ดูงานทั้งหมดของ แม็คโคร
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 1
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 2
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 3
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 4
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 5
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 6
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 7
 • หางาน สมัครงาน แม็คโคร 8
 • keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 88% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว แม็คโคร 1

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"ฝ่ายขาย"

พนักงาน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-10-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ฝึกให้พนักงานมีทักษะ​ในการรับงาน รับผิดชอบงาน พัฒนา​ตนเอวและทีมไปถึงความสำเร็จ​โดยมีเทคโนโลยี​และความรู้​ความสามารถผู้จักการและเพื่อนร่วมงานช่วยการพลักดันยอดขายโปรเจคต่างๆสู่ความสำเร็จครับ

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-10-06

รีวิว แม็คโคร 2

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาลูกค้า - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-03-04

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ดีครับ เป็นบริษัทที่มั่นคง สวัสดิการดีมาก เพื่อนร่วมงานดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-03-04

รีวิว แม็คโคร 3

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-02-17

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

บรรยากาศในการทำงานดีใช้ได้ หัวหน้าสนับสนุนและให้ความยุติธรรมกับลูกน้อง(งานสโตร์)

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-02-17

รีวิว แม็คโคร 4

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการแผนก - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มิตรภาพและความอดทนทำให้สามารถสะสมความรู้ความสามารถเพิ่มเติมได้อย่างดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

รีวิว แม็คโคร 5

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่จัดการฝึกหัด - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-09-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Good environment and competitive salary with excellent welfare. Recommend for first jobber

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-09-28

รีวิว แม็คโคร 6

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"ประสบการณ์ดีๆ "

ผู้ช่วยผู้จัดการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-06-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องเสมอมา

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-06-06

รีวิว แม็คโคร 7

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายการจัดการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-09-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ทัศนคติของคนในองค์กรค่อนข้างแย่ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร แย่

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-09-27

รีวิว แม็คโคร 8

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"สยามแม็คโคร บริษัทที่ดีเยี่ยม"

Supervisors - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ข้อดีของบริษัทสยามแม็คโคร คือ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับ ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลให้บริษัืเติบโต สร้างขวัญกำลังใจให้พนึกงานอยู่เสมอ ผละอบแทนที่ได่รับจากความสำเร็จของบริษัทได้เป็นอย่างดี จัดฝึกอบรมให้พนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และด้วยจิตวิทยาในการบริหารที่ดี่เยี่ยมของผู้บรืหารส่งผลให้พนักงานทำหน้าที่ของตนเองด้วยความเต็มใจ ด้วยความรัก ส่งผลให้องค์กรแระสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ถ้ามีโอกาศก๋อยากเแ็นส่วนหนึ่งขอบสยามแม็คโครอีกครั่ง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

รีวิว แม็คโคร 9

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"ความรู้"

ผู้จัดการตรวจสอบภายใน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีการเจริญเติบโต และขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง มีงานที่ท้าท้ายและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ปฏิบัติงานและบริษัท

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-07

รีวิว แม็คโคร 10

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

"งานท้าทาย หลากหลาย ได้ความรู้ ในระบบคลังสินค้าขนาดใหญ่มาก"

Section Managers ALC - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากร ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-27

 • 1
 • 2

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ทอฟฟี่ บูติก จำกัดสมัครงาน ทิปปิ้ง พ้อยท์ โซลูชั่นสมัครงาน จี.เอ็ม.เอส.สมัครงาน รีโวลูชั่น ไอที
close