รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
  • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 1
  • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 2
  • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 3
  • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 4
  • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 5
  • หางาน สมัครงาน บิ๊กซี 6
  • keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 94% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว บิ๊กซี 1

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"ความรู้ด้านการให้บริการ ทำหน้าที่อยู่เบื่องหลัง"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-02-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ความรู้ด้านเทคโนโลยี และระบบองค์กรขนาดใหญ่ ดูแลอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-02-06

รีวิว บิ๊กซี 2

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"ดี มีระบบ ครบทุกการทำงาน"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นงานที่สอนเพิ่มความกล้าแสดงออก ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า และฝึกให้มีความรับผิดชอบ

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

รีวิว บิ๊กซี 3

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-06-03

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

จัดของเเละทำความสะอาดทั่วไป เเละมีหัวหน้าที่ดีมุ่งมั่นในหน้าที่

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-06-03

รีวิว บิ๊กซี 4

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"บรรยากาศการทำงาน"

หัวหน้างาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-05-25

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นที่ทำงานทีดีอยู่กันเหมือนครอบครัว ไม่มีการแบ่งแยกระดับตำแหน่งที่มากเกินไป

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-05-25

รีวิว บิ๊กซี 5

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"BigC Supercenter PCL — Bangkok, HeadOffice Linux System Administrator, 2018 to 2019 Java Application Administrator, 2009 to 2017 HelpDesk Support, 2006 to 2009 EDP Officer at BigC Rattanatibeth , Rangsit Branch, 2002 to 2006"

ผู้ดูแลระบบ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-13

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

I think BigC Supercenter is a good company. I got many knowledges and experiences form here.But it's time for me to go out and find some new challenges.And I Must comeback to my home at Pathumtani.

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-13

รีวิว บิ๊กซี 6

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"คนที่อดทนและขยันเรียนรู้งานแบบ All in one"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

งาน บริการ ที่ ต้อง ทำ ทั้ง กับผจกเขต เพื่อนผจก.สาขา ลูกน้องและ ลูกค้า ที่สำคัญ auditor. เป็นยิ่งกว่าพ่อ กว่า แม่ กลัวจนเกินเหตุ และผล... กรณีมาตรฐานเดียวกันครับ

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

รีวิว บิ๊กซี 7

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"การทำงานในบิ๊กซี"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การทำงานในบิ๊กซีเป็นการทำงานแบบครอบครัว ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหรือ หรือไปไหนต่างก็ให้การช่วยเหลือให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดีแต่สาเหตุที่ผมลาออกมาก็มีปัญหาเรื่องการเดินทางเรื่องเป็นปัญหาที่บ้านซึ่งตอนนั้นคุยกันไม่ลงตัวก็เลยตัดสินใจลาออกมา

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

รีวิว บิ๊กซี 8

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายควบคุมสินค้าคงคลัง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-03-18

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Working environment and healthcare are mostly good

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-03-18

รีวิว บิ๊กซี 9

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"ระบบงานที่ผสานทุกฝ่ายเข้าด้วยกันได้ดี"

การป้องกันความสูญเสีย - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-05-05

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

งานถือว่าเป็นระบบที่มั่นคงและดีพอสมควร งานทุกฝ่ายเกี่ยวโยงกันเป็นระบบดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-05-05

รีวิว บิ๊กซี 10

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-05-25

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

จะเก็บประสบการณ์นี้ไว้ เพื่อนร่วมงานดีแต่ระดับหัวหน้าโอเค ทำงานไม่ค่อยเป็นหน้าที่เท่าไหร่ บรรยากาศการทำงานไม่สนุกทำให้ไม่อยากไปทำงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-05-25

  • 1
  • 2

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน โฮเต็ลเบดส์สมัครงาน สแกนอินเตอร์สมัครงาน Bytedanceสมัครงาน WorkVenture Technologies