คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด มหาชน 1

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

"องค์กรใหญ่ ทำงานเป็นทีม"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-03

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้มีโอกาสฝึกงานที่นี่ในส่วนของวิศวกร ซึ่งได้มีโอกาสเห็นกระบวนการการผลิตขนาดใหญ่ ได้ลงไปดูและศึกษาแพลนที่ทำงานจริงๆ ที่นี่เน้นทำงานเป็นทีม ไม่ค่อยเครียดหรือกดดันในการทำงานมากนัก พี่ๆที่บริษัททำงานร่วมกันดี สนิทกัน มีคุยเล่นระหว่างทำงาน ไม่เครียด ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในการเปิดโลกการทำงาน ได้เห็นอะไรใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

มาฝึกงานที่นี่อาจจะไม่ค่อยได้ลงมือทำงานอะไรมากนัก เพราะว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ การดำเนินการต่างๆดูค่อนข้างช้า อาจเพราะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ความก้าวหน้าทางอาชีพค่อนข้างน้อย กว่าจะเลื่อนตำแหน่งนาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-03

รีวิว พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด มหาชน 2

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

"ดีงาม"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-06-04

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

งานดี ชีวิตดี เงินดี ตอบโจทย์ โบนัสดีได้หลายเดือน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่ค่อยมีอะไรมาก อาจจะเงินเดือนที่ขึ้นช้า .......

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ผู้บริหารมีเอาใจใส่ มีความคิดก้าวหน้ากว่านี้

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-06-04

รีวิว พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด มหาชน 3

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

"วิเคราะห์"

นักวิเคราะห์ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เข้าใจธุรกิจมากขึ้น ย้ายสายงานง่าย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ปรับตัวช้ามาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

รีวิว พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด มหาชน 4

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

"ดี"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-16

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

บริษัทเคมีที่ใหญ่ที่สุด

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทุกอย่างค่อนข้างโอเค

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-16

รีวิว พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด มหาชน 5

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

"วิเคราะห์ธุรกิจ"

นักวิเคราะห์ธุรกิจ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-13

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

องค์กรมีวัฒนธรรมดี แบ่งเวลาดี ได้เรียนรู้งานใน สเกลที่เหมาะสม

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เข้าถึงบุคคลแต่ละระดับยาก ให้โปรเจคผ่านยาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-13

รีวิว พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด มหาชน 6

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

"ฝึกงานฤดูร้อน"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นกันเอง มีโอกาสต่อยอด

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เงินเดือนตํ่า ให้รายละเอียดงานไม่ครบ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

รีวิว พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด มหาชน 7

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

"รายได้ดี สวัสดิการดี บรรยากาศการทำงานดี"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-23

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

รายได้และสวัสดิการดี มีความมั่นคงสูง การทำงานค่อนข้างยืดหยุ่น ( Head office) บรรยากาศเป็นพี่เป็นน้อง มีความคล่องตัว Active และ Conservative น้อยสุดเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ปตท.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

บริษัทใหญ่การตัดสินใจจึงค่อนข้างล่าช้า

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มีความ Active และเหมาะกับ New Gen มากยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-23

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ฮาร์เลย์เซนต์ผมสมัครงาน พานาโซนิคสมัครงาน วงในสมัครงาน บริษัท เมอร์ซี่ โคเทอรี่ จำกัด
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ