คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4.5

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ลอรีอัล 1

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"งานท้าทาย ยุ่งตลอดเวลา"

ฝ่ายการตลาด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-28

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

พัฒนาฝึกฝนให้เราเก่งขึ้น ด้วย scope งานที่ค่อนข้างหลากหลาย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงาน เลิกงานดึก

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

Work life balance ที่ดีขึ้นจะช่วยให้คนทำงานได้ดีขึ้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-28

รีวิว ลอรีอัล 2

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"ดีมาก"

ผู้ช่วยผู้จัดการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-02

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

More flexible working environment with high empowerment. Dynamic and fast moving.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

Hard work due to its dynamic but it has a lot of fun.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

More support in term of direction and system. A lot of meeting but there are alot of fun activities too.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-02

รีวิว ลอรีอัล 3

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"สภาพแวดล้อมดี"

นักวิเคราะห์ทางการเงิน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สภาพแวดล้อมดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ควรมีการบาลานซ์มั้งในและนอก

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

รีวิว ลอรีอัล 4

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"ถ้า..."

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สินค้าน่าสนใจ สภาพแวดล้อมดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่ค่อยมีระบบ ไม่ค่อยลงทุนในบุคคลากร

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

no comment

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

รีวิว ลอรีอัล 5

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"A real dynamic corporate with start-up working environment"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-10

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

Different ideas are respected. Creative environment is encouraged. A real passion-led company.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

If you can work well under pressure, this would not be a point.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-10

รีวิว ลอรีอัล 6

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"ดีมากๆ"

ผู้ช่วยผู้จัดการ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-08

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีความสุขมากทั้งองค์การและเพื่อนร่วมงาน ไม่มีปีไหนที่ไม่มีความสุขเลย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มีเลยมีความสุขทุกครั้งที่มาทำงานครับ ดีใจที่เคยทำงานกับบริษัทนี้

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

คิดถึงเสมอ รักและเคารพมากๆ เป็นบริษัทที่ทำงานแบบโปรเฟสชั่นแนลที่แท้จิง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-08

รีวิว ลอรีอัล 7

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"ประสบการณ์ในการร่วมงานกับบริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย"

ตัวแทนขาย - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-30

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่น่าทำงานด้วย มีโอกาสในการทำงานและเรียนรู้อะไรใหม่ๆค่อนข้างมาก บรรยากาศออฟฟิตดี สวัสดิการพนักงานดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มี ภาพรวมค่อนข้างดีมาก ไม่ค่อยมีอะไรที่ไม่ประทับใจ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-30

รีวิว ลอรีอัล 8

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานที่ลอรีอัลประเทศไทย"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เนื่องจากลอรีอัลเป็นบริษัทระดับโลก ระบบการทำงานทุกอย่างภายในบริษัทจึงต้องมีความเป็นโปรเฟสชั่นแนลสูง หากได้เข้ามาเรียนรู้ที่นี่จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานเสมือจริงทุกอย่าง ลอรีอัลมีพนักงานที่มีความสามารถมากมาย และเป็นบริษัทที่ทำงานยึดอยู่ในหลักความถูกต้อง ถือว่าเป็นข้อดีอย่างมาก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มี เพราะว่ายังไม่ได้ไปเจอสิ่งที่ทำให้รู้สึกไม่ดีในการฝึกงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

รีวิว ลอรีอัล 9

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"Great environment and team spirit"

ผู้ช่วย - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-24

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

Open for new things and innovative thinking. Fast pace and energetic.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

Complex process due to the size of organization.

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-24

รีวิว ลอรีอัล 10

ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

"Great team work and great support"

ผู้ช่วย - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-24

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

Fast pace and very energetic. Open for new idea and suggestions. Allow employees to have ownership on their projects.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

As a big organization, sometimes it required longer time in complete all process.

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-24

  • 1
  • 2
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน นาวไอเลิฟอิงลิชสมัครงาน Asiolaสมัครงาน รัชไบค์สมัครงาน ไบเออร์สด๊อรฟ
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ