คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 91% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว พีแอนด์จี 1

พีแอนด์จี - พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

"Good"

วิศวกร - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-05

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สวัสดิการดีมากๆ มีความท้าทายในงาน Flexible hours

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

Work hard ไม่มี work life balance High pressure

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-05

รีวิว พีแอนด์จี 2

พีแอนด์จี - พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

"ดี"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

- ดีแก่การพัฒนา

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

บริษัทเปลี่ยนไป จากที่เคยเอาใจใส่พนักงานมากกว่านี้ ตอนนี้ใส่ใจกับผลลัพธ์มากกว่า

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรจะใส่ใจพนักงานมากกว่านี้ เพราะนี่คือสิ่ง ที่ทำให้บริษัทนี้ดีกว่าที่อื่น

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

รีวิว พีแอนด์จี 3

พีแอนด์จี - พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

"หลากหลาย"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ที่นี่ๆแม้จะอายุน้อยก็เป็นผู้จัดการได้ จะได้รับมอบบ หมายงานหนักตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือ กันเสมอๆ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ผู้จัดการบางคน ใช้ระบบเจ้านายลูกน้องในบริษัทมากเกินไป จนขาดการเป็นผู้นำที่ดี

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรโฟกัสถึงคนและงานจริงๆ ไม่ใช่แค่คนที่จะ คอยเอาเครดิต

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

รีวิว พีแอนด์จี 4

พีแอนด์จี - พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

"บริษัทที่ดีที่สุดที่เคยทำมา"

ผู้จัดการการวางแผนความต้องการสินค้า - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-16

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

- เป็นบริษัทที่ดีมากสำหรับการพัฒนา - มีความยืดหยุ่นสูง - คนมองโลกในแง่ดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

งานเครียด

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-16

รีวิว พีแอนด์จี 5

พีแอนด์จี - พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

"เยี่ยมยอด"

ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานลูกค้า - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-11

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีการเทรนงานที่ดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทำงานนาน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรจะโปรโมท work life balance

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-11

รีวิว พีแอนด์จี 6

พีแอนด์จี - พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

"คนดี วัฒนธรรมดี เบสิคดี"

ผู้จัดการ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-01

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่ได้มีแค่งาน แต่คุณมีอาชีพที่ดี คุณจะได้รับโอกาส มากมายในการพัฒนาตนเอง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

มียอดการแข่งขันสูง เพราะบริษัทคาดหวังจากบุคคลากรไว้มาก

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

สิ่งที่ดีที่ในการทำงานที่ดีคือโอกาสในการตัดสินใจ การที่สามารถเสนอไอเดียแก่หัวหน้าอาวุโสได้ เป็นเรื่องของความไว้วางใจ และบริษัทนี้ทำได้ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-01

รีวิว พีแอนด์จี 7

พีแอนด์จี - พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

"Best company for leader "

ผู้จัดการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-27

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

culture, people, learning opportunity, benefits

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

High pressure, ad-hoc work other than this P&G is a good company that I'm happy to recommend for my friends.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

Thank you for valued people in all situations.

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-27

รีวิว พีแอนด์จี 8

พีแอนด์จี - พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

"ทีมบัญชี"

Tax Assistant - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-22

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีความเป็นมิตร และเป็นการเอง ให้พื้นที่ในทุกๆคน มีความเป็นอิสระ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ความก้าวหน้าในระดับกลาง-ช้า

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-22

รีวิว พีแอนด์จี 9

พีแอนด์จี - พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

"Great company for learning "

นักพัฒนาธุรกิจ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-21

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้ทำงานสำคัญตั้งแต่แรกถึงแม้จะไม่เคยมีประสบการณ์ก็ตามโดยมีพี่ๆคอยสอนงานให้ มีระบบเทรนนิ่งและโค้ชชิ่งที่ดีมาก ทำให้เก่งขึ้นได้เร็ว เรียนรู้ได้เยอะในเวลาสั้นๆ วัฒนธรรมองกรณ์ดีมาก เพื่อนๆน่ารัก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เครียด และกดดันสูง แต่ก็ทำให้เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เร็ว

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้ให้ความสำคัญกับคนแบบนี้ต่อไป สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมไทยต่อไป และให้ความสำคัญความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-21

รีวิว พีแอนด์จี 10

พีแอนด์จี - พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายวางแผน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-05-22

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ความเสมอภาค ทุกคนมีสิทธิในการแสดงออกอย่างเต็มรูปแบบ ไม่มีดอกจัน โอกาสในการเปลี่ยนสายงาน ที่นี่อนุญาตให้เลือกงานถัดไปที่อยากทำได้ตามใจชอบ และได้ทำจริง ไม่ใช้ประเด็นส่วนตัวทำลายกันในงาน หลังจากทะเลาะกันในห้องประชุมทุกคนไปเที่ยวด้วยกันได้เลย ไม่ค้างคาใจกันเอง ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาลัยการจัดการที่ดีที่สุดของโลกธุรกิจ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทำงานจนลืมหายใจและเวลากินเวลานอน เคยมียืน ๆ อยู่แล้วล้มไปเลย แต่ทุกคนต้องเก็กเท่ได้เสมอ งานบีบคั้นและกดดันมาก จำนวนไปแอบร้องไห้ในห้องน้ำ แต่เราก็จะช่วยกันปลอบเท่าที่ยังไหว มีโปรแกรมกำหนดเวลาทำงานเองได้ และทำงานที่บ้าน ซึ่งกลายเป็นทุกคนต้องทำงานตลอดเวลาแม้กลับบ้านแล้ว หลายคนแทบไม่ได้นอนเลย

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

คิดถึงตอนที่ยังไม่ให้แล็บท็อป

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-05-22

  • 1
  • 2

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท พีแอนด์จี - พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท พีแอนด์จี - พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท พีแอนด์จี - พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน testigngสมัครงาน พอยต์ รูสส์สมัครงาน แอคเซลเล้นซ์สมัครงาน WorkVenture Technologies
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ