รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 1

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"คนที่อดทนและขยันเรียนรู้งานแบบ All in one"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

งาน บริการ ที่ ต้อง ทำ ทั้ง กับผจกเขต เพื่อนผจก.สาขา ลูกน้องและ ลูกค้า ที่สำคัญ auditor. เป็นยิ่งกว่าพ่อ กว่า แม่ กลัวจนเกินเหตุ และผล... กรณีมาตรฐานเดียวกันครับ

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 2

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"การทำงานในบิ๊กซี"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การทำงานในบิ๊กซีเป็นการทำงานแบบครอบครัว ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหรือ หรือไปไหนต่างก็ให้การช่วยเหลือให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดีแต่สาเหตุที่ผมลาออกมาก็มีปัญหาเรื่องการเดินทางเรื่องเป็นปัญหาที่บ้านซึ่งตอนนั้นคุยกันไม่ลงตัวก็เลยตัดสินใจลาออกมา

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 3

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายควบคุมสินค้าคงคลัง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-03-18

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Working environment and healthcare are mostly good

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-03-18

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 4

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"ระบบงานที่ผสานทุกฝ่ายเข้าด้วยกันได้ดี"

การป้องกันความสูญเสีย - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-05-05

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

งานถือว่าเป็นระบบที่มั่นคงและดีพอสมควร งานทุกฝ่ายเกี่ยวโยงกันเป็นระบบดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-05-05

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 5

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"เคยเป็นผู้ช้วยผู้จัดการเชนเวน"

พนักงานต้อนรับ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่มั่นคงและงานเป็นระบบรวมงานด้วยมีความสุข

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 6

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"ภายในแผนกอยู่กันแบบพี่น้อง"

การป้องกันความสูญเสีย - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-14

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

สำหรับแผนกLoss Prevention จะสอนให้เรามีความเป็นผู้นำ เป็นนักแก้ปัญหา มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และที่สำคัญสอนให้เรามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-14

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 7

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"Stable company / Good colleagues / Too many changes"

ผู้จัดการ (อาวุโส) - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Very stable company and nice colleagues (I'm in IT department). Good experience in retail business. Can be comfort zone to someone.

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 8

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"งานมีมาตรฐาน"

พนักงาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-24

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ดีมากครับระบบงานดีเป็นงานที่น่าทำเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีทุกคน

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-24

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 9

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"บริษัทดี ฐานเงินเดือนดี งานเยอะ สวัสดิการพอได้"

ผู้จัดการ (อาวุโส) - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-03

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มั่นคง คนทัศนคติดี สวัสดีการดี สภาพการทำงานดี มี บังคับให้กลับบ้านเร็วเพื่อรักษา Life Balance ของพนักงาน คนทำงาน มี Skills แบ่งปันความรู้กันได้ดี ช่วยเหลือกัน ผู้บริหาร Direction ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-03

รีวิว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน 10

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"บรรยากาศกันเองๆ"

นักบัญชี (อาวุโส) - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

บรรยากาศกันเอง โดยเฉพาะน้องใหม่หน้าใหม่เทคแคร์ดีมากค่ะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

  • 1
  • 2

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน แอ๊บบอตสมัครงาน ซอเมอร์วิลล์สมัครงาน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ องค์การมหาชนสมัครงาน บริษัทห
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ WorkVenture ?

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ