รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
 • หางาน สมัครงาน มีเดียพลัส 1
 • หางาน สมัครงาน มีเดียพลัส 2
 • หางาน สมัครงาน มีเดียพลัส 3
 • หางาน สมัครงาน มีเดียพลัส 4
 • หางาน สมัครงาน มีเดียพลัส 5
 • หางาน สมัครงาน มีเดียพลัส 6
 • หางาน สมัครงาน มีเดียพลัส 7
 • หางาน สมัครงาน มีเดียพลัส 8
 • หางาน สมัครงาน มีเดียพลัส 9
 • หางาน สมัครงาน มีเดียพลัส 10
 • หางาน สมัครงาน มีเดียพลัส 11
 • หางาน สมัครงาน มีเดียพลัส 12
 • หางาน สมัครงาน มีเดียพลัส 13
 • หางาน สมัครงาน มีเดียพลัส 14
 • หางาน สมัครงาน มีเดียพลัส 15
 • หางาน สมัครงาน มีเดียพลัส 16
 • หางาน สมัครงาน มีเดียพลัส 17
 • หางาน สมัครงาน มีเดียพลัส 18
 • หางาน สมัครงาน มีเดียพลัส 19
 • หางาน สมัครงาน มีเดียพลัส 20
 • หางาน สมัครงาน มีเดียพลัส 21
keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

5

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว มีเดียพลัส 1

บริษัท มีเดีย พลัส คอนเนคชั่น จำกัด

"พิมพ์คอมพิวเตอร์เอกสาร"

ธุรการฝ่ายขาย - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2024-03-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เดินเอกสาร ชอบพิมพ์งานคอมพิวเตอร์ประจำตำแหน่งเราอีก

ถูกเขียนเมื่อ: 2024-03-06

 • 1