คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

3.5

พนักงาน 77% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ธนาคารยูโอบี 1

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

"หากท่านใดกำลังตามหาองค์กรที่ดีต่อคุณภาพชีวิต แนะนำยูโอบีเป็นอีกหนึ่งองค์กรค่ะ"

พนักงานธนกิจ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-26

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สิ่งที่สัมผัสได้ครั้งแรกเมื่อเดินเข้าสู่ยูโอบี คือ ค่านิยมขององค์กร มุ่งให้คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตัวพนักงานควบคู่ไปกับความเติบโตขององค์กร ต่อมาประทับใจในระบบงาน แม่นยำ สากล ยุติธรรมและป้องกันความเสียหายขององค์กรและผู้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดีทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติจริง เพื่อนร่วมงาน น่ารัก เป็นกันเอง ตั้งใจทำงาน ลูกค้าของธนาคาร น่ารักค่ะ และ ผู้จัดการเขตท่านน่ารักมากค่ะ ท่านใส่ใจและเห็นความสำคัญของพนักงานแม้ตำแหน่งน้อยๆ ดิฉันขอชื่นชมในตัวท่านค่ะ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การทำงานแบบทีมของสาขา ผู้นำของสาขาควร เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานของพนักงานสาขา ทั้งการปฏิบัติงานที่มุ่งมั่นตั้งใจ มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดในสาขาส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นว่าท่านสามารถนำและบริหารสาขาแบบเป็น "ทีม"

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้คัดกรองผู้นำสาขาที่มีคุณภาพที่มีคุณธรรมเพียงน้อยนิด

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-26

รีวิว ธนาคารยูโอบี 2

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

"งานกดดัน แต่ค่าตอบแทนหายเหนื่อย"

คอลเซ็นเตอร์ภาษาอังกฤษ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-05

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

งานกดดัน และงานหนัก แต่พอสมควรสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคตได้

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ระบบค่อนข้างเก่า และใช้งานยากนิดนึง ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ทันสมัยมากขึ้น

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

หากต้องการความรวดเร็วในการทำงานและประสานงานลูกค้า ต้องสร้าง workflow ในการทำงานที่กระชับมากขึ้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-05

รีวิว ธนาคารยูโอบี 3

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

"ในตำแหน่งการบริหารทีม คือการบริหารคนที่มีความสามารถและลักษณะนิสัยที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งมีความท้าทาย เพราะการบริหารคนให้สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง ของทีม ขององค์กร จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสื่อสาร เพื่อให้ทีมสามารถทำงานไปในทิศทาง"

ผู้จัดการทีม - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน โดยเน้นเรื่อง Productivity ที่สม่ำเสมอของพนักงานเป็นหลัก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มีสิ่งที่ไม่ประทับใจ เพราะโดยภาพรวมค่อนข้างดี

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เป็นองค์กรที่ดี เน้นเรื่องหลักการทำงานที่ดีและสม่ำเสมอ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

รีวิว ธนาคารยูโอบี 4

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

"ต้องลองเข้ามาทำงานที่นี่ดูค่ะ จะได้ประสบการณ์ดีดีมากมาย"

พนักงาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-06

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆมากมาย ทำให้ประทับใจจึงอยู่ที่นี่นานก่อนลาออก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การขึ้นเงินเดือนของธนาคารเป็นไปอย่างไม่ค่อยสูงนัก

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้มีการรับพนักงานเก่าๆเข้าร่วมงาน ไม่ต้องมีการกำหนดว่าออกจากงานแล้วเข้าใหม่ต้องเกิน2 ปีจึ้นไป

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-06

รีวิว ธนาคารยูโอบี 5

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-17

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้โอกาสทำงานที่ท้าทายอยู่เสมอๆ ได้ทีโอกาสเพิ่มศักภาพในการทำงาน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทำงานได้ผลตอบแทนที่ได้รับคือได้แต่งานเพิ่ม performance ไม่ได้ดูจากผลงาน แต่ดูว่าถึงคิวใคร

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรสนับสนุนคนทำงานให้มีโอกาสเติบโต จำนวนพนักงานและปริมาณงานควรสัมพันธ์กัน ไม่ควรรับบุคคลากรแต่ตำแหน่งสูง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-17

รีวิว ธนาคารยูโอบี 6

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ใส่ใจพนักงานดี มีโปรแกรมการอบรมพนักงานที่มีคุณภาพ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ขั้นตอนการทำงานเยอะ ระบบงานค่อนข้างช้า เนื่องจากต้องผ่านสาขาใหญ่ที่สิงคโปร์

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

รีวิว ธนาคารยูโอบี 7

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

"การทำงานโดยรวม"

Support HRBP - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ประทับใจค่ะทุกๆคนค่อยสอนงานสอนจนกว่าจะเข้าใจเป็นมิตรและหัวหน้าที่ดีไม่แบ่งเเยกตำแหน่งการทำงานทุกคนก้อทำกันอย่างเต็มที่ทุกคนที่นี้ดีงามค่ะ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

หัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานอาจมีหงุดหงิดหรือใช่อารมณ์บ้าง และชอบพูดจาเสียงดังเวลาต่อว่าบุคคลที่กระทำการผิด

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้มีนโยบายสงเสริมให้คนในองค์บ้างแผนกมีความกระตือรือร้นในการทำงานและหน้าที่ของตัวเองมากกว่านี้เช่นการทำงานเอกสารด้านการเงินๆต่างๆของพนักงานไม่ว่าเข้าหรือออกก้ออยากให้เสร็จเรียบร้อยและเร็ว

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

รีวิว ธนาคารยูโอบี 8

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

"สวัสดิการสำหรับพนักงานดี "

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-03

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีสวัสดิการให้กับพนักงานประจำดีมาก ทั้งวันหยุด วันลา ประกันสุขภาพและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บริเวณที่มีรถไฟฟ้าผ่าน เดินทางง่าย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ระบบการทำงานล้าหลัง พนักงานที่อยู่มานานไม่ค่อยมีความกระต่อรือร้นในการทำงาน ยิ่งถ้าได้หัวหน้าที่มาจากการเลื่อนตำแหน่งเพราะอายุงาน ไม่ใช่ฝีมือ จะลำบากมาก เพราะหัวหน้าทำอะไรไม่เป็น ไม่ค่อยโพรเทคลูกน้อง เวลามีงานด่วนงานเร่ง จะต้องอ้างเบื้องบน หากไม่ได้ตามต้องการก็จะต้องให้คนตำแหน่งระดับสูงๆมาบีบบังคับ และไม่ค่อยฟังเหตุผลและความเป็นไปได้ และอยากได้สิ่งใหม่ๆ แต่ไม่ค่อยลงทุนกับทรัพยากร

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้มีช่องทางที่พนักงานจะสามารถพูดคุยปัญหากับผู้บริหารโดยตรงได้บ้าง เพราะบางครั้งพนักงานหลายคนก็ถูก “บีบ” จนต้องแก้ปัญหาด้วยการลาออกบ้าง ทำงานไปวันๆบ้าง โดยเฉพาะระบบการประเมินงานที่ไม่ค่อยเป็นธรรม ไม่ได้ยึดตามผลการทำงาน แต่ยึดตามอารมณ์หัวหน้างานมากกว่า

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-03

รีวิว ธนาคารยูโอบี 9

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

"ได้มีโอกาสออกไปพบลูกค้าใหม่ๆ"

ผู้จัดการด้านความสัมพันธ์ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-05

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีเป้าหมายให้คุณทำชัดเจนตรงประเด็น สามารถจัดการบริหารเวลาของตนเองได้

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีหลายอย่างที่ล่าช้าและไม่ทันการ การบริหารงานยังไม่ดีเท่าที่ควร แรงจูงใจการทำงานน้อย

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ตำแหน่งงานเกี่ยวกับการตลาดโดยตรง ดังนั้นการตลาดควรมีการวางแผนงานจูงใจพนักงาน เพื่อให้สนุกกับการทำงาน และทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-05

รีวิว ธนาคารยูโอบี 10

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

"ไม่ได้เป็นตัวเอง"

ผู้จัดการแบรนด์ฝึกหัด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

รู้สึกมั่นคง เพราะว่าบริษัทมีความมั่นคงทางด้านการ เงิน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ใช้ระบบเก่า ไม่ยืดหยุ่น

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อาจจะดีสำหรับคนที่ชอบเรื่องการเงินมากๆ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

  • 1
  • 2

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน เบนโทลิสมัครงาน เอเชีย ซิตี้ มีเดียสมัครงาน ไซเทคเอเชีย โซลูชั่นสมัครงาน เวิร์คเวนเจอร์
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ