เงื่อนไขการค้นหา

ค้นหาโดยใช้คำหลัก

ค้นหาโดยหมวดหมู่งาน

เลือกหมวดหมู่งาน

ค้นหาโดยประเภทธุรกิจ

การผลิต

ค้นหาโดยช่วงเงินเดือน

ตั้งแต่
ถึง

ค้นหาโดยชื่อบริษัท

พิมพ์ชื่อบริษัท

ค้นหาโดยระดับตำแหน่งงาน

ค้นหาโดยประเภทงาน

ค้นหาโดยประเภทของผู้สมัคร

WorkScore™ คืออะไร?

WorkScore™ คืออะไรเหรอ? แถบสีน้ำเงินด้านข้างตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งจะแสดงค่าความเหมาะสมของโพรไฟล์คุณกับตำแหน่งงาน คุณจำเป็นต้องใส่รายละเอียดในโพรไฟล์อย่างน้อย 80% ขึ้นไป จึงจะสามารถดูค่าความเหมาะสมของ WorkScore ได้ ใครอยากรู้ กรอกโปรไฟล์เลย

แสดงผล 1 - 20 ตำแหน่งงาน จากทั้งหมด 37 ตำแหน่งงาน
ในประเภทงานด้าน การผลิต
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน มิตรผล 1

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Management

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • 5 years of experience required.
 • Good interpersonal skills.
 • Management Skills.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน มิตรผล 2

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Sustainability,Standardize&Certification,Bio-based.
 • Power business,Energy,Marketing.
 • Good command in English.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บุญรอดบริวเวอรี่ 3
Save jobforger job
ดุสิต, กรุงเทพ, บริการลูกค้า ,พัฒนาธุรกิจ ,นักวิเคราะห์ บริการลูกค้า,พัฒนาธุรกิจ,นักวิเคราะห์
WorkScore:

ประสบการณ์:

6 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿35,000 - ฿50,000

 • สนับสนุน แนะนำวิธีใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ เพื่อให้ทีมงานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เป็นมาตรฐานของระบบ เช่น รายงานยอดขาย, Order Status, ข้อมูล Inbound-Outbound, Excel file Data.
 • สนับสนุนการทำงาน หรือการใช้กระบวนการ Automate เพื่อนำไปใช้การทำรายงานของแต่ละหน่วยงาน และส่งมอบวิธีการทำรายงานให้ต้นสังกัดต่อไป.
 • ร่วมวางกรอบการทำงาน และพัฒนาระบบงานของหน่วยงาน ให้สามารถทำงานได้ตรงตามมาตรฐาน และนำเครื่องมือใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการทำงานมาประยุกต์ใช้ตามที่ธุรกิจต้องการ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บุญรอดบริวเวอรี่ 4
Save jobforger job
ดุสิต, กรุงเทพ, บัญชี ,การเงิน ,นักวิเคราะห์ บัญชี,การเงิน,นักวิเคราะห์
WorkScore:

ประสบการณ์:

6 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Business Statistics / Analysis

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿35,000 - ฿45,000

 • Analyzing monthly financial performance and preparing management report for key highlights.
 • Developing a financial model to justify business cases.
 • Performing profitability analysis of product, service, and business unit.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บุญรอดบริวเวอรี่ 5

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿35,000 - ฿45,000

 • ดูแลภาพลักษณ์ของแบรนด์ทั้ง ในเรื่อง online / offline โดยประสานงานทั้ง ภายในและภายนอกองกรค์.
 • มีส่วนร่วมในการสร้างช่องทางการสื่อสาร และวางแผนกลยุทธิก์ ารตลาดตามช่องทางที่มอบหมายให้ และนาไปใช้จริงตลอดทั้งปี.
 • ดูแลภาพลักษณ์ของ Instagram, Line @, Twitter หรือ Facebook ในนาม บริษัท เผยแพร่เนื้อหาและข่าวสารใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น ๆเป็นประจำ ทุกวันเพื่อเพิ่ม การรับรู้ของลูกค้า.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บุญรอดบริวเวอรี่ 6

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿18,000 - ฿25,000

 • เพื่อให้บริการข้อมูล ข่าวสาร รับเรื่องร้องเรียน และแนะนำ หรือทำสำรวจความพึ่งพอใจ ในส่วนต่าง ๆเรื่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ กิจกรรมของบริษัท และบริษัทในเครือ ให้กับผู้บริโภค ร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย ผ่านช่องทางโทรศัพท์, E-mail, Fax, Line, Walk inประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ.
 • เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และประลานงาน ให้สมารถแก้ไขปัญหาให้ลูก และรายงานข้อมูลให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปแก้ไข ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการทำงาน และพัฒนาสินค้า บริการ ต่อไป เพื่อให้ลูกค้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บุญรอดบริวเวอรี่ 7
Save jobforger job
ดุสิต, กรุงเทพ, บริการลูกค้า บริการลูกค้า
WorkScore:

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿15,000 - ฿20,000

 • ศึกษาโปรแกรมส่งเสริมการขาย ประสานงานกับส่วนสนับสนุนการขาย เรื่อง ราคาขายและ Promotion เพื่อให้คำตอบกับลูกค้า.
 • ตอบคำถาม คอนเฟิร์ม Order นัดหมายในการส่งสินค้า กับลูกค้า ในช่องทาง online ในทุก Platform.
 • ประสานงานกับหน่วยงานทั้ง ภายใน และภายนอก ในการแก้ไขปัญหาเพื่อ ให้สามารถให้บริการ และ ประสานงานการจัดส่งสินค้าได้ประสานงานป้องกัน ติดตามแกไข้ปัญหา กรณีลูกค้า ไม่ได้รับสินค้า ตามที่สั่งซื้อ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บุญรอดบริวเวอรี่ 8
Save jobforger job
ดุสิต, กรุงเทพ, งานขาย งานขาย
WorkScore:

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿18,000 - ฿20,000, สามารถต่อรองได้

 • ศึกษาโปรแกรมส่งเสริมการขาย ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องราคาขาย และ Promotion เพื่อแจ้งและเสนอการขายให้ลูกค้าของคู่ค้านำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ตามโปรแกรมส่งเสริมการขายที่ลูกค้าได้รับ ดำเนินการจัดการคำสั่งซื้อ (order) จากลูกค้า.
 • ดำเนินการสร้าง แก้ไข, ยกเลิก Sales Order Return Order หรือ Delivery Note และให้คำปรึกษาในเรื่องดังกล่าว.
 • ประสานงานแก้ไขปัญหา กรณีลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามที่สั่งซื้อประสานงานกับหน่วยงานสินเชื่อของลูกค้า เพื่อติดตามการปลดวงเงินและเทอมเครดิต.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน มิตรผล 9
Save jobforger job
กรุงเทพ, บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า ,พัฒนาธุรกิจ บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า,พัฒนาธุรกิจ
WorkScore:

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Social media

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Develop brand e-commerce strategies.
 • Create and execute strategies for marketplace.
 • E-commerce business platforms, E-marketplace, CPAS.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน มิตรผล 10

ทักษะ:

SAP

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • โลจิสติกส์.
 • เอกสารนำเข้า.
 • นำเข้า.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน มิตรผล 11
Save jobforger job
คลองเตย, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ,งานขาย ,พัฒนาธุรกิจ ไอที / เขียนโปรแกรม,งานขาย,พัฒนาธุรกิจ
WorkScore:

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Product Development

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • High salary and negotiable.
 • High-visibility position for Mitr Phol Group.
 • 3 - 4 years experience in IT product development.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน มิตรผล 12
Save jobforger job
คลองเตย, กรุงเทพ, งานธุรการ งานธุรการ
WorkScore:

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Management, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • HR generalist.
 • Ability to provide consultations to line managers.
 • Fast paced and dynamic organization.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน มิตรผล 13
Save jobforger job
คลองเตย, กรุงเทพ, การเงิน ,งานขาย ,นักวิเคราะห์ การเงิน,งานขาย,นักวิเคราะห์
WorkScore:

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Finance, Accounting, Risk Management

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Trader,credit analyst,trade coordinator.
 • international sales,Future trade.
 • Excellent communication in English.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน มิตรผล 14

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี สาขาเครื่องมือวัด.
 • ประสบการณ์ทำงาน: Maintenance Biomass 2 ปีขึ้นไป.
 • พนักงานที่ประจำโรงงาน มีสวัสดิการบ้านพัก และอาหาร.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน มิตรผล 15

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ปวส. สาขาครื่องกล ไฟฟ้า ช่าง อื่นๆที่เกี่ยวข้อง.
 • การบำรุงรักษาเครื่องจักร.
 • ควบคุมกระบวนการผลิต.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน มิตรผล 16

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ให้บริการและช่วยเหลือชาวไร่ในการปลูกอ้อย.
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. / ป.ตรี สาขาเกษตรศาสตร์.
 • ทักษะการประสานงาน และ มีภาวะผู้นำ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน มิตรผล 17

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • วุฒิการศึกษาระดับ วิศวกรรม สาขา เครื่องกล และไฟฟ้า.
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี.
 • มีความเรื่องชนิดของไม้.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน มิตรผล 18

ทักษะ:

Finance, SAP

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Finance.
 • การเงินต่างประเทศ.
 • การเงิน.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
3 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน มิตรผล 19

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Work Well Under Pressure, Thai

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿17,000 - ฿22,000

 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกับโรงงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง.
 • ดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายให้กับโรงงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง.
 • ตรวจสอบและจัดทำสัญญาและนิติกรรมต่างๆ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน มิตรผล 20

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Accounting, Thai

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿17,000 - ฿22,000

 • ประมวลผลจ่ายค่าอ้อย, ค่ารับเหมา, และเงินช่วยเหลือช่วยไร่.
 • ประมวลผลจ่ายเงินส่งเสริมชาวไร่ในรูปแบบเงินเกี๊ยว, ปุ๋ยยา, ค่ารับเหมา, และจ่ายร้านค้า.
 • ออกใบเสร็จรับชำระหนี้จากชาวไร่.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
ส่งแจ้งเตือนงานใหม่ล่าสุดสำหรับการผลิต
 • 1
 • 2
close