คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 88% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว นกแอร์ 1

สายการบินนกแอร์

"มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี"

ผู้จัดการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-05

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

การทำงานที่มีความสุขที่สุด สามารถบริหารจัดการงานได้เอง อิสระทางความคิด เปิดโอกาสการเรียนรู้ใหม่ๆ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีข้อจำกัดเรื่องผลประโยชน์ และสวัสดิการ การทำงานมีขั้นตอน ค่อนข้างยุ่งยาก

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ผู้บริหารชุดใหม่เข้าดำเนินงาน ทุกอย่างเป็นไปได้ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-05

รีวิว นกแอร์ 2

สายการบินนกแอร์

"การบริหารจัดการต้องได้รับการปรับปรุง"

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-27

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

- เงินเดือนค่อนข้างดีสำหรับตำแหน่งลูกเรือ - บริษัทเก่งเรื่องการโฆษณาและทำแคมเปญใหม่ๆให้สายการบิน - อยู่กันแบบพี่น้อง สังคมครอบครัว

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

- การบริหารจัดการที่ไม่เป็นระบบ ทำให้เมื่อเกิดปัญหา การแก้ไขค่อนข้างล่าช้า - ความไม่พร้อมของทรัพยากร โดยเฉพาะเครื่องบินที่มักเกิดเหตุขัดข้อง ทำให้เที่ยวบินต้องล่าช้า (อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยของผู้โดยสารยังคงมาเป็นอันดับหนึ่ง จึงไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรง) - การเมืองในองค์กร สำหรับระดับสูง

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรใส่ใจกับการพัฒนาระบบโดยรวมทั้งหมด มากกว่าการทุ่มงบไปกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-27

รีวิว นกแอร์ 3

สายการบินนกแอร์

"เป็นบริษัทที่แย่ที่สุด"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-06

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทุกคนขี้เกียจมากๆ ไม่ทำงานอะไรเลย คือถ้าคุณตามน้ำเป็น รู้จักเข้าสังคมแบบนี้ คุณก็รอด

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

วัฒนธรรมองค์กรโคตรแย่ ไม่มีการส่งเสริมให้ใครทำงาน ทุกคนขี้เกียจ ไม่เอางานเอาการ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรปรับปรุงใหม่หมด

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-06

รีวิว นกแอร์ 4

สายการบินนกแอร์

"คนที่ชอบคิด สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ใช่เลย"

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-23

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นกันเอง มีอิสระทางความคิด นำเสนอไอเดียใหม่ๆได้ตลอด

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ห้องประชุมไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จองทีไรเต็มตลอด

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ตั๋วราคาถูก

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-23

รีวิว นกแอร์ 5

สายการบินนกแอร์

"การพัฒนาศักยภาพ"

หัวหน้างาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-20

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

บริษัทมีการจัดอบรมต่างๆมากมาย เพื่อให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู็ และเสริมทักษะของตนเอง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

สิ่งที่ไม่ประทับ/ไม่เห็นด้วย ยังไม่มี เพราะความคิดเห็นส่วนตัวทุกส่วนเป็นสิ่งที่รับได้

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ยังไม่มีคำแนะนำใด เพราะเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่เพิ่งเปลี่ยนผ่าน ผู้บริหาร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-20

รีวิว นกแอร์ 6

สายการบินนกแอร์

เจ้าหน้าที่บริการผู้โดยสาร - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-29

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ขอขอบคุณนกแอร์ ที่มอบโอกาสให้ได้ทำงาน บริการที่เรารัก ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในการทำงานด้านสายการบิน รักบริษัทนกแอร์

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มี เพราะ เราสามารถปรับตัวให้เขากับสิ่งต่างๆได้

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-29

รีวิว นกแอร์ 7

สายการบินนกแอร์

"ใครที่ชอบทำงานที่ไม่ชอบความเครียด แนะนำ"

Ground Passenger Service - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-05-30

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพื่อนๆในทีมดี หัวหน้าในทีมดี ทุกคนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ในอดีตที่เคยทำ ทีมผู้บริหารควรจะใส่ใจกับพนักงานให้ดีกว่านี้ // เงินเดือนน้อยเกินไป

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรใส่ใจพนักงาน ให้เหมือนคนในครอบครัว แต่โดยรวม เพื่อนๆ หัวหน้าที่ทำในทีม ทุกอย่างดีหมด

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-05-30

รีวิว นกแอร์ 8

สายการบินนกแอร์

พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-22

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

วัฒนธรรมองค์กรดี อบอุ่น ทำงานด้วยความสบายใจ อยู่กันแบบพี่น้อง ไม่เคยอึดอัดจากเพื่อนร่วมงาน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การบริหารห่วยแตก พนักงานระดับล่างเหนื่อยโดยไม่ได้รับสิ่งตอบแทนเท่าที่ควร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-22

รีวิว นกแอร์ 9

สายการบินนกแอร์

พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-26

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

บรรยากาศในการทำงาน เพื่อนร่วมงานที่ค่อนข้างดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

สวัสดิการต่างๆ การลงโทษหากขาดลามาสาย และความเอาใจใส่ต่อพนักงงาน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ถ้าคุณคิดว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าที่สุดขององค์กร ทำรายได้ให้องค์กร และทุ่มเทแรงกายแรงใจให้องค์กร คุณน่าจะดูแล รักษา ปลอบโยน ทรัพยากรที่มีคุณค่าเหล่านี้ไว้ ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินหรือโบนัส แต่อย่างน้อยโปรดให้กำลังใจเขา บอกให้เขารู้ว่าหน้างานไม่ได้ถูกนิ่งนอนใจ แต่พวกคุณกำลังเร่งแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผ่านไปด้วยกัน พนักงงานเหล่านี้ควรรู้จากปากคุณมากกว่าจากสื่อที่คุณให้สัมภาษณ์

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-26

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท สายการบินนกแอร์ โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท สายการบินนกแอร์ มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท สายการบินนกแอร์ หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน แกรนด์ฟิสค์สมัครงาน พอยต์ รูสส์สมัครงาน ศรีประสิทธ์สมัครงาน WorkVenture Technologies
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ