เงื่อนไขการค้นหา

ค้นหาโดยใช้คำหลัก

ค้นหาโดยหมวดหมู่งาน

เลือกหมวดหมู่งาน

ค้นหาโดยประเภทธุรกิจ

เลือกประเภทธุรกิจ

ค้นหาโดยช่วงเงินเดือน

ตั้งแต่
ถึง

ค้นหาโดยชื่อบริษัท

พิมพ์ชื่อบริษัท

ค้นหาโดยระดับตำแหน่งงาน

ค้นหาโดยประเภทงาน

ค้นหาโดยประเภทของผู้สมัคร

WorkScore™ คืออะไร?

WorkScore™ คืออะไรเหรอ? แถบสีน้ำเงินด้านข้างตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งจะแสดงค่าความเหมาะสมของโพรไฟล์คุณกับตำแหน่งงาน คุณจำเป็นต้องใส่รายละเอียดในโพรไฟล์อย่างน้อย 80% ขึ้นไป จึงจะสามารถดูค่าความเหมาะสมของ WorkScore ได้ ใครอยากรู้ กรอกโปรไฟล์เลย

แสดงผล 1 - 20 ตำแหน่งงาน จากทั้งหมด 173 ตำแหน่งงาน
ที่มีคำว่า ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน โพเมโล่ แฟชั่น จำกัด 1
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Finance, Accounting, CPA, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Management reports: weekly, monthly, quarterly and annual actual performance vs target:Financial reports: Balance sheet, Cash Flow, P&L consolidated and by country, by channel.
 • Analyzing costs, pricing, sale through rate, inventory day, inventory aging, etc.
 • Marketing performance actual vs target: traffic, CAC, CPO, CIR.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โลตัส 2
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Finance, Accounting, Automation, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Lead and manage transformation / automation projects under Finance & Accounting.
 • Lead transformation/ automation team members.
 • Work as the Finance representative in a cross functional team e.g. among finance & accounting, IT, operation, commercial etc.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด มหาชน 3
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

7 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • To oversee Accounting, tax and ensure its smooth running so that all financial statements and tax reports are accurate.
 • To supervise the Accounting team and also to drive the digital transformation and process improvement initiatives to team.
 • To prepare consolidated financial statement and related report.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน SCBX 4
Save jobforger job
กรุงเทพ, บัญชี ,การจัดการ บัญชี,การจัดการ
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Accounting, Accounts Payable, Accounts Receivable

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Oversee and manage accounting including GL, accounts payable, accounts receivable, internal control and other related functions such as taxes, ERP, internal control and cash flow management.
 • Prepare statutory financial statements and disclosure and ensure compliance with all applicable accounting standards, tax, and other relevant regulations and also prepare any managerial reports as assigned.
 • Ensure accuracy and timeliness of tax submission activities such as VAT, WHT, and ha ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โพเมโล่ แฟชั่น จำกัด 5
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

4 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Accounting, Coordinate, Compliance, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Oversee AR reconciliation process between payment provider report and sales report.
 • Review AR balance and deliver accurate and timely AR listing on monthly basis.
 • Ensure all revenue is collected at timely manner, maintain low AR turnover, and ensure revenue.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โรงเรียนนานาชาติยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย 6
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Analytical Thinking, Leadership Skill, CPA, English, Thai

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿70,000 - ฿100,000, สามารถต่อรองได้

 • Review financial statements, including balance sheets, income statements, and cash flow statements, on a monthly basis and year-end closing as required by the Director of Finance and in collaboration with the offshore accounting team.
 • As part of the financial reporting, work in collaboration with the offshore financial planning/budgeting team to produce budget monitoring reports as needed.
 • Accounting Operations Management.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 7
WorkScore logoWorkScore Text

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Responsibilities for the correctness and completeness of contract in Non-merchandise contract System (NMC)
 • Prepare supporting tata and journal entries for Right of Use Asset (ROU) including relnted roports
 • Review criteria of investment property recording as 'TFRS16, developer and implement accounting process to the related financial reports
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เอสซี แอสเสท 8
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

CPD License, SAP, Compliance, English, Thai

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Good command of spoken and written English**.
 • Holding a CPD license.
 • Bachelor s degree or above in a financial related field with a minimum of 8 years experience.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
7 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน คัสต้อม เอเซีย 9
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Accounting, Thai

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿16,000 - ฿25,000, สามารถต่อรองได้

 • วางแผนการทำงาน จัดทำเอกสาร ประสานงาน และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยคำนึงถึงความถูกต้อง แม่นยำ ภายใต้ระเบียบบัญชี ภาษีและกฎระเบียบทางการเงินของบริษัท.
 • จัดเตรียม บันทึก ข้อมูลบัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีสินทรัพย์ ออกใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 2,3,53 ภ.พ. 30, 36 รายงานภาษี และ เอกสารต่างๆ.
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารบัญชี.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เอสซี แอสเสท 10
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Taxation, Microsoft Office, SAP, English, Thai

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Bachelor s degree or Higher in Accounting.
 • Good Command in both Spoken and Written English.
 • 5-7 years experience in the accounting field and experience in monthly closing.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน กรุงไทย 11
WorkScore logoWorkScore Text

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • วิเคราะห์งบการเงินของธนาคารและงบการเงินรวม และคำนวณอัตราส่วนทางการเงิน
 • จัดทำรายงานเพื่อฝ่ายบริหาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์รายการ
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บางจาก 12
WorkScore logoWorkScore Text

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ศึกษา วิเคราะห์ระบบงานบัญชีและเทคโนโลยีทางการเงิน
 • วางแผนและดำเนินการโครงการพัฒนา Digital Tools ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและงานเงิน
 • วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Business Process Redesign) ภายในบริษัท เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการใช้งาน Digital Tools ต่างๆ ได้
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 13
WorkScore logoWorkScore Text

ทักษะ:

Accounting, Finance, Risk Management

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Accounting and controller/audit, reporting, statutory reporting, consolidation of accounts and ensuring that accounting standards are maintained to Company Finance requirements and in accordance. Establish accounting policies in line with accounting standard in Healthcare & Packaging / Engineering business.
 • Managing the compilation of all the performance reports and financial planning and analysis for the company / financial year budget, forecasts, profit plan and strategic.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
10 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน โพเมโล่ แฟชั่น จำกัด 14
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

4 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Accounting, Coordinate, Compliance, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Oversee AR reconciliation process between payment provider report and sales report.
 • Review AR balance and deliver accurate and timely AR listing on monthly basis.
 • Ensure all revenue is collected at timely manner, maintain low AR turnover, and ensure revenue.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เอสซีจี 15
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Accounting

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿15,000 , สามารถต่อรองได้

 • ดูแลและบันทึกข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธุรกิจของบริษัท.
 • ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลการเงิน เช่น รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ และสถิติอื่น ๆ.
 • จัดทำรายงานการเงินที่เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
11 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บริษัท เมตะ แคปปิตอล จำกัด 16
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Accounting, Mandarin

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿40,000 - ฿80,000

 • Maintaining accurateness of general ledger and support for monthly financial.
 • Preparation of income statements and balance sheets.
 • Set-up of accounting process for the various company business activities.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
12 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน เอสซีจี 17
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Accounting

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿16,000 - ฿18,000

 • ตรวจสอบเอกสาร บันทึกรายการจากขาย (ลูกหนี้) และภาษีที่เกี่ยวข้อง.
 • ตรวจสอบเอกสาร บันทึกรายการจากการซื้อ (เจ้าหนี้) และภาษีที่เกี่ยวข้อง.
 • ตรวจสอบเอกสาร บันทึกรายการจากการรับหรือจ่ายเงินจากธนาคาร รวมถึงการกระทบยอด (Bank Reconciliation).
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
12 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง ประเทศไทย จำกัด 18
WorkScore logoWorkScore Text

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Develop new skills outside of comfort zone.
 • Act to resolve issues which prevent the team working effectively.
 • Coach others, recognise their strengths, and encourage them to take ownership of their personal development.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
7 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน บริษัท ฟินนิคซ์ โซลูชันส์ จำกัด 19
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Accounting, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿45,000 - ฿55,000, สามารถต่อรองได้

 • Gathering the business requirement, create the as-is and to be business flow, finds a gap between the as -is and to be business flow and summary the improvement process to propose the business users.
 • Analyzing the business requirement and provide the improvement process with the possible solution (system development and process) propose to business users.
 • Analyzing, interpreting and translating business requirements into viable solutions.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
18 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน ไลท์บลู 20
Save jobforger job
สาทร, กรุงเทพ, การตลาด / โฆษณา ,พัฒนาธุรกิจ ,บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า การตลาด / โฆษณา,พัฒนาธุรกิจ,บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

7 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Business Development, Market Analysis, Work Well Under Pressure, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿60,000+ , สามารถต่อรองได้

 • Develop a comprehensive marketing strategy to reinforce LightBlue s position across platforms as a global leader in food waste tech and consultancy.
 • Boost the company's Awareness and drive qualified traffic.
 • Develop engaging promotional materials and guide creative direction to meet objectives for all advertising and public-facing communications, including print, digital and more.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
keyboard_arrow_up
ส่งแจ้งเตือนงานใหม่ล่าสุดสำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 9