คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 1

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"เคยเป็นผู้ช้วยผู้จัดการเชนเวน"

พนักงานต้อนรับ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่มั่นคงและงานเป็นระบบรวมงานด้วยมีความสุข

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นกันเองหัวหน้าให้คำปรึกษาดีระบบงานเป็นระเบียบดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 2

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"ภายในแผนกอยู่กันแบบพี่น้อง"

การป้องกันความสูญเสีย - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-14

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สำหรับแผนกLoss Prevention จะสอนให้เรามีความเป็นผู้นำ เป็นนักแก้ปัญหา มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และที่สำคัญสอนให้เรามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

แนวคิดการพัฒนาบริษัทที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรให้ความสำคัญกับพนักงานมากให้มากขึ้นเพื่อเป็นการรักาาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถไม่ให้ลาออกจากบริษัท

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-14

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 3

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"Stable company / Good colleagues / Too many changes"

ผู้จัดการ (อาวุโส) - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

Very stable company and nice colleagues (I'm in IT department). Good experience in retail business. Can be comfort zone to someone.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

The company changed a lot, especially in business unit I worked for. There are some politic but not much if compare to other company. Comfort zone is not good choice if you want to grow on your career path.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

For the first 3 years I was part of the IT team to helped company build and maintain platform. As the things and business direction changed lately, I think my position is no longer challenge. As IT department is one of the important team that help and support business, I would like IT team to be more strong and grow bigger.

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 4

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"งานมีมาตรฐาน"

พนักงาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-24

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ดีมากครับระบบงานดีเป็นงานที่น่าทำเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีทุกคน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ระบบยังไม่ทันสมัยมากพอ ยังสู้คู่แข่งไม่ได้

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-24

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 5

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"บริษัทดี ฐานเงินเดือนดี งานเยอะ สวัสดิการพอได้"

ผู้จัดการ (อาวุโส) - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-03

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มั่นคง คนทัศนคติดี สวัสดีการดี สภาพการทำงานดี มี บังคับให้กลับบ้านเร็วเพื่อรักษา Life Balance ของพนักงาน คนทำงาน มี Skills แบ่งปันความรู้กันได้ดี ช่วยเหลือกัน ผู้บริหาร Direction ดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เปลี่ยนแปลงบ่อยจากการขายกิจการหลายครั้ง ทำให้คนหวั่นไหว ไม่กล้าทำอะไร ช้าไปหมด ทั้งๆที่เป้าหมายอยากวิ่งเร็ว คนเองก็อยากวิ่งเร็ว แต่ติดระบบ ติดกำลังคนไม่พอ เพราะแต่ละคนถือ project ล้น ทำให้สมองไหล หรือผู้บริหารระดับกลางไม่กล้าตัดสินใจ ต้องประชุมถึงหัวหน้าทุกฝ่ายทุกแผนกกว่างานจะออกมา

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เพิ่มคน เพิ่มเครื่องมือทำงาน ให้โอกาสและไว้ใจคนใหม่ๆ ให้อำนาจการตัดสินใจในทุกระดับ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-03

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 6

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"บรรยากาศกันเองๆ"

นักบัญชี (อาวุโส) - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

บรรยากาศกันเอง โดยเฉพาะน้องใหม่หน้าใหม่เทคแคร์ดีมากค่ะ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การใช้งานไม่ตรงกับหน้าที่งานทำให้น้องๆมาใหม่ต้องลาออกอยู่เรื่อยค่ะ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้เพิ่มพนักงานอย่างที่งานเพิ่มค่ะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 7

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เดินทางมาทำงานสะดวกอยู่ใกล้รถไฟฟ้าBTS ชิดลม บรรยากาศของออฟฟิตก็ค่อนข้างดี มีกิจกรรมให้พนักงานได้แสดงความสามารถเยอะ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ระบบการทำงานค่อนข้างเยอะและซับซ้อนพอสมควร น่าจะลดขั้นตอนลดบ้าง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน พีเอสพี ซีลลิ่งสมัครงาน กลตสมัครงาน บีแอลไอสมัครงาน บริษัทพานาเชี่ยน จำกัด
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ