คำแนะนำการหางาน | 2 January 2024

พามาดู 5 สายงาน IT ที่ห้ามพลาดในปี 2024 พร้อมโอกาสการเรียนรู้และเติบโตที่ IT One

ปัจจุบันแทบทุกคนคุ้นเคยกับเทคโนโลยี ทำให้ในแต่ละวันมีผู้คนเข้ามาค้นหางานด้านไอทีจำนวนมากจนกลายเป็นที่นิยมอันดับต้น ๆ สำหรับคนรุ่นใหม่ เพราะนอกจากการได้ทำงานที่ถูกใจ ยังมีโอกาสเติบโตและต่อยอดในสายงานนี้ได้อีกมาก ซึ่งหนึ่งในบริษัทเหล่านั้น คือ  IT One บริษัทที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านไอทีและดิจิทัลโซลูชันครบวงจรระดับต้น ๆ ของเมืองไทย

WorkVenture และ IT One ขอใช้โอกาสนี้พาเพื่อน ๆ มาทำความรู้จักกับ 5 สายงานไอทีที่กำลังเป็นที่ต้องการ มาดูกันเลยว่า แต่ละสายงานทำหน้าที่อะไร มีโอกาสเติบโตอย่างไร และการทำงานด้านไอทีที่ IT One จะมีความโดดเด่นแค่ไหน!

 

1. สายงาน Software Engineer นักคิด นักออกแบบและนักพัฒนา

Software Engineering เป็นสายงานที่มีหน้าที่ออกแบบ สร้าง บำรุงรักษาโปรแกรม และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เปรียบได้กับสถาปนิกที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ เหมาะกับคนที่ชอบใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา สร้างโซลูชันที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวัน โดยต้องมีทักษะการแก้ไขปัญหา มีระบบคิดเชิงวิเคราะห์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ซึ่งงานของ Software Engineer มีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น

• Frontend Developer พัฒนาส่วน “หน้าบ้าน” สร้างส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน หรือ User Interface (UI) สำหรับผู้ใช้งาน

• Backend Developer พัฒนาส่วน “หลังบ้าน” โดยใช้โปรแกรมหรืออัลกอริทึม เพื่อประมวลผลข้อมูลและบันทึกลงฐานข้อมูล
• Full-stack Developer พัฒนาทั้งส่วนหน้าบ้านและหลังบ้านได้จบในคนเดียว

สายงานของ Software Engineer ที่ IT One มีความแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ อย่างไร
ในการทำงาน ที่ IT One จะเปิดโอกาสให้ทีม Software Engineer เข้าประชุมและปรึกษากับ Team Lead, Business Analyst และ Project Manager ร่วมกับลูกค้าและผู้ใช้งานระบบได้โดยตรง เพื่อรับ Requirement มาวิเคราะห์และเสนอตัวช่วย (Solution) ที่ตอบโจทย์ที่สุดให้กับลูกค้าและผู้ใช้งาน เมื่อทีม Software Engineer นำข้อมูลที่ได้มาออกแบบเป็น Solution แล้ว หลังจากนั้นก็จะมีทีม Business Analyst ที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์และตรวจทานความเป็นไปได้ของ Solution นั้นๆ ซึ่งทีมก็จะคอยช่วยปรับและตีกรอบโซลูชันนั้น ๆ  ให้เหมาะสมกับลูกค้าและผู้ใช้งานที่สุด

 


 

2. สายงาน Cloud Infrastructure นักบริหารและดูแลระบบ Infrastructure บน Cloud

Cloud Infrastructure เป็นสายงานที่มีหน้าที่ดูแลระบบ Infrastructure บน Cloud ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย และช่วยให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่าย เหมาะกับคนที่ชอบอัปเดตเทคโนโลยี ชอบดูภาพรวม วางแผนบริหารจัดการ และชอบเขียนโค้ดแบบไม่ซับซ้อน โดยสายงาน Cloud Infrastructure ที่ IT One จะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

• Cloud Engineer บริหารจัดการ ออกแบบโปรเจกต์ ดูแลการใช้นโยบายต่าง ๆ และดูแลความปลอดภัยข้อมูลบน Cloud

• Cloud Security ดูแลความปลอดภัยของระบบ Cloud ตรวจสอบข้อบกพร่องและหาวิธีแก้ไขหากมีปัญหาเกิดขึ้น
• Cloud Developer เขียนโปรแกรมพัฒนาซอฟต์แวร์บน Cloud โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ 

สายงานของ Cloud Infrastructure ที่ IT One มีความแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ อย่างไร 
ที่ IT One ทีม Cloud Infrastructure จะมีการเรียนรู้และอัปเดตเทคโนโลยี Cloud ใหม่ ๆ เสมอ โดยใช้ Infrastructure as Code ในการทำงานเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ที่สำคัญ ตำแหน่งนี้ต้องมีใบรับรองความรู้การใช้งาน Cloud เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญในสายงานนี้จริง

 


 

3. สาย Security นักป้องกัน ตรวจสอบ และรักษาความปลอดภัย

Security เป็นสายงานที่มีหน้าที่คอยป้องกัน ตรวจสอบ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงตัวระบบจากความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การป้องกันข้อมูลรั่วไหล การจัดการความเสี่ยงและตอบสนองต่อการโจมตีทางออนไลน์ การฟื้นฟูและป้องกันหลังเกิดเหตุ จึงเหมาะกับคนที่ชอบวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา หรือนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ระบบ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อยากต่อยอดไปในสายงานด้าน Security สำหรับสายงาน Security จะมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ของแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็น

• Security Analyst ผู้วิเคราะห์ข้อมูล หาแนวโน้มภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตรวจสอบช่องโหว่ที่อาจกระทบกับความปลอดภัยของระบบ

• Security Engineer ผู้ออกแบบ ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ไม่ได้รับอนุญาต
• Security Architect ผู้สร้างแผน ออกแบบโครงสร้างความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• Incident Responder ผู้ตรวจสอบและตอบสนองต่อเหตุการณ์ความปลอดภัย ควบคุมและฟื้นฟูจากความเสียหาย 
• Security Compliance ผู้ตรวจสอบว่าองค์กรปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

สายงานของ Security ที่ IT One มีความแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ อย่างไร 
สายงาน Security ที่ IT One เน้นการพัฒนาทักษะเชิงลึก และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อป้องกันความปลอดภัยจากภัยคุกคาม นอกจากนี้ IT One ยังมุ่งเน้นที่จะสร้างทีมที่มีทักษะหลากหลาย ที่สามารถจัดการกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกไซเบอร์ (cybersecurity) และยังได้รับการสนับสนุนจาก Accenture บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและธุรกิจชั้นนำระดับโลก ซึ่งเข้ามาแบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำในการปฏิบัติงานจากผู้เชี่ยวชาญระดับสูงให้อีกด้วย

 


 

4. สาย Business Analyst นักวิเคราะห์และวางแผนผลิตภัณฑ์

Business Analyst (BA) เป็นสายงานที่มีหน้าที่วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ทั้ง แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปต่อยอด พัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากขึ้น เหมาะกับคนที่ชอบพูดคุยกับลูกค้า วิเคราะห์และหาวิธีแก้ปัญหา มีทักษะการสื่อสารที่ดีและพื้นฐานการเขียนโปรแกรม โดยงานด้าน Business Analyst แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

• สายงานเชิงธุรกิจ (Business) เน้นการคุยกับลูกค้า นำเสนอข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์

• สายงานเชิงเทคนิค (Technical) เน้นการคุยกับทีมพัฒนา (Developer) และทีมทดสอบระบบ (Tester) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สายงานของ Business Analyst ที่ IT One มีความแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ อย่างไร 
งาน Business Analyst ที่ IT One สามารถแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างเปิดกว้าง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด อีกทั้งยังมีทีมที่คอยสนับสนุน แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ เครื่องมือใหม่ ๆ ในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมอีกด้วย 

5. สาย SAP Consultant นักให้คำปรึกษาด้านธุรกิจจากการใช้ SAP ERP

SAP Consultant เป็นสายงานที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษา และรับฟังข้อมูลธุรกิจจากลูกค้า และนำข้อมูลเหล่านั้นมาออกแบบเป็น Solution บน SAP ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับผู้ใช้งาน รวมไปถึงการเทรนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานโปรแกรม SAP ERP นั้นๆได้จริงและใช้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานบริการ และงานแบบ End-to-End ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ซึ่ง SAP Consultant หลัก ๆ มีดังนี้

• SAP Sales and Distribution (SAP SD) ดูแลเรื่องการขายในรูปแบบต่าง ๆ การออกบิล รวมไปถึงการขนส่ง

• SAP Material Management (SAP MM) ดูแลเรื่องสต็อกการขนส่ง การจัดซื้อ การรับบิลจากผู้ขายสินค้า
• SAP Financial Accounting (SAP FI) ดูแลเรื่องการลงบัญชีจากทุก Module
• SAP Controlling (SAP CO) ดูแลเรื่องการควบคุมต้นทุนจากทุก Module
• SAP Human Capital Management (SAP HCM) ดูแลการทำงานด้าน HR

สายงานของ SAP Consultant ที่ IT One มีความแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ อย่างไร
งานด้าน SAP Consultant ที่ IT One เปิดโอกาสการทำงานในหลายอุตสาหกรรม ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองการทำงานจาก SAP Consultant ในแต่ละ Module ซึ่งที่นี่เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมของ SAP Experts ทุกสายเลยก็ว่าได้

 


 

เชื่อว่าเพื่อน ๆ คงสนใจที่จะร่วมงานกับ IT One แล้วใช่ไหม ตอนนี้ IT One ผู้ให้บริการด้านไอทีและดิจิทัลโซลูชันครบวงจรระดับต้น ๆ ของเมืองไทยกำลังเปิดรับทุกสายงาน สำหรับทั้งผู้มีประสบการณ์และผู้ที่กำลังอยากเปลี่ยนมาทำงานด้านไอที เพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่และโอกาสเติบโตในสายงาน โดย IT One มีการจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ให้พนักงานทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งใช้อัปสกิลการทำงานได้อย่างแน่นอน รวมถึงยังได้โอกาสในการสร้าง connection และทำงานกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น SAP, Oracle, AWS, Google, Microsoft และอีกมากมายด้วย 

สนใจอยากร่วมงานกับ IT One สามารถส่ง Resume มาได้ที่ [email protected]  หรือคลิกเข้าไปดูตำแหน่งงานได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3pj3JOK 

close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง