คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 82% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ธนาคารยูโอบี 1

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

"องค์กรที่น่าทำงานที่สุดอีกที่"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-18

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นองค์กรต่างชาติที่มีระบบการสอนและพัฒนาที่ดีมากๆ และเติบโตเร็ว

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

สาขาน้อย และสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสื่อทีวี และสื้อดิจิตอลน้อย

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-18

รีวิว ธนาคารยูโอบี 2

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

"ถ้าต้องการร่วมงานกับองค์กรต่างชาติ ผลตอบแทนดี โอกาสได้เติบโตเร็ว นี่คือที่ที่ควรเลือก"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-18

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นธนาคารต่างชาติที่มีระบบการสอนและพัฒนาที่ดีมากๆ หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานดี เติบโตไวในสายอาชีพ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ธนาคาร ทางสื่อทีวีและดิจิตัลเพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-18

รีวิว ธนาคารยูโอบี 3

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

"หากท่านใดกำลังตามหาองค์กรที่ดีต่อคุณภาพชีวิต แนะนำยูโอบีเป็นอีกหนึ่งองค์กรค่ะ"

พนักงานธนาคาร - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-26

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สิ่งที่สัมผัสได้ครั้งแรกเมื่อเดินเข้าสู่ยูโอบี คือ ค่านิยมขององค์กร มุ่งให้คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตัวพนักงานควบคู่ไปกับความเติบโตขององค์กร ต่อมาประทับใจในระบบงาน แม่นยำ สากล ยุติธรรมและป้องกันความเสียหายขององค์กรและผู้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดีทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติจริง เพื่อนร่วมงาน น่ารัก เป็นกันเอง ตั้งใจทำงาน ลูกค้าของธนาคาร น่ารักค่ะ และ ผู้จัดการเขตท่านน่ารักมากค่ะ ท่านใส่ใจและเห็นความสำคัญของพนักงานแม้ตำแหน่งน้อยๆ ดิฉันขอชื่นชมในตัวท่านค่ะ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การทำงานแบบทีมของสาขา ผู้นำของสาขาควร เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานของพนักงานสาขา ทั้งการปฏิบัติงานที่มุ่งมั่นตั้งใจ มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดในสาขาส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นว่าท่านสามารถนำและบริหารสาขาแบบเป็น "ทีม"

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้คัดกรองผู้นำสาขาที่มีคุณภาพที่มีคุณธรรมเพียงน้อยนิด

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-26

รีวิว ธนาคารยูโอบี 4

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-18

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นธนาคารต่างชาติที่มีหลักสูตรในการพัฒนาคนเป็นอย่างดีและมีแต่เพื่อนร่วมงาน หัวงานที่ดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ออกสื่อทางทีวี ดิจิตัล เฟสบุ๊ค น้อยไปหน่อย อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักมากๆเพราะเป็นธนาคารที่ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-18

รีวิว ธนาคารยูโอบี 5

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

"งานกดดัน แต่ค่าตอบแทนหายเหนื่อย"

คอลเซ็นเตอร์ภาษาอังกฤษ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-05

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

งานกดดัน และงานหนัก แต่พอสมควรสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคตได้

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ระบบค่อนข้างเก่า และใช้งานยากนิดนึง ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ทันสมัยมากขึ้น

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

หากต้องการความรวดเร็วในการทำงานและประสานงานลูกค้า ต้องสร้าง workflow ในการทำงานที่กระชับมากขึ้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-05

รีวิว ธนาคารยูโอบี 6

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

"ในตำแหน่งการบริหารทีม คือการบริหารคนที่มีความสามารถและลักษณะนิสัยที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งมีความท้าทาย เพราะการบริหารคนให้สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง ของทีม ขององค์กร จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสื่อสาร เพื่อให้ทีมสามารถทำงานไปในทิศทาง"

ผู้จัดการทีม - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน โดยเน้นเรื่อง Productivity ที่สม่ำเสมอของพนักงานเป็นหลัก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มีสิ่งที่ไม่ประทับใจ เพราะโดยภาพรวมค่อนข้างดี

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เป็นองค์กรที่ดี เน้นเรื่องหลักการทำงานที่ดีและสม่ำเสมอ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

รีวิว ธนาคารยูโอบี 7

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

"ต้องลองเข้ามาทำงานที่นี่ดูค่ะ จะได้ประสบการณ์ดีดีมากมาย"

พนักงาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-06

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆมากมาย ทำให้ประทับใจจึงอยู่ที่นี่นานก่อนลาออก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การขึ้นเงินเดือนของธนาคารเป็นไปอย่างไม่ค่อยสูงนัก

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้มีการรับพนักงานเก่าๆเข้าร่วมงาน ไม่ต้องมีการกำหนดว่าออกจากงานแล้วเข้าใหม่ต้องเกิน2 ปีจึ้นไป

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-06

รีวิว ธนาคารยูโอบี 8

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-17

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้โอกาสทำงานที่ท้าทายอยู่เสมอๆ ได้ทีโอกาสเพิ่มศักภาพในการทำงาน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทำงานได้ผลตอบแทนที่ได้รับคือได้แต่งานเพิ่ม performance ไม่ได้ดูจากผลงาน แต่ดูว่าถึงคิวใคร

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรสนับสนุนคนทำงานให้มีโอกาสเติบโต จำนวนพนักงานและปริมาณงานควรสัมพันธ์กัน ไม่ควรรับบุคคลากรแต่ตำแหน่งสูง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-17

รีวิว ธนาคารยูโอบี 9

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการด้านความสัมพันธ์ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-09

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สวัสดิการดีเยี่ยม และเปิดโอกาศให้กับพนักงานเสมอ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ตัวระบบการทำงานล้าหลังอยู่นิดหน่อย และการดำเนินงานในด้านเอกสารช้า

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-09

รีวิว ธนาคารยูโอบี 10

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ใส่ใจพนักงานดี มีโปรแกรมการอบรมพนักงานที่มีคุณภาพ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ขั้นตอนการทำงานเยอะ ระบบงานค่อนข้างช้า เนื่องจากต้องผ่านสาขาใหญ่ที่สิงคโปร์

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

  • 1
  • 2

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน บู๊ทส์สมัครงาน ขายดีสมัครงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลสมัครงาน นิปปอน เอ็กซ์เพรส
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ WorkVenture ?

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ