รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
 • หางาน สมัครงาน พีดับบลิวซี 1
 • หางาน สมัครงาน พีดับบลิวซี 2
 • หางาน สมัครงาน พีดับบลิวซี 3
 • หางาน สมัครงาน พีดับบลิวซี 4
 • หางาน สมัครงาน พีดับบลิวซี 5
 • หางาน สมัครงาน พีดับบลิวซี 6
 • หางาน สมัครงาน พีดับบลิวซี 7
 • หางาน สมัครงาน พีดับบลิวซี 8
 • หางาน สมัครงาน พีดับบลิวซี 9
 • หางาน สมัครงาน พีดับบลิวซี 10
 • หางาน สมัครงาน พีดับบลิวซี 11
 • หางาน สมัครงาน พีดับบลิวซี 12
keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว พีดับบลิวซี 1

พีดับบลิวซี - ไพรซ์วอเทอร์เฮ้าส์คูเปอส์

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-07-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Good environment, good team player, good experience

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-07-27

รีวิว พีดับบลิวซี 2

พีดับบลิวซี - ไพรซ์วอเทอร์เฮ้าส์คูเปอส์

"Good workplace and coaching environment"

ผู้จัดการตรวจสอบ (อาวุโส) - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-11-09

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

PwC is a very good school that you can learn many many things here. Coaching culture is everywhere in this firm. I do highly recommend to work with PwC

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-11-09

รีวิว พีดับบลิวซี 3

พีดับบลิวซี - ไพรซ์วอเทอร์เฮ้าส์คูเปอส์

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-02

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

บรรยากาศดี เพื่อนร่วมงานดี ได้ประสบการณ์เยอะ ค่าตอบแทนดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-02

รีวิว พีดับบลิวซี 4

พีดับบลิวซี - ไพรซ์วอเทอร์เฮ้าส์คูเปอส์

"ประสบการณ์ PwC"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ความรู้และประสบการณ์มาหมาย สังคมดี Flexible

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

รีวิว พีดับบลิวซี 5

พีดับบลิวซี - ไพรซ์วอเทอร์เฮ้าส์คูเปอส์

ผู้ตรวจสอบบัญชี (อาวุโส) - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-17

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ประสบการณ์การทำงานกับคนเก่งๆจำนวนมาก ได้เรียนรู้ธุรกิจที่หลากหลาย

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-17

รีวิว พีดับบลิวซี 6

พีดับบลิวซี - ไพรซ์วอเทอร์เฮ้าส์คูเปอส์

"Grate with flex working hours"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-02

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

The company goes beyond traditional rule over others with flexible policy.. work whenever and wherever u want but the responsibility you have to cope with is belong to you completely so the exciting work culture and greatest result depend on u

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-02

รีวิว พีดับบลิวซี 7

พีดับบลิวซี - ไพรซ์วอเทอร์เฮ้าส์คูเปอส์

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

- สภาพแวดล้อมการทำงานดี - หน้าที่ในการทำงานแบ่งแยกชัดเจน - มีการอบรมและฝึกฝนก่อนไปทำงานจริง - สวัสดิการดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-28

รีวิว พีดับบลิวซี 8

พีดับบลิวซี - ไพรซ์วอเทอร์เฮ้าส์คูเปอส์

"นักวิจัยการตลาด"

นักวิจัยการตลาด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-20

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

- สังคมดี - เงินดี - ได้พัฒนาสกิล

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-20

รีวิว พีดับบลิวซี 9

พีดับบลิวซี - ไพรซ์วอเทอร์เฮ้าส์คูเปอส์

"Assurance intern - "

นักศึกษาฝึกงานฝ่ายประกัน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีชื่อเสียง

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

รีวิว พีดับบลิวซี 10

พีดับบลิวซี - ไพรซ์วอเทอร์เฮ้าส์คูเปอส์

"ประสบการ์ณที่ PWC"

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

- บุคคลากรมีความ professional - ได้เรียนรู้เรื่องธุรกิจในหลายๆด้าน

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-11

 • 1
 • 2