ประกาศงานนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปหน้างานทั้งหมด หรือ กลับไปหน้าแรก หรือ ดูรีวิวของบริษัทนี้

เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติ

ที่ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำข้อมูล template ร้านค้า / template งบจัด-งบจ่าย ประจำเดือน
 • จัดทำใบเสนองบจัดกิจกรรม พร้อมรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบต่างๆ เช่น รายวัน, รายเดือน, รายปี และเปรียบเทียบกับยอดขายย้อนหลัง และเป้าหมาย เพื่อเสนอหัวหน้างาน
 • จัดทำข้อมูลในการจ่ายเงินจูงใจให้กับพนักงานฝ่ายขาย
 • จัดทำข้อมูลการกระจายสินค้าราย SKU  เพื่อเป็นฐานข้อมูลโดยมีการ Update เป็นประจำวัน
 • ติดตามงานข้อมูลในด้านการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สถิติต่างๆ  และพัฒนาฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
 • การจัดทำ Template เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลเข้าระบบ BMS, PAM, BSS, VSA, HAS ฯลฯ และนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล/ระบบการทำงานโดยใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ประสานงานกับทีมขายในการจัดทำงบประมาณประจำปีในข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับยอดขายและ SE 

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านข้อมูล สถิติ หรือบริหารสินค้า อย่างน้อย 0-3 ปี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี : Microsoft Office; Word ,Power Point, โดยเฉพาะ Excel  ขั้นสูง
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและสถิติ
 • มีความสามารถทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณการวางแผนและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ในการทำงาน รวมถึงการติดตามผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะที่จำเป็น
 • English (Fair)
ประสบการณ์ที่จำเป็น
 • ไม่ระบุประสบการณ์ขั้นต่ำ
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับเจ้าหน้าที่
สายงาน
 • นักวิเคราะห์
ประเภทงาน
 • งานประจำ

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:50000 คน
ประเภทบริษัท:อาหารและเครื่องดื่ม / บริการจัดเลี้ยง
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:www.thaibev.com
ก่อตั้งเมื่อปี:2003
คะแนน:4.5/5

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ("ไทยเบฟ") ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี 2546 โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเบียร์และสุราชั้นนำของไทยที่เป็นของผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมทุนรายอื่นๆ เข้ามาเป็นกลุ่มบริษัท ต่อมาในปี 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ("SGX") ภายหลังจากจดทะเบี ... อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา: Limitless Opportunities.. We believe ... in human potentials for greatness We believe ... challenges make people grow We believe ... by developing others, we grow ourselves Career : ThaiBev offers the opportunities to reach your highest potentials Because we believe in everyone's potential ... อ่านต่อ

เขตที่ตั้งที่ทำงาน: จตุจักร
สำนักงานใหญ่: 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

 • การพัฒนาเพื่อความเป็นมืออาชีพ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • ประกันสังคม
 • ฝึกอบรม
 • โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน เอสเอสซีสมัครงาน พล็อตเฮ้าส์สมัครงาน เน็กซัสสมัครงาน WorkVenture Technologies