เงื่อนไขการค้นหา

ค้นหาโดยใช้คำหลัก

ค้นหาโดยหมวดหมู่งาน

เลือกหมวดหมู่งาน

ค้นหาโดยประเภทธุรกิจ

เลือกประเภทธุรกิจ

ค้นหาโดยช่วงเงินเดือน

ตั้งแต่
ถึง

ค้นหาโดยชื่อบริษัท

พิมพ์ชื่อบริษัท

ค้นหาโดยระดับตำแหน่งงาน

ค้นหาโดยประเภทงาน

ค้นหาโดยประเภทของผู้สมัคร

WorkScore™ คืออะไร?

WorkScore™ คืออะไรเหรอ? แถบสีน้ำเงินด้านข้างตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งจะแสดงค่าความเหมาะสมของโพรไฟล์คุณกับตำแหน่งงาน คุณจำเป็นต้องใส่รายละเอียดในโพรไฟล์อย่างน้อย 80% ขึ้นไป จึงจะสามารถดูค่าความเหมาะสมของ WorkScore ได้ ใครอยากรู้ กรอกโปรไฟล์เลย

แสดงผล 1 - 20 ตำแหน่งงาน จากทั้งหมด 222 ตำแหน่งงาน
ที่มีคำว่า ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน ไทยประกันชีวิต 1

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿55,000 - ฿110,000, สามารถต่อรองได้

 • ควบคุมและกำกับดูแลงานด้านสนับสนุนผู้ใช้งานในการปฏิบัติงานผ่านระบบ ERP ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่ผู้ใช้งาน และงานด้าน ERP Configuration ต่างๆ.
 • ประสานงานและติดตามผู้ให้บริการ (Vendor) และส่วนงาน IT ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบงาน รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขระบบงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในปัจจุบันหรือที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี).
 • ตรวจสอบการให้บริการของ Vendor สำหรับการสนับสนุนการใช้งานระบบ ERP ให้เป็นไปตามข้อกำหน ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 2

ประสบการณ์:

7 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Accounting, Finance, CPA, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • AR / AP / GL / Financial Reports.
 • Operating transactions, Costing, Inventory.
 • 7 years of experience in Auditing.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 3

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Accounting, Compliance, Taxation, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Manage corporate tax compliance.
 • Possess Corporate tax standard and process.
 • Provide internal tax advisory service.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ชาเนล ประเทศไทย 4
Save jobforger job
กรุงเทพ, บัญชี ,การจัดการ บัญชี,การจัดการ
WorkScore:

ประสบการณ์:

8 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Accounting, Publishing, Finance, English, Mandarin

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Be the gate keeper to ensure the overall service delivery (i.e. accuracy and quality) of financial and accounting function for Thailand market based on the agreed service level agreements (SLAs) & defined closing mechanism. Perform final review before publishing our financial numbers to local/regional/global and approval of overall end to end process & its quality.
 • Act as the owner of preparing financial statement & external reporting up to local statutory requirements after final review.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 5

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Thai

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Month-end account closing activitiesort.
 • Statutory financial statement.
 • Good knowledge of IAS, IFRS and Thai Tax Law.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จำกัด 6

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Accounting, SAP, Compliance, Thai

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Bachelor Degree in Accounting.
 • Working date Monday - Friday.
 • SAP experience will be an advantage.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 7

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Problem Solving, Finance, CPA

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • 5 years experience in Consolidation.
 • Have experince of Auditor, Ex-Auditor.
 • Analytical an problem solving Skills.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
10 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เจโนไซส์ จำกัด 8
Save jobforger job
นนทบุรี, บัญชี ,การเงิน บัญชี,การเงิน
WorkScore:

ทักษะ:

Finance, Taxation, Compliance

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • 5 years of experience in an overall accounting.
 • Flexible working hour.
 • Competitive salary.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
13 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง ประเทศไทย จำกัด 9

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Finance, Compliance, Payroll, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Do all necessary bookkeeping in line with laws, regulations and finance outsourcing conditions.
 • Process tax compliance work (monthly WHT, VAT and payroll) in line with laws and regulations.
 • Prepare financial reports and tax returns.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 10

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Finance, Accounting, ERP, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Experience in RPA (UiPath, MS power automat).
 • Transformation projects / Finance.
 • Coding for Macro/ RPA.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
25 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จำกัด 11

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Accounting

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • จบปริญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี.
 • มีผลสอบโทอิค 550 คะแนน.
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชีในบริษัทตลาดหลักทรัพย์.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โตเกียว คอนซัลติ้ง เฟิร์ม จำกัด 12

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Accounting, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿30,000 - ฿43,000, สามารถต่อรองได้

 • Supervise that Jr staff collects monthly docs for accounting.
 • Monitor, review and revise the bookkeeping that Jr staff records.
 • Monitor, review and revise monthly, annually financial statements
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
14 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน มิตรผล 13

ประสบการณ์:

15 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Accounting, Budgeting, ERP

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • บริหารจัดการงานบัญชีของกลุ่มมิตรผล.
 • Accounting Shared Service.
 • บริหารงาน Conso, Report, Acc System, Tax, Asset.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เอไอเอส 14

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • บันทึกรายการเจ้าหนี้หรือรายการเกี่ยวกับพนักงาน.
 • ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกรายการค่าใช้จ่าย.
 • วิเคราะห์รายการ จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในด้านการขาย การตลาด การบุคคล.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไทยประกันชีวิต 15

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿40,000 - ฿45,000, สามารถต่อรองได้

 • จัดทำรายงานแสดงเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท (Regulatory Report) เพื่อนำเสนอ/นำส่ง OIC (คปภ.).
 • สนับสนุนการจัดทำรายงานงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน.
 • จัดทำรายงานทางการเงินอื่นๆ ตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน Zenith Enterprise 16
Save jobforger job
คลองเตย, กรุงเทพ, งานขาย ,การตลาด / โฆษณา ,บริการลูกค้า งานขาย,การตลาด / โฆษณา,บริการลูกค้า
WorkScore:

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Sales, Branding, Packaging Design, Creative Presentation, Market Analysis, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿18,000 - ฿20,000, สามารถต่อรองได้, มีค่าคอมมิชชั่น

 • รับผิดชอบหน้าที่ดูแลโปรเจ็คของลูกค้าให้สำเร็จลุลวงไปได้ด้วยดี ตั้งแต่การเข้าไปพูดคุยรับบรีฟ ดำเนินการดีลราคา ส่งแบบให้ลูกค้า และเเจ้งทางทีมในรายละเอียดที่ต้องปรับแก้ จนส่งงานเสร็จสิ้น.
 • สามารถเป็นตัวแทนของบริษัทในการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท และทำงานประสานงานร่วมกับลูกค้า ติดตามและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขาย.
 • รับผิดชอบยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รวมถึงการปิดการขายได้ (รวมถึงทางโทรศัพท์).
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน วีซ่า 17
Save jobforger job
กรุงเทพ, การจัดการ การจัดการ
WorkScore:

ทักษะ:

Compliance, Risk Management

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Lead the development and implementation of the market strategy to enable the activities that achieve business targets through growing the existing business, identifying new business opportunities and implementing new products and services across the markets.
 • Develop, cultivate and maintain close relationships with client CEOs, management teams, decision-makers and other influencers within Visa's client banks, national banking association, key merchants, merchant associations and partner companies. Be aware ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โอสถสภา 18
Save jobforger job
บางกะปิ, กรุงเทพ, บัญชี บัญชี
WorkScore:

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Accounting

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Experiences in consolidated financial statements.
 • 3 years' experience in international audit firms.
 • Professional in Accounting Standards (TFRS/IFRS).
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน The Experience D 19
Save jobforger job
บางนา, กรุงเทพ, บัญชี ,การเงิน บัญชี,การเงิน
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Express, Microsoft Office

ประเภทงาน:

งานประจำ

 • จัดทำบัญชีแยกประเภทตามหลักการบัญชีทั่วไป.
 • บันทึกบัญชีด้านลูกหนี้และเจ้าหนี้พร้อมสรุปประจำเดือน.
 • รับผิดชอบด้านเอกสารและการจัดเก็บเอกสารด้านบัญชี.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โกวาบิ 20

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Accounting, Finance, Management, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • 5 years of experience in Finance, ACC or Audit.
 • Good English communication.
 • Accounting,financial reporting & AR.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
ส่งแจ้งเตือนงานใหม่ล่าสุดสำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 12