รีวิว  1

"ประสบการณ์ดีๆ "

ผู้ช่วยผู้จัดการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-06-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องเสมอมา

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-06-06

รีวิว  2

"สยามแม็คโคร บริษัทที่ดีเยี่ยม"

Supervisors - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ข้อดีของบริษัทสยามแม็คโคร คือ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับ ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลให้บริษัืเติบโต สร้างขวัญกำลังใจให้พนึกงานอยู่เสมอ ผละอบแทนที่ได่รับจากความสำเร็จของบริษัทได้เป็นอย่างดี จัดฝึกอบรมให้พนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และด้วยจิตวิทยาในการบริหารที่ดี่เยี่ยมของผู้บรืหารส่งผลให้พนักงานทำหน้าที่ของตนเองด้วยความเต็มใจ ด้วยความรัก ส่งผลให้องค์กรแระสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ถ้ามีโอกาศก๋อยากเแ็นส่วนหนึ่งขอบสยามแม็คโครอีกครั่ง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

รีวิว  3

"ความรู้"

ผู้จัดการตรวจสอบภายใน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีการเจริญเติบโต และขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง มีงานที่ท้าท้ายและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ปฏิบัติงานและบริษัท

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

รีวิว  4

"งานท้าทาย หลากหลาย ได้ความรู้ ในระบบคลังสินค้าขนาดใหญ่มาก"

Section Managers ALC - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากร ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-27

รีวิว  5

"รู้จักลูกค้ามากมาย"

เจ้าหน้าที่พัฒนาลูกค้า - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-07

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มั่นคง มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรมีการฝึกอบรมให้กับพนักงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-07

รีวิว  6

"ตำแหน่งผู้ช่วยผจก. แต่มันคือเบ๊"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-02-13

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้เรียนรู้การใส่หน้ากากกันค่ะ การที่ตำแหน่งใหญ่จะมีคนเทิดทูน

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-02-13

รีวิว  7

ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-29

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานนิสัยดีเป็นกันเอง ช่วยเหลือและมีน้ำใจให้กันดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-29

รีวิว  8

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-20

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ชอบเรื่องเงินเดือนสวัสดิการ โบนัสการดูแลความเอาใจใส่ของหัวหน้า

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-20

รีวิว  9

หัวหน้างาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-18

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่นิสัยดี และคอยช่วยเหลือเวลามีปัญหา

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-18

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ WorkVenture ?

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ