บริษัทที่น่าสนใจ | 5 May 2022

มาร่วมสร้างตํานานบทใหม่ไปพร้อมกับกลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี


ช่วงนี้คําว่า “หมดไฟในการทํางาน” หรือ “ภาวะเบิร์นเอาต์ (Burnout)” เป็นคําที่ได้ยินกันบ่อยๆ โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่นําไปสู่การหมดกําลังใจในการทํางานมักมาจากองค์กรที่ไม่เอื้อให้พนักงานสามารถทํางานได้อย่างมีความสุข บางคนรู้สึกว่าการทํางานในองค์กรใหญ่ที่มีคนเยอะอาจทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆ ที่ขับเคลื่อนองค์กรโดยไม่มีใครมองเห็น ไม่ได้เป็นจุดสําคัญที่คนในองค์กรจะจดจําได้ ซึ่ง WorkVenture จะบอกว่าปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวเพราะอาจทําให้พนักงานหลายคนรู้สึกว่างานที่ตัวเองทํานั้นไม่มีคุณค่าจนนําไปสู่ภาวะเบื่องานได้ หรือบางคนอาจเลือกไปทํางานในองค์กรที่มีขนาดเล็กลงเพื่อให้ตัวเองเป็นที่จดจํามากขึ้น

แต่การทํางานในกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี นั้นต่างออกไปเพราะที่นี่นอกจากจะมีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้สามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพให้พนักงานแล้ว ยังให้คุณค่ากับเรื่องของ “การสร้างตํานาน” และ “ความภูมิใจ” ของพนักงาน โดยเน้นให้เกิดการสร้างตํานานในทุกระดับ ตั้งแต่หัวหน้าจนถึงพนักงานทั่วไปให้ได้มีอิสระทางความคิดและมีเวทีในการแสดงความคิดเห็น การผลักดันให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ที่มีคุณค่า มีความหมายเพื่อช่วยให้พนักงานรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับบริษัทและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เน้นทําให้พนักงานกลายเป็นที่จดจำถ้าพูดถึงบริษัทที่มีพนักงานหลักสิบคน เราทุกคนก็คงสามารถที่จะรู้จักกันได้ทั้งหมด แต่หากพูดถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานถึงหลักหมื่นคนแล้วล่ะก็ การจะจําเพื่อนร่วมงานได้ทุกคนนั้นไม่ง่ายเลย ซึ่งกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ตระหนักเป็นอย่างดีว่า พนักงานทุกคนล้วนมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสําเร็จไม่ได้มีเพียงผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น ดังนั้นพนักงานทุกคนควรได้รับการจดจำ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้พนักงานรู้สึกดีในการทํางาน กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จึงจัดทำ Recognition Program ขึ้นมามากมาย ตัวอย่างเช่น การมอบรางวัลพนักงานดีเด่นให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานได้อย่างยอดเยี่ยมของแต่ละสาขา ทําให้พนักงานรู้สึกว่างานที่ตนเองทําอยู่นั้นมีคุณค่าและมีความสําคัญต่อบริษัท อีกทั้งยังมีการโหวตนายจ้างชั้นเลิศในสายตาของพนักงาน และโปรเจกต์ใหญ่ในบริษัท เช่น การให้พนักงานได้เข้าร่วมแข่งขันสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และอาจจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนํามาจําหน่ายได้จริงในอนาคตก็เป็นไปได้

สร้างองค์กรที่ดีไปพร้อมกับการสร้างสรรค์สังคมที่ดี

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี สนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี สามารถเห็นได้จากทุกวันนี้ที่สินค้าของบีเจซีเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากความตั้งใจของพนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นจนสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ออกมา แต่ไม่เพียงเรื่องของผลิตภัณฑ์เท่านั้น กลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี ยังมุ่งเน้นการสร้างสังคมที่ดีจากภายในสู่ภายนอก โดยภายในนั้นคือการมีบรรยากาศการทํางานที่ดี ส่วนภายนอกคือสังคมที่เราอยู่ร่วมกัน ผ่านการทํางานโครงการช่วยเหลือสังคมที่ทํามาอย่างต่อเนื่องในส่วนของการสร้างตํานานและสร้างคุณค่า ความยั่งยืนให้แก่สังคมนั้น กลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี ก็ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนในปีนี้ บีเจซี ได้รับรางวัลการันตีระดับโลกว่าด้วยเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถดําเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จากการได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) ซึ่งได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยประเมินประสิทธิผลการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนําระดับโลก ประจําปี 2021โดย S&P Dow Jones Indices ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing สําหรับกลุ่ม Emerging Markets Index ซึ่งหมายความว่าบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้ดีทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน รวมถึงการสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยังได้รับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจําปี 2564” (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award 2021) ระดับ Bronze จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM)

ในระดับประเทศก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย อย่างปีนี้ที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากทั้งการระบาดของโควิดและน้ําท่วมในพื้นที่ต่างๆ พนักงานบิ๊กซีก็อาสามอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ในส่วนของการบรรเทาทุกข์จากโควิดก็ได้มีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงชุดตรวจ ATK จนเรียกได้ว่ากลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เป็นองค์กรที่พร้อมตอบแทนสังคมในทุกช่วงเวลา เคียงข้างช่วยเหลือสังคมที่มีส่วนสนับสนุนบีเจซี บิ๊กซี ให้มีความสุขและสะดวกสบายขึ้นได้ในยามที่ลําบากการทํางานในกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จึงไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการทํางานในตําแหน่งหรือหน้าที่ของตัวเองเพียงอย่างเดียว แต่องค์กรยังได้ให้โอกาสที่จะช่วยเหลือทั้งพนักงานและสังคมรอบข้างให้มีความสุขไปพร้อมกันได้ การทํางานที่นี่จึงมีความหมายเป็นอย่างมาก เพราะว่าเราไม่ได้ทํางานเพื่อตัวเองเพียงคนเดียวแต่เรายังทํางานเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอีกด้วย 

หากคุณพร้อมที่จะให้โอกาสตัวเองได้สร้างตํานานบทใหม่ ก็อย่ารอช้าที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรขนาดใหญ่ที่เปิดโอกาสรอให้คุณได้แสดงฝีมืออีกมากมายที่ บีเจซี บิ๊กซี