ดูงานทั้งหมดของ ซีเมนส์
  • หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 1
  • หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 2
  • หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 3
  • หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 4
  • หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 5
  • หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 6
  • หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 7
  • หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 8
  • keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4.5

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ซีเมนส์ 1

ซีเมนส์

"ประสบการณ์สูงงานขาย งานพัฒนาธุรกิจ และงานบริหารโครงการของอุปกรณ์ไฟฟ้าและควบคุม"

ผู้จัดการฝ่ายขาย - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-05-08

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

บริษัทซีเมนส์เป็นบริษัทชั้นนำของอุปกรณ์ไฟฟ้าและควบคุมตั้งแต่field devicesถึงรบบไฟฟ้าแรงสูง มีการบริหารงานแบบมืออาชีพ และสามารถได้รับประสบการณ์ในหลายแง่มุม งานวิศวกรรม งานขาย การตลาด และงานบริหารจัดการ เป็นต้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-05-08

รีวิว ซีเมนส์ 2

ซีเมนส์

ผู้ตรวจสอบความปลอดภัย - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-17

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ประสบการณ์การทำงาน เกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้า ทั้งหมด ที่ไม่เคยรู้มาก่อน ให้ทราบถึงวัฒธรรมองค์กร และระบบบริหารความปลอดภัย ในการทำงานของ SIEMENS จากการทำงาน ของ CEO ให้ความร่วมมือ ไปจนถึงทุกภาคส่วน ของการปฏิบัติงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-17

รีวิว ซีเมนส์ 3

ซีเมนส์

"มีการฝึกอบรมตลอดเวลา ทั้งนอกสถานที่ และ E-Learning"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-02-17

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

สวัสดิการ และ ความรู้ที่เป็นสากล แบบล้ำสมัย มีโอกาสติดต่อกับชาวต่างประเทศ ได้ฝึกทักษะ ด้านภาษา ความรู้ ความคิด การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-02-17

รีวิว ซีเมนส์ 4

ซีเมนส์

"ดีสำหรับระยะยาว"

รองวิศวกรซอฟต์แวร์ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-12

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

บริหารได้ดี มีวัฒนธรรมที่ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-12

รีวิว ซีเมนส์ 5

ซีเมนส์

"เป็นงานที่ต้องใช้ความเร็วในการบริการ รักษาเวลา และการประสานงานตลอดเวลา เพราะมีกำหนดเวลา "

Site Material Control Manager - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-06-20

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ความรับผิดชอบต่องานและเรียนรู้การกำหนดเวลาที่เหมาะสมทำให้เราประสพผลสำเร็จได้

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-06-20

รีวิว ซีเมนส์ 6

ซีเมนส์

"ต้นแบบการทำงานที่มีระบบ"

ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-05-29

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

สอนการทำงานที่เป็นระบบ มีการแข่งขันภายในบ้างเพื่อไม่ให้อยู่แต่ใน comfort zone

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-05-29

รีวิว ซีเมนส์ 7

ซีเมนส์

ผู้บริหารสินทรัพย์ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-03-12

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวค่อนข้างดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-03-12

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ซีเมนส์ โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ซีเมนส์ มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ซีเมนส์ หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน เจียเจี๋ย เอ็นเตอร์ไพร์สสมัครงาน อิน360สมัครงาน เอไอเอฟสมัครงาน WorkVenture Technologies