รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
 • หางาน สมัครงาน ปตท 1
 • หางาน สมัครงาน ปตท 2
 • หางาน สมัครงาน ปตท 3
 • หางาน สมัครงาน ปตท 4
 • หางาน สมัครงาน ปตท 5
 • หางาน สมัครงาน ปตท 6
 • หางาน สมัครงาน ปตท 7
 • หางาน สมัครงาน ปตท 8
 • keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 85% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ปตท 1

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"เป็นองค์กรที่มีศักยภาพอันดับหนึ่งด้านการทำงาน"

พนักงานพัฒนาสังคมชุมชน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-03-12

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานในการสื่อความ เพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มชุมชนเป้าหมาย และหน่วยธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย บริหารจัดการงานกิจการเพื่อสังคมและมวลชนสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสังคมหรือกลุ่มชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสร้างเครือข่ายและรักษาความสัมพันธ์ ร่วมกับโครงการสำคัญในการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ / ความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น ประชาพิจารณ์ วิเคราะห์วางแผนและดำเนินการจัดการประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อองค์กรในระยะสั้นและยาว

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-03-12

รีวิว ปตท 2

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"มีโอกาศเติบโตสูง"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

กำลังขยายไปทั่วโลก มีโอกาศ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

รีวิว ปตท 3

ปตท. จำกัด (มหาชน)

นักศึกษาฝึกงาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-16

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

พี่เลี้ยงเป็นกันเองมาก คุยกันได้อย่างสนุกสนานเฮฮา

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-16

รีวิว ปตท 4

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมดีมากค่ะ"

เลขานุการและผู้ช่วยส่วนตัว - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-30

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้รับประสบการณ์ในการทำงาน การแก้ไขปัญหา และสภาพแวดล้อมในการทำงานดีมากค่ะ ถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาทำงานที่นี่อีก

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-30

รีวิว ปตท 5

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"หนึ่งในบริษัทของไทยที่มีคนอยากร่วมงานมากที่สุด ... "

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ความโดดเด่นของ ปตท. คือ สวัสดิการพนักงานที่นับได้ว่าดีที่สุดแห่งหนึ่ง และมาพร้อมกับความมั่นคงทางการงาน สามารถหมุนเวียนทำงานในตำแหน่งอื่นๆ ได้

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

รีวิว ปตท 6

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"หนึ่งในบริษัทของไทยที่มีคนอยากร่วมงานมากที่สุด ... "

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ปตท. เป็นหนึ่งในบริษัทด้านพลังงานที่สำคัญของไทย และมีเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมงานมากที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจากสวัสดิการที่โดดเด่นแล้ว ยังมีความมั่นคงทางอาชีพ พร้อมทั่้งโอกาสในการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ภายในองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

รีวิว ปตท 7

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"มั่นคง อยู่ยาว Conservative"

Managerial Accounting - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-03

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

- ตอบโจทย์เรื่องความมั่นคง ถ้าใครที่ชอบทำงานไปเรื่อยๆอยู่ยาวยันเกษียณก็เหมาะเลย - งานมีความ Challenge - สวัสดิการดี - พี่ๆที่ทำงานดีมาก เป็นมิตร และให้ความช่วยเหลือตลอด - ภาพลักษณ์ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-03

รีวิว ปตท 8

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"ประสบการณ์ฝึกงานที่คุ้มค่า"

นักศึกษาฝึกงาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-17

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

พี่ๆที่ฝึกงานใจดีและได้ให้งานทำที่เหมาะสม มีการทำงานเป็นระบบ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-17

รีวิว ปตท 9

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"งานท่าทายดี สนุกกับงาน และเพื่อนร่วมงาน"

เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-12

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่มั่นคง และใส่ใจพนักงาน มีความยืดยุ่น สภาพแวดล้อมในการทำงานดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-12

รีวิว ปตท 10

ปตท. จำกัด (มหาชน)

"วัฒนธรรมองค์กร"

พนักงาน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-15

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ มีความมั่นคงสูง มีเวลาในการใข้ชีวิตที่ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-15

 • 1
 • 2
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ฟีนิกซิคท์สมัครงาน ไทม์ คอนซัลติ้งสมัครงาน แซนด์ เอ็มสมัครงาน สยามทูไนท์
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ WorkVenture ?

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ