รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 1
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 2
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 3
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 4
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 5
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 6
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 7
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 8
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 9
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 10
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 11
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 12
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 13
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 14
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 15
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 16
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 17
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 18
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 19
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 20
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 21
keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4.5

พนักงาน 88% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว แม็คโคร 1

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"การกลับมาอีกครั้ง"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-09-14

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การที่เราได้มุ่มมั่นละแสวงหาประสบการณ์มอบสิ่งดีให้กับลุกค้าละการบริการด้วยคือหัวใจของเราที่มอบสิ่งดีให้กับลุกค้าด้วยดีเสมอมา

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-09-14

รีวิว แม็คโคร 2

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"รักแม็คโครที่สูดดดดดดด"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ให้ความรู้มากมาย มีความอดทน และบริหารงานที่ทำได้เป็นอย่างดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

รีวิว แม็คโคร 3

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

พนักงาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

คำว่างาน ทุกอย่างย่อมมีเหนือยหมดไม่มีคำว่าไม่เหนือย แต่องค์กรนี้พูดได้คำเดียว "ดีมากครับ"

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

รีวิว แม็คโคร 4

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"ทำงานกับแม็คโคร ไม่แย่อย่างที่คิด"

บริการลูกค้า - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-04-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เจอมากับตัวเองเลย แม้ว่าจะเป็นงานที่หนักและเหนื่อย แต่ก็มีสวสัดิการที่โอเคและทำตามกฏหมายการส่งประกันสังคม และ พรบ. กรมแรงงาน ได้อย่างดี ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาพัก 1ชม.คือเวลาที่กำลังดี อาจจะต้องทำงานเป็นกะ แต่ถ้าปรับตัวแล้วมีความสามารถ ก็จะมีโอกาสที่จะได้เติบโตประมาณนึงเลย

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-04-28

รีวิว แม็คโคร 5

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"ทำยอดขายกำใรให้ดีขึ้นลดควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลง ให้ความใส่ใจ ลค.และรักษาชื่อเสียงของบริษัทเพื่อความยั่งยืนมั่นคง"

ผู้จัดการฝ่าย - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-04-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ความรับผิดชอบและแบบอย่างที่ดีที่มากกว่าคำว่าตำแหน่งหน้าที่ที่มี การได้สอนงานต่างสาขาคือการทบทวนความรู้ที่ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-04-28

รีวิว แม็คโคร 6

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการแผนก - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-02-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ประสบการณ์ในสายงานค้าปลีก ค้าส่ง ขนาดใหญ่ กับองค์กรที่มั่งคง

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-02-27

รีวิว แม็คโคร 7

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-02-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ความรู้และทักษะในด้านการปฎิบัติงาน อย่างมาก ได้พบปะผู้คนมากมายมีพนักงานรุ้นพี่ คอยอบรมสั่งสอน หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคลใจดีเป็นกันเอง ความรู้ที่ได้มาสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง และมี วันหยุดประจำสัปดาห์ เบี้ยขยันค่ากะ ก็สูง ขอบคุณมากครับ

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-02-27

รีวิว แม็คโคร 8

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"ฝ่ายขาย"

พนักงาน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-10-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ฝึกให้พนักงานมีทักษะ​ในการรับงาน รับผิดชอบงาน พัฒนา​ตนเอวและทีมไปถึงความสำเร็จ​โดยมีเทคโนโลยี​และความรู้​ความสามารถผู้จักการและเพื่อนร่วมงานช่วยการพลักดันยอดขายโปรเจคต่างๆสู่ความสำเร็จครับ

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-10-06

รีวิว แม็คโคร 9

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาลูกค้า - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-03-04

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ดีครับ เป็นบริษัทที่มั่นคง สวัสดิการดีมาก เพื่อนร่วมงานดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-03-04

รีวิว แม็คโคร 10

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-02-17

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

บรรยากาศในการทำงานดีใช้ได้ หัวหน้าสนับสนุนและให้ความยุติธรรมกับลูกน้อง(งานสโตร์)

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-02-17

 • 1
 • 2
 • 3

ค้นหาบริษัทอื่น