รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
  • หางาน สมัครงาน ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด 1
  • หางาน สมัครงาน ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด 2
  • หางาน สมัครงาน ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด 3
  • หางาน สมัครงาน ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด 4
  • หางาน สมัครงาน ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด 5
  • หางาน สมัครงาน ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด 6
  • หางาน สมัครงาน ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด 7
keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด 1

ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

"สามรถวางระบบmaintenance and reduce Zero Down time completely "

Sr. Facility Maintenance Engineer - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีความชำนาญด้านระบ facilities and utilities system and set up and provide ISO 9000 system and created work instruction of maintenance machine

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

รีวิว ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด 2

ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

"เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ สู่ความก้าวหน้าในอนาคต"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-05-08

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้รับความรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ ของบริษัท. เพื่อนร่วมงานที่ดี.

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-05-08

รีวิว ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด 3

ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

"นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ตลอด"

Engineering Technician 2 - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-09

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลใหม่ ๆ ที่บริษัทนั้นนำมาใช้

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-09

รีวิว ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด 4

ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

วิศวกรทดสอบ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-08

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Great for Overall parts, suitable between work and life

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-08

รีวิว ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด 5

ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-08

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นองค์กรที่ดีไม่เลือกปฏิบัติ ดูแลพนักงานดีมากเลยค่ะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-08

รีวิว ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด 6

ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

"น่าลอง"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

รีวิว ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด 7

ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ช่างซ่อมบำรุง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-04-20

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ประสบการณ์การทำงานกับเครื่องจักรในลายผลิตที่มีทั้ง Electronics เเละ Mechanic

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-04-20

รีวิว ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด 8

ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

"วิศวกร"

พนักงานวิศวกร - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้โอกาสใช้เทคโนโลยีใหม่ๆก่อนใคร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

รีวิว ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด 9

ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

"ใช้ระบบแบบเดิมๆ"

วิศวกรผลิตภัณฑ์ (อาวุโส) - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

- งานชิว - ไม่กดดัน - แต่ละคนมีงานชัดเจน

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

รีวิว ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด 10

ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

"ทีมเวิร์ค"

ผู้ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-01

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เงินโอเคแต่เราว่ายังไม่พอนะ สำหรับวุฒิการศึกษา ของคนในบริษัท เราว่าน่าจะได้เยอะกว่านี้ ทีมดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-01

  • 1
  • 2

ค้นหาบริษัทอื่น