ข่าวสารใหม่ๆ | 25 August 2021

Accenture จากบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจชั้นนำ สู่ผู้สร้างนวัตกรรมขั้นสูง

 

ปัจจุบันโลกธุรกิจมีการแข่งขันสูงขึ้นในทุก ๆ ด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หลายธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัว เรียนรู้และวางแผนอย่างรอบด้าน ตั้งแต่กลยุทธ์ทางการตลาด การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเป็นหนึ่งใน ตัวช่วยสำคัญสำหรับหลายองค์กรในการพัฒนาและส่งเสริมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่การพัฒนานวัตกรรมที่ เฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจนั้น เป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาช่วยให้คำปรึกษาและดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้

Accenture (เอคเซนเชอร์) ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจและเทคโนโลยีชั้นนำที่ให้บริการลูกค้าถึง 120 ประเทศ ทั่วโลก ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและทุกสายงานธุรกิจ จึงได้ต่อยอดความเชี่ยวชาญจากการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ ให้ครอบคลุมถึงการพัฒนานวัตกรรมเองด้วย ปัจจุบัน Accenture สามารถให้บริการระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) ระบบโมบิลิตี้ (Mobility) การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) คลาวด์ (Cloud) ระบบรักษาความปลอดภัย และบริการอื่น ๆ อีกมากมายที่จะช่วยตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าและรองรับการเติบโตในอนาคต ซึ่งการที่ Accenture ได้ศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับบริษัทที่ประสบความสำเร็จ มีข้อมูลและกรณีศึกษามากมาย เป็นจุดแข็งสำคัญที่ทำให้ Accenture สามารถสนับสนุนธุรกิจของพาร์ตเนอร์แข่งขันในเวทีใหญ่ ๆ ได้

ที่น่าสนใจคือ การขยายเครือข่ายการทำงานในประเทศไทยและเตรียมเปิดตัว ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงของเอคเซนเชอร์ ประเทศไทย หรือ ATCT (Advanced Technology Center Thailand) เร็วๆ นี้อีกด้วย

 

 

ATCT ขับเคลื่อนคน ขับเคลื่อนเทคโนโลยี

ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงของเอคเซนเชอร์ ประเทศไทย (ATCT) จะเป็นศูนย์รวมการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เฉพาะของธุรกิจได้ด้วยทีมงานที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ มีทักษะเฉพาะด้านที่โดดเด่น เพื่อคิดค้นและส่งมอบบริการและนวัตกรรมที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า ตอบโจทย์ความต้องการที่ต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับประเทศหรือภูมิภาค 

ATCT จึงเป็นแหล่งบ่มเพาะคนที่มีทักษะมากมาย พร้อมฉายแววในสายอาชีพ ด้วยการเรียนรู้ที่นำไปต่อยอดได้ไม่รู้จบ เพราะบทบาทหน้าที่ของ ATCT นั้น ไม่เพียงแต่ให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ แต่ยังมีความเชี่ยวชาญสามารถในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมล้ำสมัย สร้างเครื่องมือทางเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อเสริมและเร่งความสามารถในการทำงานขององค์กรลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ อาทิ AccenturemyWizard®Accenture ที่เข้ามาช่วยเรื่องของระบบคลาวด์ (Cloud) ระบบ AI รวมไปถึงระบบอัตโนมัติ (Automation) MyConcerto ที่ช่วยจัดการระบบ SAP และ Accenture SynOps ที่ช่วยจัดการเรื่องของข้อมูลเพื่อให้สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งจุดเด่นของ ATCT คือ การทำงานภายใต้สิ่งแวดล้อมเดียวกันกับ Accenture ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากลที่มีเครือข่ายอยู่ทุกมุมโลก ทีมงานจึงมีการพัฒนาและเรียนรู้ตลอดเวลา เข้าใจถึงปัญหาและวิธีการคิดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งยังมีการทำงานประสานกับผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ Accenture ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมสำหรับการพัฒนาบุคลากรต่อเนื่องด้วยโปรแกรม e-learning กว่าหมื่นคอร์ส รวมชั่วโมงเรียนทั้งหมด 15 ล้านชั่วโมง ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และยังเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าคอร์สอบรมทักษะทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย


 

เรียกได้ว่า ATCT จะเข้ามาพลิกโฉมการส่งมอบบริการและนวัตกรรมในประเทศไทย ด้วยการปั้นทีมเบื้องหลังการพัฒนานวัตกรรมขั้นสูง ที่จะช่วยตอบโจทย์เฉพาะตัวของแต่ละธุรกิจได้เป็นอย่างดี 


ATCT เปิดรับคนมีของ มองหาทีมงานคุณภาพ

ด้วยบทบาทหน้าที่และความสามารถเฉพาะของ ATCT ข้างต้น จึงเป็นโอกาสดีสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสัมผัสประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำ ที่มีรูปแบบการทำงานแบบ International มีอิสระและมีสิทธิ์ในที่ทำงานอย่างเท่าเทียม เปิดโอกาสทางความคิด สามารถแสดงความคิดเห็นและเรียนรู้กับงานได้อย่างเต็มที่ เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้ออกมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีที่ปรึกษามากความสามารถในการทำงานจากทั่วทุกมุมโลก ทำให้มีโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ อีกสิ่งหนึ่งที่พิเศษจริง ๆ คือ สวัสดิการแบบสากลในรูปแบบของ Flexible Benefits ซึ่งเป็นเงินสวัสดิการที่บริษัทมอบให้พนักงานนำไปใช้จ่ายส่วนตัวตามไลฟ์สไตล์ รวมทั้งให้พนักงานมีสิทธิ์ถือหุ้นในบริษัท เรียกว่าเป็นเจ้าของและร่วมเติบโตไปพร้อมกัน แถมวันหยุดพักร้อนอีก 15 วันต่อปี ให้พนักงานไปพักผ่อนให้หายเหนื่อยได้เต็มที่

มาถึงตรงนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด ATCT น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสั่งสมประสบการณ์และก้าวกระโดดในสายอาชีพ ซึ่งทาง ATCT เองก็กำลังมองหานักพัฒนาที่มีทักษะและความรู้ในเทคโนโลยี โดยเฉพาะการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application Development) การทดสอบระบบ (Testing)  การประกันคุณภาพ (QA) และระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (Security)


 

ขอเพียงให้เป็นคนที่พร้อมเรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่พบเจอระหว่างการทำงานอยู่เสมอ  เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า พร้อมทำงานร่วมไปกับทีมงานคุณภาพของ Accenture จากทั่วโลกคอยให้คำแนะนำ แค่เพียงมีความตั้งใจที่จะทำงานที่นี่
ก็สามารถส่งเรซูเม่ไปได้เลย แล้วรอเรียกสัมภาษณ์แบบออนไลน์ตามยุคนิวนอร์มัล

close