คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว บัซซี่บีส์ 1

บัซซี่บีส์ จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-05

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้ทำงานที่หลากหลาย และมีการจัดอบรมอยู่บ่อยครั้ง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

งาน Overload ที่คนใดคนนึงมากไป อยากให้แบ่งงานตามความเหมาะสม ควรจะรับผิดชอบงานเป็นทีมไม่ใช่ใครคนใดคนนึง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-05

รีวิว บัซซี่บีส์ 2

บัซซี่บีส์ จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

การให้ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานดีมาก เปิดโอกาสทุกอย่าง เป็นองค์กรของคนกล้าเรียนรู้และทุ่มเทเพื่ออนาคต ไม่ใช่แค่ทำงานเพื่อรับเงินเดือนและมองว่ามันยังไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ทำไป หากมองลึกๆแล้วที่นี่สอนการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่เคยมีสิ่งไหนที่ไม่ประทับใจในที่นี่ ไม่ทุบหม้อข้าวตัวเอง ถึงแม้จะไม่ได้ทานข้าวทีนี่แล้วครับ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ดีอยู่แล้วครับ ไม่เคยมีผู้บริหารที่ไหนใกล้ชิดพนักงานขนาดนี้

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

รีวิว บัซซี่บีส์ 3

บัซซี่บีส์ จำกัด

"บรรยากาศการทำงานดีเป็นกันเอง"

Online Production - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-30

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็น บริษัท ที่เปิดให้พนักงานทุกคนกล้า คิดกล้าทำ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

บางอย่างอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทาง เพราะเป็น start up ที่ค่อนข้างโตไวกว่าจำนวนพนักงาน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เดินทางมาถูกทางแล้วขอให้ทำต่อไปครับ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-30

รีวิว บัซซี่บีส์ 4

บัซซี่บีส์ จำกัด

"ประสบการณ์ที่มีมากกว่าความรู้!!!"

Online Production - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-27

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้ทำหลายอย่างหลายหน้าที่ ซึ่งถ้าเป็นที่อื่นอาจจะเป็นใครรับผิดชอบส่สนไหนก็ทำแค่ส่วนนั้น แต่ที่นี่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทำในสิ่งที่ตนไม่เคยทำมาก่อน พูดง่ายๆเปิดโอกาสในเรื่องความคิดถ้าคิดว่าทำได้ก็ให้แสดงฝีมือออกมาว่าทำได้จริงๆ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

บางครั้งการรับผิดชอบงานหลายๆอย่างมันอาจจะทำให้ผลลัพธ์ของงานนั้นๆที่ทำออกมาเกิดความผิดพลาดได้

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้บริษัทคำนึงถึงผลตอบแทนที่ให้แก่พนง.เนื่องจากพนง.บางคน หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับนั้นมันเกินหน้าที่และมากเกินไป

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-27

รีวิว บัซซี่บีส์ 5

บัซซี่บีส์ จำกัด

"ได้ทำงานหลายอย่าง เหมือนเป็น Project Owner"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-22

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

- ได้ทำงานหลายอย่าง - ได้ประสบการณ์หลายแง่มุม - ได้ประสานกับทุกฝ่ายในบริษัท - ได้ทำงานนอกกรอกนอกเหนือจากตำแหน่งที่ทำ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

- overload jobs - jd ไม่ตรงกับตอนที่สมัครมา - ต้องไม่คาดหวังอะไรมากเกี่ยวกับการเรียนรู้

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

- ใส่ใจพนักงานมากขึ้น - นึกถึง learning growth ของพนักงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-22

รีวิว บัซซี่บีส์ 6

บัซซี่บีส์ จำกัด

"เพี่อนร่วมงานดี บรรยากาศการทำงานสนุก อยากกลับไปทำอีกแต่เป็นแผนกอื่นๆ"

Online Production - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-14

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพี่อนร่วมงานดี บรรยากาศการทำงานสนุก เปิดโอกาศแสดงความเห็น Start up ที่เติบโตไวที่หนึ่ง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

งานค่อนข้างจำเจ สำหรับตำแหน่งนี้ครับ เป็นตำแหน่งที่ทำงานลำบาก เนื่องจากงานมาจากหลายแผนก

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้ รักษามาตรฐานต่อไปครับ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-14

รีวิว บัซซี่บีส์ 7

บัซซี่บีส์ จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-14

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

บริษัทเติบโตไว กำไรดี ได้เรียนรู้งานและประสบการณ์หลายอย่าง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

-Culture มีปัญหาภายในองค์กรระหว่างแผนก ทำให้เกิดปัญหางานบ่อย -มีกฏข้อบังคับบางอย่างที่เข้ามาแทรกแซงชีวิตส่วนตัว เช่น การลางาน -งานเร่ง งานหนัก ทำให้ต้องรับผิดชอบหลายอย่างทั้งสิ่งที่ถนัดและไม่ถนัด ทำให้งานออกมาได้ประสิทธิภาพไม่ค่อยดี

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

-ในแง่ธุรกิจและงานเบื้องหน้า ผู้บริหารทำได้ดีมากและมีวิสัยทัศน์ที่ดี บริษัทเติบโตไวมากกว่า 100 เปอร์เซนต์ แต่เบื้องหลังการทำงานภายในองค์กรมีความกดดันสูง มีปีญหาภายในองค์กร รวมถึงกฏระเบียบที่มีบีบบังคับพนักงานต่างๆ ผู้บริหารมองแต่ความสำเร็จเบื้องหน้าแต่มองข้ามประสิทธิภาพ ศักยภาพ กำลังคน ภายในองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-14

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ไทยออพติคอลสมัครงาน เซตเต้ เพคคาติสมัครงาน แอพเวิร์คส์สมัครงาน เวโลซิตี้
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ