ข่าวสารใหม่ๆ | 7 April 2021

Employer Branding ที่ดีดึงดูดพนักงานเก่ง ๆ ได้อย่างไร

 

การสรรหาบุคคลากรที่เก่งและรักษาพวกเขาเหล่านั้นไม่ให้ลาออกก็ยังคงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์กรซึ่ง จะละเลยไม่ได้แต่การหาพนักงานมาทำงานในยุคปัจจุบันกลายเป็นเรื่องที่ต้องแข่งขันกันเสมือนกับการขายสินค้าเลยทีเดียว ดังนั้นการทำ Employer Branding หรือการสร้างแบรนด์บริษัท จึงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะในขณะที่คนทั่วรู้จักสินค้าผ่านการทำการตลาด การที่คนจะเข้ามาสมัครงานกับบริษัทก็เพราะบริษัทนั้นมีชื่อเสียงในด้านของการทำองค์กรให้แข็งแกร่ง WorkVenture จะพามาดูเรื่องเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์บริษัทกัน

ทำไมการสร้างแบรนด์บริษัทจึงเป็นเรื่องที่สำคัญขนาดนี้

เข้าใจกันก่อนว่า “การสร้างแบรนด์บริษัท” คือการรวมเอาระหว่างวัฒนธรรมองค์กร สวัสดิการ คุณภาพและ ลักษณะของพนักงานหลายๆ อย่างรวมเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้พนักงานจนเป็นที่พูดถึงว่าที่ทำงานนี้เป็นสถานที่ทำงานที่น่าทำงานด้วย ซึ่งหากพนักงานในองค์กรเป็นคนพูดเอง เกี่ยวกับความสุขในการทำงาน สวัสดิการหรือกิจกรรมดีๆ ที่องค์กรจัดขึ้นมา ผู้สมัครที่เห็นหรือได้ยินมา ย่อมรู้สึกว่าน่าเชื่อถือและอยากมาทำงานกับองค์กร

เมื่อมีคนอยากมาทำงานกับองค์กรมากๆ ฝ่ายขององค์กรก็จะมีตัวเลือกผู้สมัครที่ดีที่สุดให้แก่องค์กรได้ ทั้งเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัคร ทักษะของผู้สมัครและทัศนคติของผู้สมัคร ซึ่งหากองค์กรเราทำได้ก่อนองค์กรอื่น ก็มีโอกาสที่จะได้ผู้สมัครเหล่านี้มา องค์กรก็จะก้าวไปข้างหน้าได้ดี ซึ่งลดระยะเวลาและเงินที่ต้องใช้ทั้งในการสรรหาคนและการรักษาคนให้อยู่กับองค์กรนานๆ

 

 

การสร้างแบรนด์บริษัทต้องรู้ว่าจุดยืนว่าเรามีคุณค่าอย่างไร (Employer Value Proposition)

การสร้างองค์กรที่มีเอกลักษณ์จะต้องมีจุดยืดที่ชัดเจนที่จะส่งมอบคุณค่าอะไรบางอย่างแก่พนักงานหรือผู้สมัคร ซึ่งการจะสร้างคุณค่าบางอย่างขึ้นมาอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่าย ต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ในตอนนี้อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงไปดูว่าพนักงานที่ทำงานอยู่ในตอนนี้พึงพอใจในเรื่องอะไรมากที่สุด เมื่อพูดถึงองค์กร อะไรเป็นแรงจูงใจให้พนักงานยังทำงานอยู่ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเดือน จากนั้นนำมาพิจารณาว่าจุดแข็งที่อยากจะพัฒนาให้แข็งแกร่งคืออะไร จากนั้นนำจุดนี้วิเคราะห์ วางแผนการสร้างกลยุทธ์ เพื่อย้ำให้ผู้สมัครเห็นว่าองค์กรเป็นเช่นนั้นจริงๆ

ประสบการณ์การทำงานที่ดีช่วยสร้างความแตกต่างได้

เมื่อมาถึงที่ทำงานทุกคนก็ต้องทำงานร่วมกัน ดังนั้นการสร้างความรู้สึกหรือบรรยากาศที่ดีในการทำงานย่อมส่งผลต่อการสร้างแบรนด์บริษัทอย่างได้ผล ซึ่งเทคโนโลยีทุกวันนี้ทำให้ผู้สมัครสามารถเห็นภาพขององค์กรได้ตั้งแต่ยังไม่มาสมัคร ไม่ว่าจะเป็นจากทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท สื่อโซเชียลมีเดียของบริษัท และแม้แต่พนักงานที่ทำงานอยู่ก็เป็นแหล่งกระจายข้อมูลของบริษัท

ดังนั้นหลายองค์กรหันมาพึ่งเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับผู้สมัคร เช่น การนำเทคโนโลยีแชทบอท (Chatbot) มาใช้ในการรับสมัครคน ซึ่งทำให้การตอบคำถามสำคัญๆ และมีคนถามเข้ามามากเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น แต่หากอยากสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีในการสมัครงานให้มากขึ้น ก็ต้องลองคิดว่าหากเราเป็นผู้สมัครเอง เราจะต้องการให้คนปฏิบัติต่อเราเช่นไร จะมีวิธีการสัมภาษณ์อย่างไรที่ทำให้ผู้สมัครรู้สึกดี ถึงขั้นที่แม้จะไม่ได้ทำงาน ก็ยังอยากพูดถึงบริษัทในทางที่ดี

 

 

ทำให้จุดยืนขององค์กรเป็นที่รับรู้

ในส่วนนี้เป็นส่วนที่ HR จะต้องทำงานอย่างจริงจังในการโปรโมตและแสดงให้ผู้สมัครสัมผัสให้ได้ในช่วงของการสัมภาษณ์งาน ซึ่งเป้าหมายหลักของการสรรหาคนก็คือการได้คนมาทำงานให้ได้เร็วที่สุด โดยมีทักษะตรงต่อความต้องการมากที่สุด

จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างแบรนด์บริษัทมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เมื่อหาจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรได้ ก็สามารถนำมาพัฒนาเป็นจุดยืนขององค์กรเพื่อส่งมอบคุณค่าดีๆ ให้กับทั้งผู้สมัครและพนักงานที่ทำงานอยู่ได้