รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4.5

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว แมคไทย จำกัด 1

แมคไทย จำกัด

"รายได้ดีมาก บริษัททำธุรกิจได้ดีและมีการลงทุนและพัฒนาทุกด้าน"

เจ้าหน้าที่จัดการฝึกหัด - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-02-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ เข้ามาเป็น tm ที่นี้จะค่อยๆสอนงานทีละด้านแต่ละเดือน จนชำนาญหัวหน้างานก็ดีไม่เอาเปรียบ กะทำงานยืดหยุ่น หน้าที่การงานถ้าเรียนรู้เร็วทำได้ไวก็สามารถปรับต่ำแหน่งงานได้ทันที สวัสดีการมีให้ครบทุกอย่าง ไม่มีเรื่องที่พนักงานต้องเสียงเงินออกเอง บริษัท มีสนับสนุนทุกด้านอย่างดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-02-27

รีวิว แมคไทย จำกัด 2

แมคไทย จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-02-04

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ดีทุกอย่าง รูปแบบงาน หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน เป็นองค์กรที่ดีมากๆ

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-02-04

รีวิว แมคไทย จำกัด 3

แมคไทย จำกัด

ผู้จัดการ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-10-01

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรที่ดี สังคมแบบเครือญาติ เน้นกิจกรรมพัฒนาและรักษาบุคลากร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-10-01

รีวิว แมคไทย จำกัด 4

แมคไทย จำกัด

ลูกเรือ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การทำงานที่อยู่กันอย่างครอบครัวถึงจะเหนื่อยจากงานมากแค่ไหนมีเพื่อนร่วมงานที่ดีก็ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

รีวิว แมคไทย จำกัด 5

แมคไทย จำกัด

"ต่ำแหน่งงาน และค่าประสบการทำงาน"

Second Assistant - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-12-20

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ทำงานที่แมคไทยถ้าทำนานจะมีโอกาสเติบโตทั้งต่ำแหน่งและรายได้มีการจัดอบรมใหม่ๆให้พนักงานตลอดเวลามีหัวหน้าและเพื่อนรวมงานดี แต่ถ้ามาสมัตรงานที่นี่แล้วจะเรียกเงินค่าประสบการณ์จะไม่ได้ทุกต่ำแหน่งถ้าไม่มีต่ำแหน่งว่างจะให้เริ่มงานแต่ต่ำแหน่งงานจะถูกลดลงมา ไม่มีสวัสดีการค่ารักษาพยาบาล

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-12-20

รีวิว แมคไทย จำกัด 6

แมคไทย จำกัด

"ประสบการณ์ในแมคโดนัลด์"

ผู้จัดการสาขา - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-03-04

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

แมคไทย ให้อะไรหลายๆอย่าง ทั้งความอดทน ความคิด การทำงานเป็นทีม การอยู่เป็นครอบครัว ให้ความกล้าในการตัดสินใจพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวหน้าในด้านต่างๆ

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-03-04

รีวิว แมคไทย จำกัด 7

แมคไทย จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ประสบการณ์ ทำงานที่นี่มีความเป็นครอบครัวสูง ผู้บริหารมีคุณถาพ

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

รีวิว แมคไทย จำกัด 8

แมคไทย จำกัด

"ได้มีความกระตือรืนร้น รวดเร็ว อดทน"

ลูกเรือ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-13

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ฝึกการทำงานที่ดี ฝึกความอดทน การทำงานกันเป็นทีม การบริการที่ดีการพูดจากับลูกค้า

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-13

รีวิว แมคไทย จำกัด 9

แมคไทย จำกัด

ผู้จัดการทั่วไป - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-04-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มาตรฐานในการทำงาน เป็นระบบเป็นระเบียบ สื่อสารชัดเจนทั้งสองฝ่าย

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-04-28

รีวิว แมคไทย จำกัด 10

แมคไทย จำกัด

"เพื่อนร่วมงานที่ดี หัวหน้างานน่ารัก ปริมาณงานเหมาะสม"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีการสอนการทำงานที่เป็นระบบระเบียบ มีเอกสารประเมินมาตรฐานการทำงาน มีเอกสารตรวจสอบการทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

  • 1
  • 2