ฝ่ายบุคคลและผู้ประกอบการ | 26 May 2021

3 สิ่งที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Employer Branding

 

1. มักคิดว่าทำแค่เพื่อรับสมัครงาน

❌ Employer Branding is just for recruitment only.

บ่อยครั้งที่หลายบริษัทประสบกับภาวะการขาดแคลนผู้สมัคร การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มักนิยมทำก็คือการทุ่มซื้อโฆษณาประกาศรับสมัครงานหรือแม้แต่การยอมจ้างผู้จัดหา แต่ผลที่ได้รับกลับไม่เป็นไปอย่างที่คิดทั้งจำนวนใบสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร เมื่อรู้ว่าการสร้างแบรนด์องค์กรในฐานะนายจ้างจะสามารถช่วยคลี่คลายปัญหานี้ได้ จึงเห็นสำคัญเพียงแค่การดึงดูดผู้สมัครชั้นดีให้มาร่วมงานเท่านั้น ทั้งๆที่ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากว่าแค่การสรรหาบุคลากรที่ทำให้บริษัทกลายเป็นนายจ้างเนื้อหอม(โดนใจ)ได้แล้ว กลไกในการขับเคลื่อนแบรนด์ให้ทรงพลังยังสามารถทำให้พนักงานที่มีอยู่เกิดความผูกพัน(เทใจ)กับองค์กรได้ดียิ่งขึ้นจากบรรยากาศการทำงานเชิงบวกที่เกิดขึ้นจริง และที่สำคัญผลของการมีแบรนด์นายจ้างหรือ Employer Brand ที่แข็งแกร่งยังสามารถช่วยรักษาพนักงานชั้นดีไว้(มัดใจ)ให้อยู่กับองค์กรต่อไปโดยไม่แอบปันใจไปให้คู่แข่งที่อื่นอีกด้วย

✅ Applying Employer Branding in recruitment, engagement and retention to maximize the benefits and sustainability to your company.

การผสมผสาน Employer Branding ในการรับสมัครงาน ยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้นานขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างมาก

 

 


2. มักคิดว่าทำแค่โฆษณาหางานให้ดังก็พอแล้ว

❌ Employer Branding is just jobs advertising only.

แน่นอนเมื่อบริษัทได้สำรวจวิเคราะห์และตระหนักถึงจุดขายอันโดดเด่นขององค์กรตนเองในฐานะนายจ้างแล้ว ต้องประกาศให้โลกรู้ ให้คนทำงานมืออาชีพที่อยากชวนให้มาร่วมงานได้รับทราบถึงเรื่องดีของเราด้วย การสื่อสารเล่าเรื่องที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบและช่องทางจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างแบรนด์ ไม่ใช่แค่สร้างการรับรู้ในวงกว้างเท่านั้น แต่ยังต้องตอกย้ำเพื่อให้เกิดความสนใจที่เหนือคู่แข่งและนำไปสู่การตัดสินใจเลือกเข้าร่วมทำงาน หรือพูดง่ายๆว่า ดังแล้วต้องปังในใจกลุ่มเป้าหมายด้วย

✅ Employer Branding is about compelling communications to build better awareness, consideration and preference to be the employer of choice.

Employer Branding คือการสื่อสารเพื่อให้เกิดการรับรู้ และ สร้างความพึงพอใจ ทำให้บริษัทกลายมาเป็นบริษัทที่ผู้คนอยากเข้าไปร่วมงานด้วย

 

 

3. มักคิดว่าทำกันเองโดยใครก็ได้

❌ Employer Branding is just a task can be done in-house only.

ปัจจุบันบริษัทชั้นนำในประเทศไทยต่างเริ่มตื่นตัวจากการตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างแบรนด์นายจ้างที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงหันมาเร่งสร้างแบรนด์นายจ้างให้สามารถมีตัวตนต่อสู้ได้ในตลาดแรงงาน จริงอยู่ที่ใครๆก็อาจเรียนรู้และทำเรื่องนี้ได้ แต่มากกว่านั้นคือความเข้าใจ ความร่วมมือ และความชำนาญที่มีผลต่อความสำเร็จอันยอดเยี่ยม การมอบหมายภารกิจสร้างแบรนด์นายจ้างให้กับผู้ที่เหมาะสมในบริษัทจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดไม่น้อยไปกว่าการดำเนินงานที่ต้องอาศัยทั้งงบประมาณและระยะเวลาที่มากพอ ทางเลือกที่ดีก็คือการพัฒนาทีมงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้รวมถึงการไว้วางใจเลือกที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีทั้งประสบการณ์และนวัตกรรมในสายนี้มาเป็นผู้ช่วยเชิงกลยุทธ์ขับเคลื่อนงานสร้างแบรนด์นายจ้างให้เกิดขึ้นได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและวัดผลความสำเร็จได้

✅ Employer Branding is the continuous process requires expertise, efforts and executives’ support to make it happen effectively and efficiently.

การทำ Employer Branding คือการทำอย่างต่อเนื่องที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำ รวมถึงบริษัทต้องทำอย่างตั้งใจและได้รับสนับสนุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 

by Jeerawatana Tungborvornpichet
Certified Employer Branding Consultant @ WorkVenture

 

ถ้าสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมหรือสร้างแบรนด์นายจ้างให้กับองค์กรของคุณ WorkVenture สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณได้ เราเชี่ยวชาญด้านการสร้าง Employer Branding และทำงานอย่างเป็นมืออาชีพด้วยประสบการณ์การทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำของไทยมากมาย คลิก