คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

3.5

พนักงาน 80% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ธนาคารยูโอบี 1

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ใส่ใจพนักงานดี มีโปรแกรมการอบรมพนักงานที่มีคุณภาพ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ขั้นตอนการทำงานเยอะ ระบบงานค่อนข้างช้า เนื่องจากต้องผ่านสาขาใหญ่ที่สิงคโปร์

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

รีวิว ธนาคารยูโอบี 2

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

"หากท่านใดกำลังตามหาองค์กรที่ดีต่อคุณภาพชีวิต แนะนำยูโอบีเป็นอีกหนึ่งองค์กรค่ะ"

พนักงานธนกิจ - อดีตพนักงาน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-26

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สิ่งที่สัมผัสได้ครั้งแรกเมื่อเดินเข้าสู่ยูโอบี คือ ค่านิยมขององค์กร มุ่งให้คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตัวพนักงานควบคู่ไปกับความเติบโตขององค์กร ต่อมาประทับใจในระบบงาน แม่นยำ สากล ยุติธรรมและป้องกันความเสียหายขององค์กรและผู้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดีทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติจริง เพื่อนร่วมงาน น่ารัก เป็นกันเอง ตั้งใจทำงาน ลูกค้าของธนาคาร น่ารักค่ะ และ ผู้จัดการเขตท่านน่ารักมากค่ะ ท่านใส่ใจและเห็นความสำคัญของพนักงานแม้ตำแหน่งน้อยๆ ดิฉันขอชื่นชมในตัวท่านค่ะ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การทำงานแบบทีมของสาขา ผู้นำของสาขาควร เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานของพนักงานสาขา ทั้งการปฏิบัติงานที่มุ่งมั่นตั้งใจ มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดในสาขาส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นว่าท่านสามารถนำและบริหารสาขาแบบเป็น "ทีม"

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้คัดกรองผู้นำสาขาที่มีคุณภาพที่มีคุณธรรมเพียงน้อยนิด

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-26

รีวิว ธนาคารยูโอบี 3

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

"ต้องลองเข้ามาทำงานที่นี่ดูค่ะ จะได้ประสบการณ์ดีดีมากมาย"

พนักงาน - อดีตพนักงาน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-06

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆมากมาย ทำให้ประทับใจจึงอยู่ที่นี่นานก่อนลาออก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การขึ้นเงินเดือนของธนาคารเป็นไปอย่างไม่ค่อยสูงนัก

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้มีการรับพนักงานเก่าๆเข้าร่วมงาน ไม่ต้องมีการกำหนดว่าออกจากงานแล้วเข้าใหม่ต้องเกิน2 ปีจึ้นไป

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-06

รีวิว ธนาคารยูโอบี 4

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

"การทำงานโดยรวม"

Support HRBP - พนักงานปัจจุบัน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ประทับใจค่ะทุกๆคนค่อยสอนงานสอนจนกว่าจะเข้าใจเป็นมิตรและหัวหน้าที่ดีไม่แบ่งเเยกตำแหน่งการทำงานทุกคนก้อทำกันอย่างเต็มที่ทุกคนที่นี้ดีงามค่ะ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

หัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานอาจมีหงุดหงิดหรือใช่อารมณ์บ้าง และชอบพูดจาเสียงดังเวลาต่อว่าบุคคลที่กระทำการผิด

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้มีนโยบายสงเสริมให้คนในองค์บ้างแผนกมีความกระตือรือร้นในการทำงานและหน้าที่ของตัวเองมากกว่านี้เช่นการทำงานเอกสารด้านการเงินๆต่างๆของพนักงานไม่ว่าเข้าหรือออกก้ออยากให้เสร็จเรียบร้อยและเร็ว

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

รีวิว ธนาคารยูโอบี 5

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

"สวัสดิการสำหรับพนักงานดี "

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - อดีตพนักงาน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-03

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีสวัสดิการให้กับพนักงานประจำดีมาก ทั้งวันหยุด วันลา ประกันสุขภาพและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บริเวณที่มีรถไฟฟ้าผ่าน เดินทางง่าย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ระบบการทำงานล้าหลัง พนักงานที่อยู่มานานไม่ค่อยมีความกระต่อรือร้นในการทำงาน ยิ่งถ้าได้หัวหน้าที่มาจากการเลื่อนตำแหน่งเพราะอายุงาน ไม่ใช่ฝีมือ จะลำบากมาก เพราะหัวหน้าทำอะไรไม่เป็น ไม่ค่อยโพรเทคลูกน้อง เวลามีงานด่วนงานเร่ง จะต้องอ้างเบื้องบน หากไม่ได้ตามต้องการก็จะต้องให้คนตำแหน่งระดับสูงๆมาบีบบังคับ และไม่ค่อยฟังเหตุผลและความเป็นไปได้ และอยากได้สิ่งใหม่ๆ แต่ไม่ค่อยลงทุนกับทรัพยากร

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้มีช่องทางที่พนักงานจะสามารถพูดคุยปัญหากับผู้บริหารโดยตรงได้บ้าง เพราะบางครั้งพนักงานหลายคนก็ถูก “บีบ” จนต้องแก้ปัญหาด้วยการลาออกบ้าง ทำงานไปวันๆบ้าง โดยเฉพาะระบบการประเมินงานที่ไม่ค่อยเป็นธรรม ไม่ได้ยึดตามผลการทำงาน แต่ยึดตามอารมณ์หัวหน้างานมากกว่า

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-03

รีวิว ธนาคารยูโอบี 6

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

"ได้มีโอกาสออกไปพบลูกค้าใหม่ๆ"

ผู้จัดการด้านความสัมพันธ์ - พนักงานปัจจุบัน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-05

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีเป้าหมายให้คุณทำชัดเจนตรงประเด็น สามารถจัดการบริหารเวลาของตนเองได้

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีหลายอย่างที่ล่าช้าและไม่ทันการ การบริหารงานยังไม่ดีเท่าที่ควร แรงจูงใจการทำงานน้อย

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ตำแหน่งงานเกี่ยวกับการตลาดโดยตรง ดังนั้นการตลาดควรมีการวางแผนงานจูงใจพนักงาน เพื่อให้สนุกกับการทำงาน และทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-05

รีวิว ธนาคารยูโอบี 7

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

"ไม่ได้เป็นตัวเอง"

ผู้จัดการแบรนด์ฝึกหัด - อดีตพนักงาน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

รู้สึกมั่นคง เพราะว่าบริษัทมีความมั่นคงทางด้านการ เงิน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ใช้ระบบเก่า ไม่ยืดหยุ่น

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อาจจะดีสำหรับคนที่ชอบเรื่องการเงินมากๆ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

รีวิว ธนาคารยูโอบี 8

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

"ไม่ค่อยมีอะไร"

เจ้าหน้าที่อำนวยบริการ - พนักงานปัจจุบัน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทำงานมาสองปีแล้ว แต่ไม่เคย ชอบที่นี่เลย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ควรใส่ใจเรื่องลูกค้าามากกว่าเงิน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ก็ลองดูแล้วกัน

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

รีวิว ธนาคารยูโอบี 9

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

"branch managemen trainee"

ผู้จัดการแบรนด์ฝึกหัด - อดีตพนักงาน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้โอกาสเรียนรู้แทบทุกอย่างเกี่ยวกับแบงค์

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีผู้บริหารที่หัวโบราณ ทำให้บริษัทเติบโตและพัฒนาได้ช้า

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

รีวิว ธนาคารยูโอบี 10

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ - อดีตพนักงาน

ล็อกอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของ WorkVenture

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ให้เงินเดือน ไม่มีอะไรที่ดีในความรู้สึกเลย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การบริหารของผู้บริหารระดับสูงที่เห็นแก่ตัวเลขมากเกินไป

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ปรับปรุงการบริหารงาน มีจริยธรรมกับพนักงานให้มากขึ้น เห็นคนเป็นคนให้มากขึ้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

  • 1
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน เอกมัย ยุโรปสมัครงาน แลงฮอพโปรโมชั่นสมัครงาน ครอสตินี่สมัครงาน ซีวิคคอร์ปอเรชั่น