คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

3

พนักงาน 69% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว บำรุงราษฎร์ 1

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

"What a experience"

หัวหน้างาน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-06-06

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีมาตรฐานในระดับสากล มาทำงานที่นี่จะได้รับประสบการณ์กับลูกค้าที่หลากหลาย มีโอกาสได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ มีสวัสดิการที่ดีมากๆ แห่งหนึ่ง มีหอพักสำหรับพนักงานในราคาถูกมากๆ พร้อมรถรับส่ง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

อยู่ในย่านธุรกิจทำให้การเดินทางโดยรถยนต์ค่อนข้างติด และมีที่จอดรถสำหรับพนักงานน้อย

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

Internal Communication between Supervisors, subordinates and Colleagues. Conservative thinking

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-06-06

รีวิว บำรุงราษฎร์ 2

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

"บรรยากาศในการทำงาน"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

บรรยากาศในการทำงานดีสถานที่ทำงานสะอาด เพื่อนร่วมงานโอเค

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

สถานที่ทำงานอยู่ในซอยลึก ทำงานเป็นกะ หากเลิกงานดึกอาจให้ความรู้สึกไม่ปลอดภัยขณะเดินทางกลับหอ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

รีวิว บำรุงราษฎร์ 3

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

"ระบบรพ."

หัวหน้างาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีระบบที่ดี ทั้งเรื่องการ trianing แบ่งงานแต่ละแผนกชัดเจน มี goal ที่ชัดเจนและพนักงานทุกคนเข้าใจตรงกัน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เนื่องจากเป็นเอกชนการทำงานค่อนข้างจะหนัก ต้องมีความกระตือรือร้นตลอดเวลา

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ตำแหน่งวิชาชีพควรมีมากขึ้นและรักษาคนในองค์กรไว้

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

รีวิว บำรุงราษฎร์ 4

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

"ไม่คิดว่าจะขนาดนี้"

ผู้ช่วย - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-31

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีคนเก่งเยอะมาก การเดินทางสะดวก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

วัสดุ และสิ่งแวดล้อมการทำงานไม่เป็นมิตร

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

สนใจแผนกอื่นบ้าง

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-31

รีวิว บำรุงราษฎร์ 5

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

"บรรยากาศในการทำงาน"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สถานที่ทำงานสะอาดบรรยากาศดี เพื่อนร่วมงานโอเค สวัสดิการดีเจ็บป่วยรักษาฟรี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

สถานที่ทำงานอยู่ในซอยลึก หากเลิกงานตอนดึก อาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัย

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

รีวิว บำรุงราษฎร์ 6

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

"ทำแผนกปริ้นเตอร์"

Resident Engineer - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สนุก ดี เพื่อนร่วมดี ได้อะไรเยอะ สาวๆพยาบาล น่ารัก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

งานรับอารมนิดๆ ถ้าไม่สนใจก็สบายมาก อย่าคิดไรเยอะเป็นพอ ต้องทำงานตามระบบ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

รีวิว บำรุงราษฎร์ 7

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

"เพื่อนร่วมงานดี"

บริการลูกค้า - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-15

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานดี สวัสดิการดี บรรยากาศการทำงานดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ค่าตอบแทนปลายปีควรให้มากกว่านี้ การพัฒนาบุคคลากรบางตำแหน่งให้มีศักยภาพ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-15

รีวิว บำรุงราษฎร์ 8

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

"ประสบการณ์ในBI"

พยาบาลวิชาชีพ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สถานที่และบรรยากาศการทำงานดี อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ครบครัน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การทำงานมุ่งเน้นผลประโยชน์ต่อองค์กร การประเมินผลปลายปีกดดันมาก

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

การประเมินผลปลายปีกดดันมาก ผลการประเมินที่ไม่สามารถชี้วัดได้ด้วยผลงานที่ชัดเจน

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

รีวิว บำรุงราษฎร์ 9

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

"ช่วงตกต่ำ"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นโรงพยาบาลที่มี reputation ดี ไม่ต้องห่วงเรื่อง ล้มละลายหรือเบี้ยวหนี้

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ผู้บริหารรุ่นใหญ่หลายคนเกษียณไปแล้ว ทีมที่เข้ามาแทน ถ้าให้ พูดตรงๆก็คือไม่มีประสิทธิภาพ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

วิ่งหนีไปให้ไกล

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

รีวิว บำรุงราษฎร์ 10

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

"การบริการระดับโลก"

พยาบาล - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทุกคนทำงานร่วมกันคอยช่วยเหลือกันตลอด

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

โรงอาหาร ของแพ๊งแพง

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

  • 1
  • 2

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน มอร์ สตูดิโอสมัครงาน เจเอ็มสมัครงาน Ardent Serviceสมัครงาน WorkVenture Technologies
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ