รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

3.5

พนักงาน 93% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 1

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"บรรยากาศการทำงาน"

หัวหน้างาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-05-25

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นที่ทำงานทีดีอยู่กันเหมือนครอบครัว ไม่มีการแบ่งแยกระดับตำแหน่งที่มากเกินไป

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-05-25

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 2

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"BigC Supercenter PCL — Bangkok, HeadOffice Linux System Administrator, 2018 to 2019 Java Application Administrator, 2009 to 2017 HelpDesk Support, 2006 to 2009 EDP Officer at BigC Rattanatibeth , Rangsit Branch, 2002 to 2006"

ผู้ดูแลระบบ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-13

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

I think BigC Supercenter is a good company. I got many knowledges and experiences form here.But it's time for me to go out and find some new challenges.And I Must comeback to my home at Pathumtani.

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-13

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 3

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"คนที่อดทนและขยันเรียนรู้งานแบบ All in one"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

งาน บริการ ที่ ต้อง ทำ ทั้ง กับผจกเขต เพื่อนผจก.สาขา ลูกน้องและ ลูกค้า ที่สำคัญ auditor. เป็นยิ่งกว่าพ่อ กว่า แม่ กลัวจนเกินเหตุ และผล... กรณีมาตรฐานเดียวกันครับ

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 4

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"การทำงานในบิ๊กซี"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การทำงานในบิ๊กซีเป็นการทำงานแบบครอบครัว ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหรือ หรือไปไหนต่างก็ให้การช่วยเหลือให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดีแต่สาเหตุที่ผมลาออกมาก็มีปัญหาเรื่องการเดินทางเรื่องเป็นปัญหาที่บ้านซึ่งตอนนั้นคุยกันไม่ลงตัวก็เลยตัดสินใจลาออกมา

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 5

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายควบคุมสินค้าคงคลัง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-03-18

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Working environment and healthcare are mostly good

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-03-18

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 6

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"ระบบงานที่ผสานทุกฝ่ายเข้าด้วยกันได้ดี"

การป้องกันความสูญเสีย - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-05-05

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

งานถือว่าเป็นระบบที่มั่นคงและดีพอสมควร งานทุกฝ่ายเกี่ยวโยงกันเป็นระบบดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-05-05

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 7

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-05-25

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

จะเก็บประสบการณ์นี้ไว้ เพื่อนร่วมงานดีแต่ระดับหัวหน้าโอเค ทำงานไม่ค่อยเป็นหน้าที่เท่าไหร่ บรรยากาศการทำงานไม่สนุกทำให้ไม่อยากไปทำงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-05-25

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 8

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"เคยเป็นผู้ช้วยผู้จัดการเชนเวน"

พนักงานต้อนรับ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่มั่นคงและงานเป็นระบบรวมงานด้วยมีความสุข

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 9

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"ภายในแผนกอยู่กันแบบพี่น้อง"

การป้องกันความสูญเสีย - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-14

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

สำหรับแผนกLoss Prevention จะสอนให้เรามีความเป็นผู้นำ เป็นนักแก้ปัญหา มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และที่สำคัญสอนให้เรามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-14

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 10

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"Stable company / Good colleagues / Too many changes"

ผู้จัดการ (อาวุโส) - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Very stable company and nice colleagues (I'm in IT department). Good experience in retail business. Can be comfort zone to someone.

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

  • 1
  • 2

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ฟู้ดโปรเจ็คสมัครงาน แกรนด์ แอสเสทสมัครงาน ท็อปปิก้า เอ็ดเทคน์สมัครงาน WorkVenture Technologies