คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4.5

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด มหาชน 1

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

"มีความท้าทายในทุกๆวัน"

ผู้ควบคุมงาน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-27

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ขบวนการทำงานแบ่งงานได้อย่างจัดเจน โบนัสดี โอที ชัดเจน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เรื่องการจัดการเงินผู้รับเหมาค่อนข้างช้าและให้ความสำคัญกับทางหน้างานน้อย

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรให้ความสำคัญกับทางหน้างาน และSupportในการเบิกจ่ายให้รวดเร็ว

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-27

รีวิว พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด มหาชน 2

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

"ทำงานด้วยระบบ"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-07

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

พนักงานทำงานเป็นครอบครัว รักกันดีมาก เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

กฏระเบียบที่มี เพราะคนเยอะก็ต้องรักษาระเบียบกันไป

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-07

รีวิว พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด มหาชน 3

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

"ประสบการณ์ที่น่าสนใจในการทำงาน"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

องค์กรมีความมั่นคง พี่ๆน่ารักๆ เป็นกันเอง บรรยากาศในการทำงานสบายๆ ไม่กดดัน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การทำงานที่ช้าจนเกินไป ทำให้ไม่เสร็จตามเวลาที่คาดหวัง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-24

รีวิว พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด มหาชน 4

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

"เป็นการทำงานที่ได้ความรู้มาก เหมือนห้องสมุดที่สามารถหาความรู้ได้ทุกอย่าง งานมีระบบ และมีหัวหน้างานที่น่ารัก สอนงานทุกอย่าง ใจดี หวังดีกับลูกน้อง เพื่อนร่วมงานน่ารักทุกคน และทุกฝ่าย"

ผู้กำกับงานการตลาด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-07

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่มั่นคง ได้ความรู้ และผลตอบแทนที่สูง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีการปรับเปลี่ยนระบบอยู่เสมอทำให้พนักงานต้องปรับตัวกับระบบใหม่ตลอด

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เป็นบริษัทที่ดีและมั่นคง ผู้บริหารทุกท่านน่ารัก ขอให้ทางบริษัทฯ รักและดูแลพนักงานแบบนี้ไปตลอด

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-07

รีวิว พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด มหาชน 5

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

"เป็นการทำงานที่ได้ความรู้มาก เหมือนห้องสมุดที่สามารถหาความรู้ได้ทุกอย่าง งานมีระบบ และมีหัวหน้างานที่น่ารัก สอนงานทุกอย่าง ใจดี หวังดีกับลูกน้อง เพื่อนร่วมงานน่ารักทุกคน และทุกฝ่าย"

ผู้กำกับงานการตลาด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-07

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง และสามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ได้เต็มที่ รวมถึงการได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากหัวหน้างาน และรายได้ที่ดี ผลตอบแทนที่คุ้ม

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่อยู่เสมอ ทำให้พนักงานต้องมีการปรับตัวตามอยู่ตลอด

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ขอให้ผุ้บริหารรักและดูแลพนักงานแบบนี้ไปตลอด

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-07

รีวิว พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด มหาชน 6

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

"ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง เรื่อง Online Marketing และความรู้เกี่ยวกับ Real Estate"

นักพัฒนาธุรกิจ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-19

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

รุ่นพี่มีความใส่ใจ หางานให้ และดูแลอย่างดี ทำให้มีความกระตือรือร้นอยากจะมาทำงาน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ยังมีตำแหน่งไม่พอที่จะทำงานให้ครบทุกรูปแบบ ยังขาดทีมงานที่จะช่วยพัฒนาองค์กร

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้เพิ่มบุคลากร หรือทีมงานให้มากกว่านี้ เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-19

รีวิว พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด มหาชน 7

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

"ดีใจมากที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับบริษัทพฤกษา"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-03

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานดี เรียนรู้งานจริง ท้าทายฝีมือ ได้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตและการทำงานในอนาคต

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มีสิ่งที่ไม่ประทับใจหรือสิ่งที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัท

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้มีคนสามารถเข้าถึงโอกาสในการร่วมงานกับพฤกษามากขึ้นกว่านี้ ยังมีเด็กหลายคนที่มีความสามารถและอยากร่วมงานกับบริษัทค่ะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-03

รีวิว พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด มหาชน 8

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

"ตรวจสอบงานระหว่างขบวนการผลิต/จัดส่ง ที่โรงงานผลิตPRECASTลำลูกกา PCF3,4,5"

พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) ผู้ตรวจสอบ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-27

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นองค์กรที่ใหญ่และมีชื่อเสียงระดับต้นๆของไทยในด้านอสังหาริมทรัพย์ บ้านเดี่ยว ทาวส์เฮ้าร์ คอนโด ได้เรียนรู้ระบบการทำงานที่ทันสมัย ในนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตแผ่นคอนกรีต

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ไม่มี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-27

รีวิว พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด มหาชน 9

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

"ได้ความรู้ในการจัดการ การบริหารเวลาในการทำงาน"

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-17

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

บรรยาศการทำงาน เพื่อนร่วมงานน่ารักเป็นกันเอง มีโอกาสก้าวหน้าสูง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ต้องมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานอย่างมากมีโอกาสพัฒนาสูง

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรเพิ่มสวัสดิการพนักงานให้เพิ่มมากขึ้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-17

รีวิว พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด มหาชน 10

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

"ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย"

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-22

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานดี สังคมดี บริษัทมีระบบการทำงานที่ดีเยี่ยม

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

อาจมีปัญหาในเรื่องของคนในบางครั้ง ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจบ้าง

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ใส่ใจในปัญหาสุขภาพของพนักงานให้มากขึ้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-22

  • 1
  • 2
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน อีเวนท์ บานาน่าสมัครงาน จุฬาสมัครงาน ไทย อกริ ฟู้ดส์สมัครงาน WorkVenture Technologies
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ