รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
 • หางาน สมัครงาน ปตท 1
 • หางาน สมัครงาน ปตท 2
 • หางาน สมัครงาน ปตท 3
 • หางาน สมัครงาน ปตท 4
 • หางาน สมัครงาน ปตท 5
 • หางาน สมัครงาน ปตท 6
 • หางาน สมัครงาน ปตท 7
 • หางาน สมัครงาน ปตท 8
 • keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 85% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ปตท 1

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"เป็นองค์กรที่มีศักยภาพอันดับหนึ่งด้านการทำงาน"

พนักงานพัฒนาสังคมชุมชน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-03-12

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานในการสื่อความ เพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มชุมชนเป้าหมาย และหน่วยธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย บริหารจัดการงานกิจการเพื่อสังคมและมวลชนสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสังคมหรือกลุ่มชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสร้างเครือข่ายและรักษาความสัมพันธ์ ร่วมกับโครงการสำคัญในการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ / ความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น ประชาพิจารณ์ วิเคราะห์วางแผนและดำเนินการจัดการประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อองค์กรในระยะสั้นและยาว

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-03-12

รีวิว ปตท 2

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"มีโอกาศเติบโตสูง"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

กำลังขยายไปทั่วโลก มีโอกาศ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

รีวิว ปตท 3

ปตท. จำกัด (มหาชน)

นักศึกษาฝึกงาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-16

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

พี่เลี้ยงเป็นกันเองมาก คุยกันได้อย่างสนุกสนานเฮฮา

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-16

รีวิว ปตท 4

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมดีมากค่ะ"

เลขานุการและผู้ช่วยส่วนตัว - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-30

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้รับประสบการณ์ในการทำงาน การแก้ไขปัญหา และสภาพแวดล้อมในการทำงานดีมากค่ะ ถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาทำงานที่นี่อีก

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-30

รีวิว ปตท 5

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"หนึ่งในบริษัทของไทยที่มีคนอยากร่วมงานมากที่สุด ... "

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ความโดดเด่นของ ปตท. คือ สวัสดิการพนักงานที่นับได้ว่าดีที่สุดแห่งหนึ่ง และมาพร้อมกับความมั่นคงทางการงาน สามารถหมุนเวียนทำงานในตำแหน่งอื่นๆ ได้

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

รีวิว ปตท 6

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"หนึ่งในบริษัทของไทยที่มีคนอยากร่วมงานมากที่สุด ... "

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ปตท. เป็นหนึ่งในบริษัทด้านพลังงานที่สำคัญของไทย และมีเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมงานมากที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจากสวัสดิการที่โดดเด่นแล้ว ยังมีความมั่นคงทางอาชีพ พร้อมทั่้งโอกาสในการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ภายในองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

รีวิว ปตท 7

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"มั่นคง อยู่ยาว Conservative"

Managerial Accounting - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-03

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

- ตอบโจทย์เรื่องความมั่นคง ถ้าใครที่ชอบทำงานไปเรื่อยๆอยู่ยาวยันเกษียณก็เหมาะเลย - งานมีความ Challenge - สวัสดิการดี - พี่ๆที่ทำงานดีมาก เป็นมิตร และให้ความช่วยเหลือตลอด - ภาพลักษณ์ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-03

รีวิว ปตท 8

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"ประสบการณ์ฝึกงานที่คุ้มค่า"

นักศึกษาฝึกงาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-17

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

พี่ๆที่ฝึกงานใจดีและได้ให้งานทำที่เหมาะสม มีการทำงานเป็นระบบ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-17

รีวิว ปตท 9

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"งานท่าทายดี สนุกกับงาน และเพื่อนร่วมงาน"

เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-12

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่มั่นคง และใส่ใจพนักงาน มีความยืดยุ่น สภาพแวดล้อมในการทำงานดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-12

รีวิว ปตท 10

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"วัฒนธรรมองค์กร"

พนักงาน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-15

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ มีความมั่นคงสูง มีเวลาในการใข้ชีวิตที่ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-15

 • 1
 • 2

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน รอยัล เปเปอร์สมัครงาน กันน่าสมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทยสมัครงาน เดนท์สุ