ข่าวสารใหม่ๆ | 18 October 2021

เติบโตในมิติของการทำงานด้วยโอกาสอันไร้ขีดจำกัดแบบ ThaiBev


ทุกคนต่างมีเป้าหมายในการทำงานที่แตกต่างกันออกไป เพราะความต้องการของแต่และคนนั้นไม่เหมือนกัน แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าคนทำงานทุกคนอยากมีเหมือนกันนั่นคือ “ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน” แต่ถ้ามองให้ดีจะรู้ได้ว่าความสำเร็จในการทำงานไม่ได้เกิดจากความขยันของพนักงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น พนักงานยังต้องได้รับโอกาสที่ดีจากองค์กรให้สามารถแสดงศักยภาพพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ถูกต้อง ในเวลาและโอกาสที่เหมาะสมอีกด้วย ซึ่ง ThaiBev (Thai Beverage Public Company Limited) หรือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับโอกาสของพนักงานมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสในการทำงาน โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ซึ่งล้วนแต่เป็นโอกาสที่ไร้ขีดจำกัดเพื่อผลักดันพนักงานไปสู่ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

“โอกาส...ไร้ขีดจำกัด” Limitless Opportunities
ThaiBev เล็งเห็นความสำคัญว่าบริษัทจะสามารถเติบโตขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อพนักงานได้รับโอกาสให้เติบโตไปในทางที่พวกเขารักและถนัด ThaiBev จึงมุ่งหวังที่จะให้พนักงานได้รับโอกาสอย่างไร้ขีดจำกัด ผ่านการเรียนรู้ทั้งจากในสายงานของพนักงานโดยตรง หรือเรียนรู้ผ่านการทำงานร่วมกันกับแผนกอื่น ๆ ในองค์กร รวมถึงโอกาสในการเติบโตด้านจิตใจ ผ่านโครงการช่วยเหลือพัฒนาสังคมรูปแบบต่าง ๆ เรียกได้ว่าพนักงานจะได้รับโอกาสให้เติบโตทั้งด้านการทำงาน (Career) รู้จักการสร้างความสัมพันธ์ (Connectivity) และการตอบแทนสู่สังคม (Contribution) ซึ่งโอกาสเหล่านี้ เป็นโอกาสที่บริษัทได้เปิดกว้างให้อย่างไม่จำกัด

โอกาส..ที่จะได้รับการพัฒนา เพื่อแสดงศักยภาพได้อย่างไร้ขีดจำกัด (Career)
สิ่งหนึ่งที่คนทุกคาดหวังจากการทำงานก็คือการเติบโตไปข้างหน้า อยากพัฒนาตัวเองให้เก่ง ๆ ThaiBev จึงช่วยพนักงานวางแผนพัฒนาศักยภาพให้เติบโตในสายอาชีพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และช่องทางการพัฒนาที่หลากหลายด้วยแนวทางที่แตกต่างกันผ่าน “แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)” เพื่อให้เหมาะสมแก่พนักงานแต่ละกลุ่มที่มีลักษณะการทำงานที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานได้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ยิ่งกับคนทำงานอย่างเรานั้นเมื่อได้ลงมือทำงานจริงแล้ว เราจะยิ่งรู้จักความถนัดและความสนใจของตัวเองมากขึ้น 

ที่ ThaiBev เองก็เล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้ เลยยิ่งต้องบอกเลยว่าความโดดเด่นของ ThaiBev นั้นไม่ใช่การเติบโตใน “แนวตรง” เท่านั้น แต่ด้วยความที่เป็นบริษัทใหญ่ที่มีศักยภาพในการผลิตสูง ทำให้มีบริษัทในเครืออีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ สามารถทำให้พนักงานอุ่นใจได้ว่าจะสามารถออกแบบหรือดัดแปลงเส้นทางอาชีพให้เหมาะสมกับตัวเราจริง ๆ หากยิ่งเราได้รับโอกาสให้เติบโตไปในสายงานที่เราถนัด จะยิ่งทำให้เราได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง และยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้องานของบริษัทในเครือที่แตกต่างไปจากเดิมอีกด้วย

ในฐานะบริษัทไทยที่ดำเนินธุรกิจก้าวไกลในระดับสากล (Thai company with global aspiration) ThaiBev มุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสที่ท้าทายในการเรียนรู้ และเติบโตให้กับพนักงานทุกคนอย่างไร้ขีดจำกัด โอกาส.. ที่จะสร้างสายสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งอย่างไร้ขีดจำกัด (Connectivity)
การเรียนรู้และเติบโตในการทำงาน แท้จริงแล้วไม่ได้จำกัดอยู่ที่งานของเราอย่างเดียวเท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงทักษะโดยตรง (Hard skill) แต่เรายังต้องเติบโตไปพร้อมด้วยทักษะด้านผู้คน (Soft skill) ThaiBev ยังวางรากฐานในส่วนนี้โดยให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ให้ทุกแผนกในองค์กรได้มีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี อย่างการช่วยกันระดมความคิดเห็นจะทำให้พนักงานได้เห็นมุมมองต่อการทำงานจากคนหลากหลายแผนกที่มีความเชี่ยวชาญที่แตกต่าง ซึ่งเมื่อมาเจอกันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผ่านและต่อยอดประสบการณ์ทั้งผ่านการปฏิบัติงานในหน้าที่และพนักงานจะได้เติบโตไปพร้อม ๆ กัน 

โอกาสในการให้พนักงานได้เสริมสร้างสัมพันธ์นั้น ไม่ใช่เพียงเพื่อให้พนักงานได้รู้จักกันเท่านั้น แต่ในระยะยาวแล้วการที่เราทำงานในองค์กรอย่างไม่โดดเดี่ยว แต่มีเพื่อน ๆ ที่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ก็ถือเป็นความสุขในการทำงานรูปแบบหนึ่งเลย และความสุขจากการทำงานนี้เองจะช่วยให้การทำงานออกมาดี มีความสุขทั้งกับงานและกับตัวเอง ไม่เชื่อก็มาสัมผัสกันได้เลยโอกาส.. ที่จะสร้างความแตกต่าง และทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างไร้ขีดจำกัด (Contribution)
อีกหนึ่งโอกาสที่ ThaiBev ให้ได้ก็คือโอกาสในการเติบโตด้านจิตใจ และเติมเต็มความหมายของชีวิตนั่นก็คือการได้ช่วยเหลือผู้อื่น ThaiBev เองก็ให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้พนักงานทุกคนมีโอกาสร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ เติมคุณค่า และความหมายให้ชีวิต โดยได้เน้นสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนผ่านโครงการต่าง ๆ รวมทั้ง สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ และโครงการสาธารณะประโยชน์ที่หลากหลาย และครอบคลุมในทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ

ความสำเร็จในชีวิตการทำงานนั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่าย นั่นก็คือฝ่ายของพนักงานที่ได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง และฝ่ายขององค์กรที่ให้ความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพ ผ่านการสนับสนุนโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาตัวเองและองค์กรได้ต่อไป หากคุณกำลังมองหาโอกาสในการทำงานดี ๆ กับองค์กรที่ให้โอกาสคุณได้อย่างไร้ขีดจำกัด ก็ต้องที่นี่เลย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)