รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 85% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว แอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด 1

แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

"มีความสุขดีที่ได้ทำงานที่นี่"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-07-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัท ที่ให้เงินเดือนสูงเมื่อเทียบกับงาน มีสวัสดิการอย่างดีเยี่ยม บรรยากาศในที่ทำงานก็เหมือนครอบครัว “ดีจริงๆ”

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-07-27

รีวิว แอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด 2

แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

"ชีวิตดีที่ลงตัว"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ทัศนคติ,มุมมองในการมองคน ,ฝึกการเป็นผู้นำ,ความรับผิดชอบ,

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

รีวิว แอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด 3

แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ช่วยการตลาด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้รับประสบการณ์มากมาย สวัสดิการดี ทันสมัย เป็นองค์กรที่ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

รีวิว แอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด 4

แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

"Happy Workplace"

ผู้ช่วยผู้บริหาร - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-10-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานเป็นอย่างดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-10-27

รีวิว แอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด 5

แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ช่วย - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-04

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นองค์กรที่มีสวัสดิการที่ดี ผู้บริหารเป็นกันเอง บรรยากาศดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-04

รีวิว แอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด 6

แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

"เป็นองค์กรที่ดี"

เจ้าของธุรกิจ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-14

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีโอกาสให้กับทุกคน

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-14

รีวิว แอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด 7

แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

"องค์กรที่เน้นเรื่อง Lead with heart แต่ในทางปฏิบัติเป็นไปในทางตรงข้าม"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Amway เป็นองค์กรที่สนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สพัฒนาภายในองค์กรหรือคอร์สพิเศษนอกองค์กร ซึ่งถือเป็นการลงทุนในตัวทรัพยากรบุคคลที่ดีเยี่ยม แต่เป็นที่น่าเสียดายที่บุคลากรไม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตการทำงานจริงได้เพราะผู้บริหารยึดติดต่อความคิดเดิมๆ อยู่ในกรอบ ไม่สามารถก้าวพ้นจากอดีตได้ การเมืองแบบไร้สาระ เล่นพรรคเล่นพวก เสแสร้ง เอาตัวรอด มีอยู่เยอะมาก ไม่เข้าใจว่างานก็ยุ่งมากอยู่แล้วแต่ทำไมยังมีเวลามาทำเรื่องไร้สาระแบบนี้ได้อีก อยู่แล้วสุขภาพกายสุขภาพใจเสื่อมมาก งานก็หนัก หัวหน้าก็แย่มาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

รีวิว แอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด 8

แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

"Comfort Zone "

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-02

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ข้อดี สวัสดิการดี, work loadสบายๆ, ชานเมืองรถไม่ติดเท่าในเมือง จุดอ่อน บรรยากาศการทำงานเป็นแบบสบายๆ ให้บรรยากาศคล้ายราชการ (งานด่วนของที่นี่ใช้lead time มากกว่างานด่วนของออฟฟิศอื่นๆพอสมควร), พนง.ส่วนใหญ่ 40+ และทำงานสไตล์ไทยๆ

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-02

รีวิว แอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด 9

แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-18

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

สวัสดีการดี เพื่อนร่วมงาน ok อยู่ชานเมืองไม่วุ่นวาย

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-18

รีวิว แอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด 10

แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

"ประสบการณ์ทำงาน"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-10-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

บริษัทมีการรับฟังความเห็นของพนักงาน เพื่อนร่วมงานให้การ support อย่างดี งานท้าทายทุกวัน โดยเฉพาะฝ่ายการตลาด งานหนักและด่วนตลาดเวลา การเลิกงานดึกทุกวันของแผนกนี้เป็นเรื่องปกติ เพราะหัวหน้าไม่เชื่อในเรื่องของ work life balance การทำงานเหมือนจะเน้นที่เหตุผล แต่หลายครั้งเรื่อง emotional ก็เข้ามามีผลในการตัดสินใจเรื่องงานและการจัดการคนให้ออก ภาพลักษณ์ที่สร้างเหมือนจะดี แต่พอรู้ถึงข้างในจริงๆกลับไม่ใช่เลย HR ก็ support คนตำแหน่งสูงมากกว่า อย่าได้หวังว่าจะ support ลูกน้อง เหมือนภาพที่พยายามสร้างไว้

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-10-11

  • 1
  • 2

ค้นหาบริษัทอื่น