บริษัทที่น่าสนใจ | 2 March 2022

สยามพิวรรธน์ ก้าวกระโดดบนโลกดิจิทัลสู่ผลงานที่เป็น Talk of the World


คนรุ่นใหม่มักเป็นที่พูดถึงกันมากในที่ทำงาน เพราะเด็กจบใหม่มักมาพร้อมกับแนวคิดใหม่ วิธีการทำงานรูปแบบใหม่ที่เพิ่งได้เล่าเรียนมาจากมหาวิทยาลัย คนรุ่นใหม่ยังมาพร้อมกับความสดใสและไฟในการทำงานที่กำลังพุ่งสุด พร้อมจะปล่อยไอเดียใหม่ มาให้คนรอบตัวได้ทึ่งอยู่เสมอ ทำให้บริษัทหลายแห่งอยากได้คนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยคิดและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรสู่ยุคเทคโนโลยี เพราะเด็กรุ่นใหม่มักคุ้นชินกับการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ และก้าวทันโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและมักทำอะไรให้เป็นที่พูดถึงกันทั้งบ้านทั้งเมืองโดยไม่ยากเย็นเพราะทุกคนสามารถเข้าถึงช่องทางโซเชียลต่าง ได้เองและกลายเป็นที่จดจำของผู้คนได้อย่างรวดเร็ว 

ดังนั้นการขับเคลื่อนองค์กรจึงต้องไปให้ไกลกว่าเดิม ไปสู่การยอมรับและเป็นที่พูดถึงในระดับโลก อย่างสยามพิวรรธน์ก็มองในจุดนี้ว่าการแข่งขันในยุคปัจจุบันจะต้องพัฒนาพนักงานโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นให้มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยี การเรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์และต่อยอดนวัตกรรมสู่ผลงานระดับโลก เป็น Talk of the World กันเลยทีเดียว ซึ่ง WorkVenture  จะพาไปดู 4 ข้อสำคัญที่สยามพิวรรธน์เร่งผลักดันเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งโลกสมัยใหม่

1. ดึงคนรุ่นใหม่ไฟแรงร่วมโปรเจ็กต์กับองค์กรชั้นนำของโลก

การพัฒนาองค์กรแบบบนลงล่างที่หัวหน้าต้องคิดและลูกน้องต้องทำอาจจะใช้ไม่ได้กับโลกทุกวันนี้ แต่เราควรหันมาพูดคุยสื่อสารและแชร์ไอเดียกันมากขึ้น ที่สยามพิวรรธน์เองก็เน้นการทำงานแบบ อไจล์ (Agile Working Approach) เพื่อลดความซับซ้อนขององค์กรและทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและทุกคนมีส่วนร่วมกับงานมากขึ้น โดยสยามพิวรรธน์จะเน้นการทำงานแบบ Project Base โดยให้โอกาสคนหลาย คนได้เข้ามาเรียนรู้และทำงานกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ที่มาจากองค์กรชั้นนำและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังว่าการร่วมงานกับคนที่เก่งจากองค์กรระดับโลกจะทำให้ผลงานการพัฒนาโครงการนั้นออกมาเป็นโครงการระดับโลกได้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังเน้นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำโปรเจ็กต์โดยสามารถทำงานเต็มศักยภาพโดยไม่มีขีดจำกัด มอบความยืดหยุ่นและอิสระในการทำงานเพื่อให้ธุรกิจใหม่ ที่กำลังพัฒนาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและความสามารถทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว
 


2. ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน การปรับตัวสู่โลกดิจิทัล

เมื่อได้คนเก่งเข้ามาทำงานแล้ว สยามพิวรรธน์ก็ได้เร่งพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยให้คนเก่ง ไอเดียดีสามารถทำงานได้อย่างไม่มีสะดุด โดยบริษัทได้เร่งสร้างพื้นฐานคุณค่าองค์กรที่เข้มแข็งและปรับเปลี่ยนสู่ความท้าทายเพื่อต่อสู้กับวิกฤตต่าง ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทุกภาคส่วนจะช่วยให้สามารถพัฒนารูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้อย่างแม่นยำ ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ในการทำงาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงานให้แก่พนักงานด้วย เพราะสามารถที่จะนำเทคโนโลยีต่าง เข้ามาช่วยวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการทำงานได้อีกมากมาย สยามพิวรรธน์จึงต้องการที่จะดึงคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถหลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาร่วมทีมเพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ
 

3. ร่วมทำงานกันเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์

สยามพิวรรธ์มุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เอื้อต่อการช่วยเหลือกัน โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและการลงมือทำงานแบบ Cross team ซึ่งจะมีรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์มาช่วยโค้ชให้ ทำให้ไอเดียต่าง สามารถนำไปใช้จริงได้มากยิ่งขึ้นและเสริมประสบการณ์ในการทำงานให้พนักงานใหม่สามารถซึมซับกับวิถีการทำงานของที่นี่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังผลักดันให้คนรุ่นใหม่ได้เป็น Certified Scrum Master จำนวนมากเพื่อทำให้งานสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งการเรียนรู้สิ่งใหม่ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยที่ทุกคนยังมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งเดียวกัน นั่นก็คือความสำเร็จที่เกิดจากศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์
 


4. ร่วมมือผู้เชี่ยวชาญสร้างพนักงานให้มีทักษะที่พร้อมสำหรับอนาคต

นอกจากจะเตรียมคนและเครื่องมือให้พร้อมต่อการทำงานในยุคดิจิทัลแล้ว สยามพิวรรธน์ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อมสำหรับอนาคต (Future Ready workforce) โดยได้เชิญบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาร่วมวางระบบการพัฒนาบุคลาการให้มีความพร้อม ควบคู่ไปกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการคิดและพัฒนานวัตกรรมในองค์กรสู่อนาคตอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) โดยจะวางแผนในเรื่องการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมตั้งแต่พื้นฐานไปสู่ขั้นสูงเพื่อให้พนักงานไทยสามารถที่จะแข่งขันในระดับโลกได้ โดยการวางรากฐานของบุคลากรให้มี Future Skills ที่จำเป็นในการสร้างธุรกิจนวัตกรรม เช่น ทักษะ Design Thinking, Technology Innovation เป็นต้นซึ่งจะยิ่งช่วยยกระดับความสามารถของพนักงานให้มากขึ้นไปอีก

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของสยามพิวรรธน์ก็เพราะเชื่อว่าการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพสูง รองรับรูปแบบการทำงานใหม่ การผสานสิ่งต่าง เข้ากับเทคโนโลยีจะช่วยให้สยามพิวรรธน์สามารถเอาชนะการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้สิ่งต่าง จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างองค์กรในการจัดเตรียมเครื่องมือและการเรียนรู้ให้พร้อม และในส่วนของพนักงานก็ต้องเปิดใจรับสิ่งใหม่ ผ่านการเรียนรู้และการลงมือทำจริง ที่ยังคงเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาสัมผัสรูปแบบการทำงานขององค์กรใหญ่ระดับโลกที่มีความทันสมัยและยืดหยุ่นเป็นอิสระ เหมาะสมต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน หากคุณกำลังมีไฟ มีไอเดียและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสู่โลกอนาคตก็อย่ารอช้า ให้โอกาสตัวเองในการก้าวกระโดดไปสู่ผลงานระดับ Talk of the World กับสยามพิวรรธน์กันเลย