ดูงานทั้งหมดของ เบทาโกร
 • หางาน สมัครงาน เบทาโกร 1
 • หางาน สมัครงาน เบทาโกร 2
 • หางาน สมัครงาน เบทาโกร 3
 • หางาน สมัครงาน เบทาโกร 4
 • หางาน สมัครงาน เบทาโกร 5
 • หางาน สมัครงาน เบทาโกร 6
 • หางาน สมัครงาน เบทาโกร 7
 • หางาน สมัครงาน เบทาโกร 8
 • หางาน สมัครงาน เบทาโกร 9
 • หางาน สมัครงาน เบทาโกร 10
 • keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว เบทาโกร 1

เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-10-01

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การทำงานร่วมกันเป็นทีม และความเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-10-01

รีวิว เบทาโกร 2

เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-06-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่น่าทำงาน ทั้งเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน อบอุ่น

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-06-28

รีวิว เบทาโกร 3

เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

"การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการ SAP Transformation"

นักวิเคราะห์ระบบ (อาวุโส) - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-02-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการ SAP Transformation โดยรับผิดชอบในส่วนงาน SD-CRM modules ซึ่งได้เรียนรู้การทำงานหลายส่วนตั้งแต่ cleansing data, จัดเตรียม master data, วิเคราะห์ GAP และหา solutions, การนำไปใช้งานจริง ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้นเยอะมาก จากที่ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจอาหารมาก่อน

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-02-11

รีวิว เบทาโกร 4

เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

"อยากทำงานยาวๆจนเกษียณ ต้องที่นี้"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-06-10

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นองค์กรที่มีความเป็นมิตร เป็นพี่น้องพวกพ้องค่อนข้างสูง และอยู่ในช่วงที่กำลังพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบบริหารขององค์กรจากยุคเก่าสู่ ยุค new generation

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-06-10

รีวิว เบทาโกร 5

เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

"สวัสดิการดีมาก"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีสวัสดิการดีมากเงินเดือนสูงมีโครงสร้างความก้าวหน้าที่ชัดเจน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

รีวิว เบทาโกร 6

เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

"การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทำให้เกิดการท้าทาย และมีประสบการณ์ที่มากขึ้น"

ธุรการจัดซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-21

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีความมั่นคง และให้โอกาสกับพนักงานได้พัฒนาฝีมือตัวเองอยู่เสมอ เหมือนมาเรียนมากกว่ามาทำงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-21

รีวิว เบทาโกร 7

เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

"คุณภาพชีวิตที่ดี ที่เบทาโกร"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-02-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่เปิดโอกาสให้เกิดการคิดค้น กล้าแสดงออกในการทำงานมาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-02-26

รีวิว เบทาโกร 8

เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

"การดูแลควบคุมมลพิษในทุกๆด้านของสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในกฎหมายของกรมโรงงาน"

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

สวัสดิการที่ดี ของบริษัท และเพื่อนร่วมงานที่น่ารักบางส่วน

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

รีวิว เบทาโกร 9

เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาฝ่ายผลิตภัณฑ์ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-22

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

งานขายได้ออกไปเจอลูกค้าข้างนอกแลัได้วางแผนการทำงานเอง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-22

 • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน Killer Beautyสมัครงาน อินโนฟินิทสมัครงาน กรีนพีซสมัครงาน ดุสิตธานี