คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

3.5

พนักงาน 50% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด 1

บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด

นักจัดซื้อ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-11

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานดี เนื่องจากเจอปัญหาร่วมกัน คุยกันได้ทุกเรื่อง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ระบบการทำงานไม่รองรับกับงาน การตัดสินใจอยู่ภายใต้หัวหน้าเพียงคนเดียว ไม่เปิดโอกาสให้ลูกน้องตัดสินใจ ต้องทำตามที่สั่ง ไม่เป็นคุณค่าของพนักงาน หาโอกาสความก้าวหน้าไม่เจอ มุ่งแค่ยอดขายอย่างเดียว

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-11

รีวิว บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด 2

บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด

"Good Challenge for Sale job"

ตัวแทนขาย - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-10

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

another side of good experience in hospitality world

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

must be able to drive the car with driving license to visit customers

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

offer a bit higher intensive for sale commission

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-10

รีวิว บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด 3

บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด

"งานดี มีอนาคต"

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-25

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ หลายด้าน รายได้ดี งานไม่เครียด พบปะผู้คนหลากหลาย ที่มีอัธยาศัยดีในวงการ Hospitality

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

องค์กรขนาดเล็ก ตำแหน่งงานน้อย ไม่ต้องคอยเอาใจเจ้านายเพื่อเลื่อนตำแหน่ง

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เร่งเพิ่มยอดขาย เพื่อเราจะได้เติบโตไปด้วยกัน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-25

รีวิว บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด 4

บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด

"งานดี มีอนาคต"

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-25

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

รายได้ดี งานไม่หนัก ไม่เครียด ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ หลายด้าน ได้พบปะผู้คนหลากหลายในวงการ Hospitality

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

บริษัทมีขนาดเล็ก ตำแหน่งงานน้อย ไม่ต้องคอยเอาใจเจ้านายเพื่อเลื่อนตำแหน่ง

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

มีความยืดหยุ่น และเกณฑ์วัดผลงานที่ชัดเจน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-25

รีวิว บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด 5

บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-21

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานที่ดี สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ต้องทำงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันอาจทำให้งานออกมาไม่ดีเท่าที่ควร แต่มันก็ทำให้เราได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-21

รีวิว บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด 6

บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด

"ได้พบเจอผุ้คนมากมาย"

ฝ่ายการตลาด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-26

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานน่ารักเป็นกันเอง..............................................................................

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การตัดสินใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้จัดการ.............................................................................

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

......................................................................................................................................

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-26

รีวิว บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด 7

บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด

"เพื่อนร่วมงานดีมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะแชร์กันได้"

ตัวแทนขาย - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-20

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานดีเจออะไรเหมือนๆกัน ได้เรียนรู้อะไรเยอะเพราะต้องพยายามด้วยตัวเอง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทุกอย่างต้องขึ้นตรงกับ Owner ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ บริษัทไม่ค่อย Support เซลล์มากเท่าไหร่นัก หัวหน้าไม่มีความเท่าเทียมกันและไม่รับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ในเรื่องสวัสดิการและความเชื่อกันเพื่อให้พนักงานอยูได้นานขึน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-20

รีวิว บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด 8

บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด

"เหมาะสำหรับคนจบใหม่"

พนักงานฝ่ายขาย - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-09

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เงินเดือนดี เพื่อนร่วมงานดีมากๆ ได้เรียนรู้งานหลากหลายจากเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือมาตลอด ต้องติดต่อประสานงานกับหลายแผนกทำให้ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและเข้าใจงานของแผนกอื่นๆด้วย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การตัดสินใจในงานทำได้ค่อนข้างลำบาก ระบบการทำงานมีการปรับเปลี่ยนบ่อยมากเกินความจำเป็น รวมไปถึงความล้าสมัยของระบบการบริหารจัดการทำให้ทำงานได้ค่อนข้างลำบาก สวัสดิการของบริษัทไม่ค่อยมีให้หากเจ็บป่วยในช่วงทดลองงานก็ไม่มีประกันสังคมให้

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นของพนักงานและกำหนดขอบเขตของงานของแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจนมากกว่านี้

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-09

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน เซ็นทรัลสมัครงาน Socket9สมัครงาน มีเดีย บ็อกส์สมัครงาน WorkVenture Technologies
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ