รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
 • หางาน สมัครงาน ลอรีอัล 1
 • หางาน สมัครงาน ลอรีอัล 2
 • หางาน สมัครงาน ลอรีอัล 3
 • หางาน สมัครงาน ลอรีอัล 4
 • หางาน สมัครงาน ลอรีอัล 5
 • หางาน สมัครงาน ลอรีอัล 6
 • หางาน สมัครงาน ลอรีอัล 7
 • หางาน สมัครงาน ลอรีอัล 8
 • หางาน สมัครงาน ลอรีอัล 9
 • หางาน สมัครงาน ลอรีอัล 10
keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4.5

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ลอรีอัล 1

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"เป็นบริษัทที่ดีมาก การทำงานเป็นระบบ รับฟังความคิดเห็น และพัฒนาบุคลากร"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นประสบกรณ์ทำงานที่ไม่รู้ลืม เป็นบริษัทที่ดีมากๆให้โอกาสคน

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

รีวิว ลอรีอัล 2

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"โดยรวมดี"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-05-24

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานดี หัวหน้างานมีการหมุนเวียนกันในองค์กรบ่อย การช่วยเหลือกันทำงาน หาทางแก้ไขปัญหาดี เปิดรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องและคนในทีม

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-05-24

รีวิว ลอรีอัล 3

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"โดยรวมดี"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-05-24

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานดี มีการช่วยเหลือกันในทีมดี หัวหน้างานมีการเปลี่ยนแปลงย้ายทีมกันตลอดเวลา trend ของสินค้ามาไวไปไว ต้องทำงานรวดเร็ว งานด่วนมีบ่อยๆ

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-05-24

รีวิว ลอรีอัล 4

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

DA & Sale Activation Manager - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-04-01

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ให้ความสำคัญกับคนดีมาก และแก้ไขรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-04-01

รีวิว ลอรีอัล 5

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"Great experience for ambitious learners"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-03-13

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

The company provides great knowledge and environment. Everyone is hardworking, it shows the true colours of a multibillion company.

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-03-13

รีวิว ลอรีอัล 6

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"ดีมาก"

ผู้ช่วยผู้จัดการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-02

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

More flexible working environment with high empowerment. Dynamic and fast moving.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-02

รีวิว ลอรีอัล 7

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานที่ลอรีอัลประเทศไทย"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-23

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

- สภาพแวดล้อมดีมากๆ - ได้เรียนรู้งานหลากหลาย - เพื่อนร่วมงานดีมากๆ

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-23

รีวิว ลอรีอัล 8

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"ประสบการณ์การฝึกงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง"

นักออกแบบกราฟิก - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

-พนักงานมีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน -สวัสดิการดี -มีเนื้องานที่เข้มข้น ที่เต็มไปด้วยมากประสบการณ์

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

รีวิว ลอรีอัล 9

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"สภาพแวดล้อมดี"

นักวิเคราะห์ทางด้านการเงิน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

สภาพแวดล้อมดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

รีวิว ลอรีอัล 10

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"ถ้า..."

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

สินค้าน่าสนใจ สภาพแวดล้อมดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

 • 1
 • 2
 • 3