รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 1
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 2
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 3
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 4
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 5
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 6
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 7
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 8
 • keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 86% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว แม็คโคร 1

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาลูกค้า - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-03-04

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ดีครับ เป็นบริษัทที่มั่นคง สวัสดิการดีมาก เพื่อนร่วมงานดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-03-04

รีวิว แม็คโคร 2

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-02-17

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

บรรยากาศในการทำงานดีใช้ได้ หัวหน้าสนับสนุนและให้ความยุติธรรมกับลูกน้อง(งานสโตร์)

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-02-17

รีวิว แม็คโคร 3

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการแผนก - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มิตรภาพและความอดทนทำให้สามารถสะสมความรู้ความสามารถเพิ่มเติมได้อย่างดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

รีวิว แม็คโคร 4

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่จัดการฝึกหัด - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-09-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Good environment and competitive salary with excellent welfare. Recommend for first jobber

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-09-28

รีวิว แม็คโคร 5

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"ประสบการณ์ดีๆ "

ผู้ช่วยผู้จัดการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-06-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องเสมอมา

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-06-06

รีวิว แม็คโคร 6

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"สยามแม็คโคร บริษัทที่ดีเยี่ยม"

Supervisors - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ข้อดีของบริษัทสยามแม็คโคร คือ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับ ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลให้บริษัืเติบโต สร้างขวัญกำลังใจให้พนึกงานอยู่เสมอ ผละอบแทนที่ได่รับจากความสำเร็จของบริษัทได้เป็นอย่างดี จัดฝึกอบรมให้พนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และด้วยจิตวิทยาในการบริหารที่ดี่เยี่ยมของผู้บรืหารส่งผลให้พนักงานทำหน้าที่ของตนเองด้วยความเต็มใจ ด้วยความรัก ส่งผลให้องค์กรแระสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ถ้ามีโอกาศก๋อยากเแ็นส่วนหนึ่งขอบสยามแม็คโครอีกครั่ง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

รีวิว แม็คโคร 7

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"ความรู้"

ผู้จัดการตรวจสอบภายใน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีการเจริญเติบโต และขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง มีงานที่ท้าท้ายและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ปฏิบัติงานและบริษัท

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

รีวิว แม็คโคร 8

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"งานท้าทาย หลากหลาย ได้ความรู้ ในระบบคลังสินค้าขนาดใหญ่มาก"

Section Managers ALC - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากร ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-27

รีวิว แม็คโคร 9

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"ได้ความรู้แปลกๆใหม่ๆ"

ผู้จัดการ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-06-10

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นองค์กรที่มั่นคง มีสวัสดิการดูแลพนักงานเป็นอย่างดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-06-10

รีวิว แม็คโคร 10

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"รู้จักลูกค้ามากมาย"

เจ้าหน้าที่พัฒนาลูกค้า - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-07

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มั่นคง มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรมีการฝึกอบรมให้กับพนักงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-07

 • 1
 • 2
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ไวท์ไลน์สมัครงาน อิคิไกสมัครงาน ไมโครกรุ๊ปสมัครงาน อีซี่ คอมแพร์