คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4.5

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว โตโยต้า 1

โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)

"สวัสดิการ"

Senior Business & System Improvement Supervisor - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-12-28

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมถึงบิดาและมารดา โบนัสทุก 6 เดือนอยู่ในเกณฑ์ที่สูง เห็นคุณค่าในบุคคลากรเป็นสำคัญ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

หลักเกณฑ์การปรับตำแหน่งพนักงานเก่า กับผลประโยชน์ของพนักงานใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับพนักงานเก่า

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-12-28

รีวิว โตโยต้า 2

โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)

"ผู้จัดการการตลาด"

พนักงานการตลาด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-12

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

บรรยกาศในที่ทำงานดี มีการฝึกงานให้พนักงาน เพื่อนร่วมงานดี ค่าตอบแทนกับสวัสดิการก็ใช้ได้

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ค่าตอบแทนขั้นต้นยังถือว่าต่ำอยู่

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ดีนะ ใจกว้าง

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-12

รีวิว โตโยต้า 3

โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)

"บริษัทดี"

วิศวกร - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-05

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ชอบวัฒนธรรมของโตโยต้านะ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

รถติดดดดดดด

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ไม่มี

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-05

รีวิว โตโยต้า 4

โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)

"วิศวกรวิจัยและพัฒนา"

วิศวกรด้านวิจัยและพัฒนา - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่าง มีรถบัสมาคอยรับพนักงาน มีโอกาสได้รับการฝึกภาษาญี่ปุ่น มีคนวัยรุ่นเยอะ ในส่วนของงาน R&D คนดีมาก มีโอกาสได้ไปฝึกงาน ที่ญี่ปุ่นด้วย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ส่วนใหญ่ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารเพราะว่าหัวหน้าเป็นคน ญี่ปุ่น ทำให้บางครั้งสื่อสารกันลำบาก แล้วก็ที่ทำงานมันอยู่ ไกลไปหน่อย ไม่มีอะไรเลย

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

น่าจะมีการสื่อสารกับพนักงานมากกว่านี้ และคิดว่าบริษัทน่าจะจ้างพวกพนักงานอาวุโส ชาวไทยเพิ่มขึ้นเพื่อมาช่วยดูแลงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

รีวิว โตโยต้า 5

โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)

"เป็นการทำงานที่มีระบบ ระเบียบขั้นตอนชัดเจนในการทำงาน "

นักบัญชี - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-14

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ประทับใจการทำงานที่มีวัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่น ได้วินัยเรื่องการตรงต่อเวลา การพัฒนางานตัวเองอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีขั้นตอนการตรวจงานที่อาจจะมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้ล่าช้าในการตัดสินใจ และไม่ได้ให้อำนาจลูกน้องในการตัดสินใจมากนัก

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

มีขั้นตอนการตรวจงานที่อาจจะมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้ล่าช้าในการตัดสินใจ และไม่ได้ให้อำนาจลูกน้องในการตัดสินใจมากนัก

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-14

รีวิว โตโยต้า 6

โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)

"การทำงาน"

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เงินดี โบนัสเยอะ งานมีมาตรฐานที่ดี เรียนรู้ได้เยอะ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

กดดัน เครียด บรรยากาศการทำงานไม่สนุก ไม่ได้แสดงความสามารถมาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

รีวิว โตโยต้า 7

โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)

"สวัสดิการดี เงินดี "

วิศวกร - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-20

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เงินเดือนและสวัสดิการดีมาก เหมาะสำหรับคนจบใหม่ที่พร้อมจะโตไปพร้อมบริษัท

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การเลื่อนตำแหน่งยากมาก ไม่มีเกณฑ์วัดผลที่แน่นอน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ขอให้วัดค่าของคนจากผลของงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-20

รีวิว โตโยต้า 8

โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)

"การฝึกงานที่บริษัทยานยนต์​ชั้นนำ"

นักศึกษาฝึกงาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-20

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

พี่ๆเป็นกันเองคอยให้คำปรึกษาดีมากๆ​ มีความทันสมัยในนวัตกรรม

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การทำงานยังเป็นระบบอาวุโสมีการทำงานซ้ำซ้อนหลายขั้นตอน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรปรับปรุงระบบการทำงานให้ทันสมัยเเละมีการพัฒนาศักยภาพพนักงานมากขึ้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-20

รีวิว โตโยต้า 9

โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)

"ความเป็นผู้นำของผู้บริหาร"

ผู้ดูแล (อาวุโส) - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-11

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ผู้บริหารที่เราทำงานด้วย ท่านเป็นผู้จัดการ ท่านมีมุมมองที่น่านับถือมากๆ ให้โอกาส เป็นตัวอย่างที่ดี ไม่เคยให้ลูกน้องอย่างเรารู้สึกโดนว่า มีแต่แนะนำ และเป็นตัวอย่างที่ดี เราโชคดีที่ได้ทำงานกับท่านมากๆ เลยๆค่ะ รักท่านมากๆ และเสียใจที่เราไม่เก่ง มากพอที่จะช่วยงานท่านได้มากกว่านี้

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

แต่มุมมองของเจ้านายไม่ได้ดีเหมือนกันทุกคน น่าเสียดายที่องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ จะมาสะดุดเพราะความคิดของผู้บริหารบางคนเท่านั้น

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เมื่อท่านได้ขึ้นตำแหน่งเป็นผู้บริหารแล้ว ต้องอย่าลืมตัว ว่าเคยเป็นพนักงานธรรมดามาก่อน ควรให้เกียรติ สนับสนุนงาน มุมมองในการดูแลลูกน้องให้ทำงานอย่างมีความสุข ไม่ใช่ได้แค่ คิด คิด และเชื่อว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้อง โดยที่ไม่เคยไปดูหน้างาน ว่าสิ่งทำนั้น คิดถูกมั้ย

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-11

รีวิว โตโยต้า 10

โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)

วิศวกร (อาวุโส) - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สวัสดิการดี มีกิจกรรมให้พนักงานร่วมอยู่เสมอ คอนปรับปรุงกระบวนการผลิตอยู่เสมอ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

โครงสร้างองค์กรไม่ค่อยดี ยึดความอาวุโสเป็นหลัก คนรุ่นเก่าๆ เริ่มไม่ค่อยทำงานแต่ก้าวหน้ากว่าคนทำงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน เอสแอนด์พีสมัครงาน วิง แอ๊ดไวเซอรี่สมัครงาน แอล เอส อาร์สมัครงาน WorkVenture Technologies
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ