รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
  • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 1
  • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 2
  • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 3
  • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 4
  • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 5
  • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 6
  • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 7
  • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 8
  • keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 80% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว แม็คโคร 1

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"ประสบการณ์ดีๆ "

ผู้ช่วยผู้จัดการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-06-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องเสมอมา

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-06-06

รีวิว แม็คโคร 2

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"สยามแม็คโคร บริษัทที่ดีเยี่ยม"

Supervisors - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ข้อดีของบริษัทสยามแม็คโคร คือ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับ ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลให้บริษัืเติบโต สร้างขวัญกำลังใจให้พนึกงานอยู่เสมอ ผละอบแทนที่ได่รับจากความสำเร็จของบริษัทได้เป็นอย่างดี จัดฝึกอบรมให้พนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และด้วยจิตวิทยาในการบริหารที่ดี่เยี่ยมของผู้บรืหารส่งผลให้พนักงานทำหน้าที่ของตนเองด้วยความเต็มใจ ด้วยความรัก ส่งผลให้องค์กรแระสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ถ้ามีโอกาศก๋อยากเแ็นส่วนหนึ่งขอบสยามแม็คโครอีกครั่ง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

รีวิว แม็คโคร 3

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"ความรู้"

ผู้จัดการตรวจสอบภายใน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีการเจริญเติบโต และขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง มีงานที่ท้าท้ายและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ปฏิบัติงานและบริษัท

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

รีวิว แม็คโคร 4

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"งานท้าทาย หลากหลาย ได้ความรู้ ในระบบคลังสินค้าขนาดใหญ่มาก"

Section Managers ALC - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากร ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-27

รีวิว แม็คโคร 5

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"ได้ความรู้แปลกๆใหม่ๆ"

ผู้จัดการ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-06-10

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นองค์กรที่มั่นคง มีสวัสดิการดูแลพนักงานเป็นอย่างดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-06-10

รีวิว แม็คโคร 6

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"รู้จักลูกค้ามากมาย"

เจ้าหน้าที่พัฒนาลูกค้า - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-07

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มั่นคง มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรมีการฝึกอบรมให้กับพนักงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-07

รีวิว แม็คโคร 7

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"ตำแหน่งผู้ช่วยผจก. แต่มันคือเบ๊"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-02-13

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้เรียนรู้การใส่หน้ากากกันค่ะ การที่ตำแหน่งใหญ่จะมีคนเทิดทูน

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-02-13

รีวิว แม็คโคร 8

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-29

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานนิสัยดีเป็นกันเอง ช่วยเหลือและมีน้ำใจให้กันดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-29

รีวิว แม็คโคร 9

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-20

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ชอบเรื่องเงินเดือนสวัสดิการ โบนัสการดูแลความเอาใจใส่ของหัวหน้า

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-20

รีวิว แม็คโคร 10

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

หัวหน้างาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-18

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่นิสัยดี และคอยช่วยเหลือเวลามีปัญหา

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-18

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน มิก คอร์ปอเรชั่นสมัครงาน พรีซิสชั่นสมัครงาน สหมงคลฟิล์มสมัครงาน WorkVenture Technologies
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง