คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4.5

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว กรุงเทพประกันภัย 1

กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

"ดูแลภาพรวมของระบบงาน HR"

ผู้จัดการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-05

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นองค์กรคุณธรรม มีการทำงานแบบพี่น้อง และมี teamwork สูง มีสวัสดิการที่ดีเป็นห่วงพนักงาน มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเหมาะสมกับสภาวะของปัจจุบัน แม้เศรษฐกิจไม่ดี บริษัทฯยังมีการจ่ายเงินเดือนและโบนัสเป็นปกติ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มีเพราะส่วนตัวเห็นว่าเป็นบริษัทที่ดีและมีธรรมภิบาล

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เป็นองค์กรที่อบอุ่น มุ่งเน้นการดูแลพนักงาน มีผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-05

รีวิว กรุงเทพประกันภัย 2

กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

"สวัสดิการและบรรยากาศในการทำงาน"

HRIS - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-05

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่มีธรรมภิบาล ไม่ได้มุ่งเน้นถึงกำไรอย่างเดียว มีคืนให้กับสังคมด้วย มีผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีการทำงานเป็นทีม อบอุ่น บรรยากาศในการทำงานดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มี เพราะอยู่ที่นี่มา 22 ปี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เป็นองค์กรที่ให้โอกาสและการเรียนรู้ที่ดี เปิดรับความคิดใหม่ๆ ปรับตัวได้เร็ว อุปกรณ์ทันสมัย มีระบบงานที่ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-05

รีวิว กรุงเทพประกันภัย 3

กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

"ประสบการณ์ทำงาน"

รักษาการแทนผู้อำนวยการ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-23

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

บรรยากาศในที่ทำงานดีมาก เหมือนเพื่อน พี่น้อง ช่วยเหลือแบ่งบันกันอย่างดี อยู่แล้วมีความสุข

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การขึ้นตำแหน่งค่อนข้างยาก กฎระเบียบบางข้อค่อนข้างล่าสมัย

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้ผู้บริหารให้ความสำคัญการฝ่ายที่หาเงินเข้าบริษัทมากกว่านี้

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-23

รีวิว กรุงเทพประกันภัย 4

กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-05

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่ดี บรรยากาศการทำงานดีมาก มีความเป็น teamwork และ work life balance

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ยังไม่มีสิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัท

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-05

รีวิว กรุงเทพประกันภัย 5

กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

"สวัสดิการดี ผู้บริหารระดับสูงให้ความใส่ใจกับพนักงาน แต่การปรับของหน่วยงานหลัก SU และ BU ไม่เท่ากัน การปรับเงินเดือนไม่สูงมากแต่ สวัสดิการดีดึงดูดให้อยากอยู่นาน ในส่วนของงานมีปริมาณงานเยอะ แต่ก็มีการนำระบบเข้ามาใช้เยอะเช่นกัน "

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สวัสดิการดี หากอยู่หน่วยงานหลักจะได้มีหลักสูตรให้เรียนรู้ตลอดเวลา หากมีความสามารถบริษัทสนับสนุนอย่างเต็มที่

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนเจน B และ เจน X สื่อสารกันคนละภาษากับเด็กรุ่นใหม่ๆ ทำให้คนรุ่นใหม่เข้าไปไม่สามารถปรับตัวได้ก็อยู่กันไม่นาน และบางครั้งคนรุ่นเดิมไม่คอยยอมปรับเปลี่ยนแนวคิดยังยึดติดสิ่งเดิม

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้ระบบการประเมินวัดตามความสามารถบ้าง เพราะพนักงานบางคนที่พึ่งอยู่ไม่นาน แต่ทำงานอย่างเต็มที่และวัดความสำเร็จได้ ก็ต้องการแรงจูงใจ ซึ่งทั้งนี้ ผลการประเมินการปรับที่ไม่น่าเป็นที่พอใจกับกลุ่มคนรุ่นใหม่จะเปิดโอกาสให้คนหน้าใหม่ฝีมือดีลาออกไปเสียก่อน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-12-27

รีวิว กรุงเทพประกันภัย 6

กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-29

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ระบบพี่น้องที่ดี ทุกคนน่ารัก บรรยากาศทำงานโปร่ง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ช่องว่างระหว่างวัยเยอะ บางทีทำให้เด็กรุ่นใหม่รู้สึกยังยึดติดกับแบบเดิมๆบ้าง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-29

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ทราเวลรีพับลิคสมัครงาน เบบี้ กิ๊ฟสมัครงาน อโกด้าสมัครงาน โทเทิล ควอลิตี้
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ