คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ธนาคารทิสโก้ 1

ธนาคารทิสโก้

"เหมาสำหรับคนที่ต้องการทำงานที่เดียวไปนานๆ"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-28

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีเวลาทำงานที่เหมาะสม ผู้บริหารเก่ง ทำให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า พนักงานก็มีโอกาสก้าวหน้าด้วย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

สวัสดิการบ้างอย่างยังน้อยอยู่ เช่น เรื่องกู้บ้าน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ปรับปรุงสวัสดิการเพิ่มเติมให้พนักงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-28

รีวิว ธนาคารทิสโก้ 2

ธนาคารทิสโก้

"การทำงานที่แรกทีาเลวร้ายที่สุดในชีวิต"

เทเลเซลล์&เทเลมาร์เก็ตติ้ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-12

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สวัสดิการดี แต่เฉพาะพนักงานที่ได้ปรับประจำแล้ว ได้ประสบการณ์การเป็น เทเลเซลล์

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

หัวหน้างาน ไม่เคยสอนหรือให้ความช่วยเหลืองานอยางจริงจัง ชอบพูดแต่คำสวยหรูแต่ใช้จริงไม่ได้ ไม่มีความจริงใจ ตอแหลและหักหลักลูกน้องเพื่อให้ได้หน้าประจำ จะป่วยจะตายก็ต้องมาทำงานมีลาป่วยและลาพักร้อนแค่ตามกฏหมายแต่ใช้จริงไมได้ ทำงาน1ปีแต่ยังไม่ได้ปรับประจำ เลยตัดสินใจลาออก เพราะคิดว่ามันไม่ยุติธรรรม คนที่จะได้ดีที่นี่ได้คือ ประจบสอพลอ ไม่ต้องเก่ง อย่างเช่นหัวหน้าทีมของเราเอง

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ขอให้ตรวจสอบการทำงานหัวหน้าทีมต่างๆ เพราะผลงานที่ออกมาล้วนมาจากความเหน็ดเหนื่อยของเด็กในทีม ไม่ใช่ความสามารถของหัวหน้า วันลาป่วยและลาพักร้อนควรจะใช้ได้จริง ๆม่ใช่ลาได้เฉพาะเด็กหรือคนหนึ่งคนใดที่เป็นที่รักของหัวหน้าเพียงอย่างเดียว

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-12

รีวิว ธนาคารทิสโก้ 3

ธนาคารทิสโก้

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-22

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สังคมแบบครอบครัวเป็นกันเอง บรรยากาศการทำงานดี ไม่กดดันมาก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มีอะไรที่ไม่ประทับใจ เพราะหัวหน้า พี่ เพื่อนร่วมงานทุกคนโอเคมาก ระบบงานก็ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-22

รีวิว ธนาคารทิสโก้ 4

ธนาคารทิสโก้

"สังคมขององค์กรมีความใกล้ชิด"

ผู้จัดการด้านความสัมพันธ์ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-17

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีบรรยากาศการทำงานที่ดี มีความเป็นพี่น้องในทุกระดับชั้น

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

- ไม่มีระบบและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน - ขาดความคิดที่จะบุกเบิกตลาดใหม่ๆ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

นำระบบไอทีมาใช้กับการทำงานทั้งระหว่างบุคคลและระหว่างแผนกมากขึ้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-17

รีวิว ธนาคารทิสโก้ 5

ธนาคารทิสโก้

"มึการเจรจาที่ดี"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานที่ดี การทำงานมีอิสระ สวัสดิการดีมาก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ระบบการทำงานที่ไม่เหมาะสมกับงาน คอมพิวเตอร์ยังล้าหลังต่อการทำงานในปัจจุบัน ทำใหงานล่าช้า

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรวางแผนการทำงานจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-01-28

รีวิว ธนาคารทิสโก้ 6

ธนาคารทิสโก้

"องค์กรที่อบอุ่น"

เจ้าหน้าที่สาขา - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-27

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีการร่วมมือในการทำงานและสามัคคีดีมาก มีโอกาสอยากกลับไปทำอีกครั้ง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่พบปัญหานี้ เพราะองค์กรมีศักยภาพในการบริหารการจัดการได้ดีอยู่แล้ว

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ขอให้รักษามาตราฐานองค์กรให้ดีตลอดไป

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-27

รีวิว ธนาคารทิสโก้ 7

ธนาคารทิสโก้

"ธนาคารทิสโก้"

พนักงานฝึกหัด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-05

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ดีมากครับ เพื่อนร่วมงานเป็นกันเอง คอยช่วยเหลือกันทุกอย่าง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มีครับ อาจจะมีแต่ไม่ได้เกิดกับตัวผม เพราะผมมีความมากตลอดที่ทำงาน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากขอโอกาส ให้ผมได้กลับไปร่วมงานอีกสักครั้งครับ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-05

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ธนาคารทิสโก้ โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ธนาคารทิสโก้ มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ธนาคารทิสโก้ หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน คาโอสมัครงาน ไฮบริดโบลด์สมัครงาน เอเอ็มเอสสมัครงาน WorkVenture Technologies
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ