สมัครได้ทันที 8 ตำแหน่งงานใหม่ที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ดูงานทั้งหมดของ บิ๊กซี
 • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 1
 • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 2
 • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 3
 • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 4
 • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 5
 • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 6
 • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 7
 • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 8
 • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 9
 • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 10
 • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 11
 • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 12
 • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 13
 • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 14
 • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 15
 • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 16
 • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 17
 • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 18
 • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 19
 • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 20
 • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 21
keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 97% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว บิ๊กซี 1

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"บริหารยอดขาย สร้างกำไร เพิ่มยอดขาย บริหารทีมงาน สร้างขวัญกำลังให้ทีมงาน ควบคุมยอดสูญเสีย รักษามาตรฐานร้านให้อยู่ใน สแตนดาร์ด และมาตรฐานเสมอ "

ผู้จัดการสาขา - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-07-25

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การบริหารสาขา บริหารยอดขาย บริหารกำไร ควบคุมค่าใช้จ่าย การลดยอดสูญเสีย การเปิดสาขาใหม่ การ ปรับปรุงสาขา ( RENOVATE) การบริหารทีมงาน 100-175 คน

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-07-25

รีวิว บิ๊กซี 2

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการสาขา - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-07-03

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

หัวหน้าดี สอนงาน ผลักดันให้เติบโต ในสายงาน รับฟังและพร้อมแก้ไขปัญหา

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-07-03

รีวิว บิ๊กซี 3

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"งานน่าทำ แนะนำดี"

ผู้จัดการฝ่าย - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-05-31

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ดีทุกอย่างคับ อยูในขั้นตอนต้องพัฒนา บุคลากรเป็นหลัก

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-05-31

รีวิว บิ๊กซี 4

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-09-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่ดีมากๆ บริษัทหนึ่ง มีสวัสดิการที่ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-09-27

รีวิว บิ๊กซี 5

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-02-04

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

หน้าที่การงานที่มั่นคง มีสวัสดิการที่ดี มีโอกาสในการเติบโตสูง

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-02-04

รีวิว บิ๊กซี 6

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"ได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้ถึงการบริการลูกค้า"

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-10-14

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการบริการ และมีอนาคตที่ดีในอนาคตต่อไป

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-10-14

รีวิว บิ๊กซี 7

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"ความรู้ด้านการให้บริการ ทำหน้าที่อยู่เบื่องหลัง"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-02-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ความรู้ด้านเทคโนโลยี และระบบองค์กรขนาดใหญ่ ดูแลอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-02-06

รีวิว บิ๊กซี 8

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"ดี มีระบบ ครบทุกการทำงาน"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นงานที่สอนเพิ่มความกล้าแสดงออก ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า และฝึกให้มีความรับผิดชอบ

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

รีวิว บิ๊กซี 9

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-12-20

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เงินเดือนสวัสดิการเป็นไปตามผลงานตรงไปตรงมาดี แต่มีวัฒนธรรมการทำงานดึกมากหลัง6โมงเย็น ประชุมแน่นๆ ถ้าใครมีครอบครัว หรือมีแฟน แนะนำต้อฃบริหารเวลาให้ดีและสร้างความเข้าใจต่อกัน

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-12-20

รีวิว บิ๊กซี 10

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"ต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรและเป้าหมายของบริษัทคืออะไร"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ต้องสามารถทำงานหลายอย่างได้พร้อมกัน ค้าปลีกเป็นงานที่ได้เรียนรู้และต้องปรับคัวตลอดเวลาให้เหมาะกับสถานะการณ์ เป็นโรงเรียนที่ให้ความรู้ในทุกเรื่อง

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน มูเกนไดสมัครงาน คอร์เมลท์สมัครงาน อินโนวิชั่นสมัครงาน wv
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง