ข่าวสารใหม่ๆ | 29 October 2021

ไทยเบฟฯ ดูแล ใส่ใจ ให้ทุกคนเป็นคนสำคัญ


บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรมหาชนขนาดใหญ่ ที่มีบริษัทชั้นนำในเครือมากมาย เช่น บมจ.เสริมสุข, บมจ.โออิชิ, บจก.เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด, บจก.เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) ฯลฯ ทั้งยังเป็นที่รู้จักกันดีของคนไทยและมีพนักงานอยู่ในหลายภาคส่วนทั่วประเทศมากกว่า 4 หมื่นคน
 
การบริหารองค์กรในระดับนี้ให้อยู่ในแนวหน้าของไทยและสากลได้ไม่ใช่แค่การมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ยอดขายมากขึ้นเท่านั้น แต่ไทยเบฟฯ ยังมีอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญ นั่นคือการดูแล เอาใจใส่ พนักงานทุกระดับ และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่พนักงาน ตามแนวคิดที่เรียกว่า “โอกาส...ไร้ขีดจำกัด” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงานเติบโต มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และ มีความสุขไปกับการทำงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงานให้อยู่กับองค์กรไปได้อย่างยาวนาน เพราะคนเราทุกคนต่างก็มุ่งหวังที่จะเติบโตในสายอาชีพและได้ทำงานที่มีคุณค่าไปพร้อมๆกัน
 
“หลายคนมีคำพูดที่ว่า “ให้หา Passion” หรือ “ให้ทำตาม Passion” ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะตีความไปในเรื่องของการอยากเป็นเจ้าของกิจการ แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันไม่จำเป็นเลยว่าเราจะต้องออกไปทำธุรกิจของตัวเองเพียงอย่างเดียว เพราะเรายังสามารถหา passion ในองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ ได้เช่นกัน”
 
ถึงแม้ว่าไทยเบฟฯ จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ แต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เรื่องการบริหารจัดการคนให้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง “Growth mindset” ที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันมากในหลายปีที่ผ่านมาได้อย่างลงตัว ไทยเบฟฯสร้างพนักงานให้มีจิตใจที่พร้อมจะเรียนรู้ และ สร้างความสุขในการทำงานร่วมกันจนสามารถเติบโตไปพร้อมกันกับบริษัทได้อย่างยั่งยืน
 


ไทยเบฟฯ ยังให้ความสำคัญกับบรรยากาศในการทำงานเพื่อให้พนักงานรู้สึกมีความสุข โดยเน้นการสร้างบรรยากาศให้มีความหลากหลาย ตามลักษณะงานที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยมีการจัดตั้งระบบให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ พนักงานจะรู้สึกได้ถึงความใส่ใจและความเท่าเทียม และหากกล่าวถึงเรื่องความเท่าเทียมแล้วทางไทยเบฟฯ ยังมีโครงการที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะและเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการจัดโครงการติดตามและตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน หรือ การตั้งคณะทำงานบริหารความผาสุกของพนักงาน ซึ่งมีไม่กี่องค์กรเท่านั้นที่จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง


ไทยเบฟฯ ยังมองกว้างออกไปถึงเรื่องของชุมชน สังคม และ ความสุขของคนทั่วโลก โดยจัดสร้างโครงการมากมายเพื่อช่วยให้คนสามารถเข้าถึงความสุขได้อย่างเท่าเทียมกัน อย่างที่เราคุ้นชินกันทุกปี “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” เป็นโครงการส่งมอบผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว นอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลายโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 5 มิติหลักๆ ได้แก่  
1. มิติด้านการศึกษา – ไทยเบฟฯ เน้นเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยพนักงานก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ โดยไทยเบฟฯไม่เพียงแค่พัฒนาบุคลากรของตนเองเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการสร้างคนเก่ง คนดีในสังคมให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอีกด้วย อาทิโครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (Connext ED) หรือการสนับสนุนทุนการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ไทยเบฟฯ ทำมาโดยตลอด
2. มิติด้านสาธารณสุข – “ช้างคลินิกเวชกรรม” เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ของไทยเบฟฯ ที่จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือและให้บริการตรวจรักษาโรคฟรีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพราะไทยเบฟฯ เชื่อว่าสุขภาพที่ดีของคนจะช่วยสร้างสังคมที่ดีขึ้นมาได้
3. มิติด้านกีฬา – กีฬาก็ถือเป็นหนึ่งโอกาสในการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ภายใต้แนวคิด “สร้างคนด้วยกีฬา สร้างคุณค่าด้วย Sportsmanship” ที่ช่วยเข้ามาสร้างความเติบโตในวงการฟุตบอลไทยเป็นอย่างมาก อย่างโครงการ “เล่นไม่เลิก” หรือ “ไทยเบฟ ฟุตบอล อคาเดมี่” เป็นโครงการฝึกอบรมและสร้างทักษะการเล่นฟุตบอลให้แก่เยาวชน เพื่อสานฝันการเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพ
4. มิติด้านศิลปะและวัฒนธรรม – การเรียนรู้ด้านจิตใจก็สำคัญ งานศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจผู้คน ซึ่งไทยเบฟฯ ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ (Bangkok Art Biennale) โดยรวบรวมผลงานศิลปะจากทั่วโลก นำมาจัดแสดงทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงได้อีกด้วย
5. มิติด้านชุมชนและสังคม – นอกเหนือจากโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำแล้ว ไทยเบฟฯ ยังมีโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ ไทยเบฟฯ จึงเป็นองค์กรที่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนมาโดยตลอด เพราะที่นี่ใส่ใจเรื่องการพัฒนา “คน” อย่างจริงจัง และไม่เพียงแค่คนในองค์กรเท่านั้น แต่เรายังส่งต่อความช่วยเหลืออีกมากมาย ไปสู่ผู้คนในสังคมให้ได้รับ “โอกาส...ไร้ขีดจำกัด” และสามารถเติบโตไปพร้อมกันได้อีกด้วย
close