คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4.5

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ลอรีอัล 1

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"ดีมาก"

ผู้ช่วยผู้จัดการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-02

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

More flexible working environment with high empowerment. Dynamic and fast moving.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

Hard work due to its dynamic but it has a lot of fun.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

More support in term of direction and system. A lot of meeting but there are alot of fun activities too.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-02

รีวิว ลอรีอัล 2

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานที่ลอรีอัลประเทศไทย"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-23

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

- สภาพแวดล้อมดีมากๆ - ได้เรียนรู้งานหลากหลาย - เพื่อนร่วมงานดีมากๆ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

- งานมีความกดดันสูง - เนื่องจากเป็นองค์กรใหญ่ จึงมีระบบทำงานค่อนข้างซับซ้อน

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-23

รีวิว ลอรีอัล 3

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"ประสบการณ์การฝึกงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง"

นักออกแบบกราฟิก - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

-พนักงานมีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน -สวัสดิการดี -มีเนื้องานที่เข้มข้น ที่เต็มไปด้วยมากประสบการณ์

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

บางสถานการณ์Trainee ไม่สามารถตัดสินใจเองได้ จำเป็นต้องได้รับการตัดสินใจจากหัวหน้า

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

รีวิว ลอรีอัล 4

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"สภาพแวดล้อมดี"

นักวิเคราะห์ทางด้านการเงิน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สภาพแวดล้อมดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ควรมีการบาลานซ์มั้งในและนอก

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

รีวิว ลอรีอัล 5

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"ถ้า..."

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สินค้าน่าสนใจ สภาพแวดล้อมดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่ค่อยมีระบบ ไม่ค่อยลงทุนในบุคคลากร

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

no comment

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

รีวิว ลอรีอัล 6

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"A real dynamic corporate with start-up working environment"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-10

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

Different ideas are respected. Creative environment is encouraged. A real passion-led company.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

If you can work well under pressure, this would not be a point.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-10

รีวิว ลอรีอัล 7

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"ดีมากๆ"

ผู้ช่วยผู้จัดการ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-08

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีความสุขมากทั้งองค์การและเพื่อนร่วมงาน ไม่มีปีไหนที่ไม่มีความสุขเลย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มีเลยมีความสุขทุกครั้งที่มาทำงานครับ ดีใจที่เคยทำงานกับบริษัทนี้

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

คิดถึงเสมอ รักและเคารพมากๆ เป็นบริษัทที่ทำงานแบบโปรเฟสชั่นแนลที่แท้จิง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-08

รีวิว ลอรีอัล 8

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"ประสบการณ์ในการร่วมงานกับบริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย"

ตัวแทนขาย - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-30

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่น่าทำงานด้วย มีโอกาสในการทำงานและเรียนรู้อะไรใหม่ๆค่อนข้างมาก บรรยากาศออฟฟิตดี สวัสดิการพนักงานดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มี ภาพรวมค่อนข้างดีมาก ไม่ค่อยมีอะไรที่ไม่ประทับใจ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-30

รีวิว ลอรีอัล 9

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"การเป็น Intern ที่นี่สนุกมาก ได้เห็นภาพรวมของการทำงานของแต่ละแผนกในบริษัท ทำให้เข้าใจธรรมชาติและกระบวนการทำงานต่างๆ ใน Business Sector นี้ "

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ในการมอบหมายงานต่างๆ พี่ๆ ในทีมได้ให้ Accountability ของงานชิ้นนั้นกับ Intern อย่างมาก ทำให้ Intern รู้สึกได้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของทีมจริงๆ และงานนั้นเป็นงานที่เรารับผิดชอบอยู่ ซึ่งถ้าเราทำงานที่ได้รับมอบหมายนั้นไม่ดี อาจจะทำให้การทำงานของทีมไม่ราบรื่น จึงทำให้เราอยากจะต้องทำมันให้ดีที่สุด

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ออฟฟิศแคบ ทึบและให้ความรู้สึกอึดอัดในบริเวณโต๊ะทำงาน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้ปรับปรุงออฟฟิศให้ดูโปร่ง โล่ง สบายกว่านี้ อาจจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

รีวิว ลอรีอัล 10

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานที่ลอรีอัลประเทศไทย"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เนื่องจากลอรีอัลเป็นบริษัทระดับโลก ระบบการทำงานทุกอย่างภายในบริษัทจึงต้องมีความเป็นโปรเฟสชั่นแนลสูง หากได้เข้ามาเรียนรู้ที่นี่จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานเสมือจริงทุกอย่าง ลอรีอัลมีพนักงานที่มีความสามารถมากมาย และเป็นบริษัทที่ทำงานยึดอยู่ในหลักความถูกต้อง ถือว่าเป็นข้อดีอย่างมาก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มี เพราะว่ายังไม่ได้ไปเจอสิ่งที่ทำให้รู้สึกไม่ดีในการฝึกงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

  • 1
  • 2
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน เมเจอร์สมัครงาน อาเลฟสมัครงาน พล็อตเฮ้าส์สมัครงาน WorkVenture Technologies
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ