ความโดดเด่นของ ปตท. คือ สวัสดิการพนักงานที่นับได้ว่าดีที่สุดแห่งหนึ่ง และมาพร้อมกับความมั่นคงทางการงาน สามารถหมุนเวียนทำงานในตำแหน่งอื่นๆ ได้

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

รีวิว ปตท 10

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"หนึ่งในบริษัทของไทยที่มีคนอยากร่วมงานมากที่สุด ... "

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ปตท. เป็นหนึ่งในบริษัทด้านพลังงานที่สำคัญของไทย และมีเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมงานมากที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจากสวัสดิการที่โดดเด่นแล้ว ยังมีความมั่นคงทางอาชีพ พร้อมทั่้งโอกาสในการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ภายในองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

  • 1
  • 2

ค้นหาบริษัทอื่น