คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 83% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ปตท 1

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"มีโอกาศเติบโตสูง"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

กำลังขยายไปทั่วโลก มีโอกาศ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

รีวิว ปตท 2

ปตท. จำกัด (มหาชน)

นักศึกษาฝึกงาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-16

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

พี่เลี้ยงเป็นกันเองมาก คุยกันได้อย่างสนุกสนานเฮฮา

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่ค่อยมีงานให้ทำ เนื่องจากพวกพี่เลี้ยงก็ไม่มีงานเหมือนกัน จึงทำให้ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้อะไรมากนัก

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-16

รีวิว ปตท 3

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมดีมากค่ะ"

เลขานุการและผู้ช่วยส่วนตัว - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-30

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้รับประสบการณ์ในการทำงาน การแก้ไขปัญหา และสภาพแวดล้อมในการทำงานดีมากค่ะ ถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาทำงานที่นี่อีก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีบ้างเล็กน้อย แต่ถือว่าได้เรียนรู้ค่ะ ไม่มีสิ่งใดที่จะถูกใจเราได้หมดทุกอย่าง

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ไม่มีค่ะ อยากขอบคุณที่ให้โอกาสได้มาทำงานที่นี่ค่ะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-30

รีวิว ปตท 4

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"หนึ่งในบริษัทของไทยที่มีคนอยากร่วมงานมากที่สุด ... "

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ความโดดเด่นของ ปตท. คือ สวัสดิการพนักงานที่นับได้ว่าดีที่สุดแห่งหนึ่ง และมาพร้อมกับความมั่นคงทางการงาน สามารถหมุนเวียนทำงานในตำแหน่งอื่นๆ ได้

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ปตท. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ที่ยังคงมีระบบ ระเบียบการปฏิบัติงานอยู่ อาจจะมีความล่าช้าในการทำงานบ้าง และวัฒนธรรมองค์กรยังคล้ายคลึงกับหน่วยงานราชการ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

หากเป็นไปได้อยากให้องค์กรเปิดกว้างยอมรับความคิดของพนักงานรุ่นใหม่ และปรับบรรยากาศการทำงานให้มีความเป็นเอกชนมากขึ้น แต่ยังคงความเป็นไทย

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

รีวิว ปตท 5

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"หนึ่งในบริษัทของไทยที่มีคนอยากร่วมงานมากที่สุด ... "

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ปตท. เป็นหนึ่งในบริษัทด้านพลังงานที่สำคัญของไทย และมีเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมงานมากที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจากสวัสดิการที่โดดเด่นแล้ว ยังมีความมั่นคงทางอาชีพ พร้อมทั่้งโอกาสในการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ภายในองค์กร

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การทำงานบางครั้งยังคงอ้างอิงระบบระเบียบการทำงาน คล้ายๆ กับหน่วยงานราชการ ซึ่งอาจส่งผลให้ล่าช้าบ้าง และวัฒนธรรมองค์กรยังมีความคล้ายคลึงกับหน่วยงานราชการเช่นกัน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ต้องการให้ปรับบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเป็นเอกชนมากขึ้น แต่ยังคงมีความเป็นไทย และปรับวิถีการทำงานให้สอดคล้องกับคนยุคปัจจุบันมากขึ้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

รีวิว ปตท 6

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"มั่นคง อยู่ยาว Conservative"

Managerial Accounting - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-03

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

- ตอบโจทย์เรื่องความมั่นคง ถ้าใครที่ชอบทำงานไปเรื่อยๆอยู่ยาวยันเกษียณก็เหมาะเลย - งานมีความ Challenge - สวัสดิการดี - พี่ๆที่ทำงานดีมาก เป็นมิตร และให้ความช่วยเหลือตลอด - ภาพลักษณ์ดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

- ระบบเยอะ มีความเป็น conservative พนักงานตั้งแต่ mid-level ขึ้นไปเข้าถึงยาก - งานระดับ Manager หนักมาก - อนาคตขององค์กรไม่มีความชัดเจน - ไม่เหมาะกับพนักงานที่กล้าพูด กล้าแสดงออก - ความก้าวหน้าของพนักงานขึ้นอยู่กับอายุงานมากกว่าผลงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-03

รีวิว ปตท 7

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"ประสบการณ์ฝึกงานที่คุ้มค่า"

นักศึกษาฝึกงาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-17

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

พี่ๆที่ฝึกงานใจดีและได้ให้งานทำที่เหมาะสม มีการทำงานเป็นระบบ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่ได้เลือกฝ่ายงานที่จะฝึกงานด้วยเอง ทางบริษัทเลือกมาให้แล้ว

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

พัฒนาระบบฝึกงานให้แข็งแกร่งเพื่อบุคลากรให้อนาคต

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-17

รีวิว ปตท 8

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"งานท่าทายดี สนุกกับงาน และเพื่อนร่วมงาน"

เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-12

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่มั่นคง และใส่ใจพนักงาน มีความยืดยุ่น สภาพแวดล้อมในการทำงานดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ความก้าวหน้าไม่มี เพื่อนร่วมงานไม่โอเค งานจุกจิกเยอะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-12

รีวิว ปตท 9

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"วัฒนธรรมองค์กร"

พนักงาน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-15

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ มีความมั่นคงสูง มีเวลาในการใข้ชีวิตที่ดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การประเมินผลงานไม่สอดคล้องกับผลงาน ทำให้ไม่มีกำลังใจมนการทำงาน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เหมาะสม

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-15

รีวิว ปตท 10

ปตท. จำกัด (มหาชน)

นักบัญชี - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-17

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สวัสดิการดีมาก เพื่อนร่วมงานดี บรรยากาศในการทำงานดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

กิจกรรมเยอะ ไม่เหมาะกับคนที่ไม่ชอบกิจกรรม งานจำเจ เติบโตช้า ระบบอาวุโสเยอะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-17

  • 1
  • 2

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน สหเสริมวัฒนาสมัครงาน เอ็มเอ็มบีสมัครงาน มาเตอร์ มาเก็ตติ้งสมัครงาน WorkVenture Technologies
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ