ฝ่ายบุคคลและผู้ประกอบการ | 11 January 2023

HR ต้องทำไง? เมื่ออยากเริ่มต้นทำ Employer Branding แต่เจ้านายบอกว่ายังไม่รีบ

 

1. ตั้งหลักและเตรียมตัวให้พร้อม

หลายครั้งความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์นายจ้างมักจะนำไปสู่แผนงานที่มองเห็นแต่ค่าใช้จ่ายแต่ไม่เห็นผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้น ขอเสริมตรงนี้ว่าการสร้างแบรนด์นายจ้างนั้น เป็นงานที่ต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นเราจึงควรมีหลักการและแนวคิดในการสร้างกลยุทธ์ที่ถูกต้องก่อนที่จะลงมือทำ และควรที่จะเพิ่มเติมความรู้ในศาสตร์นี้ให้มากพอหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญมาแบ่งปันชี้แนะให้กับทีมงาน เพื่อให้งานที่จะเกิดขึ้นมีประสิทธิภาพและเห็นผลลัพธ์ได้สูงสุด

 

2. ลงมือทำในสิ่งที่ทำได้เลยก่อน

การสร้างแบรนด์นายจ้างไม่จำเป็นต้องขึ้นต้นโครงการใหม่เสมอ แนวคิดการสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับผู้สมัครงานไปจนถึงพนักงานปัจจุบัน (Employee Experience) สามารถสอดแทรกอยู่ในแผนงานประจำปีของสายงานบุคลากรที่มีอยู่แล้วได้ทันที รวมไปจนถึงการปรับวิธีการทำ Recruitment Marketing จากแบบเดิมให้แอคทีฟและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น เป็น Content แบบใหม่ๆ เพิ่มความโดดเด่นด้วย Brand Framework เลือกใช้รูปแบบและช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น วิธีเหล่านี้ก็เป็นการปูพื้นเพื่อจะเสริมสร้างการรับรู้ให้ผู้สมัครงานและคนภายนอกที่ดีอย่างยิ่ง

 

3. เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ เพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

การที่จะเริ่มทำโปรเจกต์ใหญ่นั้น จะต้องนำผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงจากโปรเจกต์ทดลอง หรือการเปลี่ยนกลยุทธ์จากงานที่มีอยู่แล้ว มานำเสนอให้ผู้บริหารสูงสุดได้เห็นความเปลี่ยนแปลง เห็นผลลัพธ์ที่ชี้วัดจับต้องได้โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ เช่น ใช้งบประมาณในการสรรหาบุคคลากรน้อยลง ต้นทุนต่อผู้สมัครลดลง ค่าใช้จ่ายบางอย่างเริ่มหายไป เป็นต้น แล้วจึงขอขยายผลเป็นโปรเจกต์สร้างแบรนด์ในระดับที่ใหญ่ขึ้น

และสุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้ชาว HR หรือ ผู้ที่ดูแลงานส่วนนี้ทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญและมีความตั้งใจจริงในการ Employer Branding และขอให้เชื่อมั่นว่าลงมือทำเท่าที่มี ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยอย่างแน่นอน

 

Author : Jeerawatana Tungborvornpichet

Certified International Employer Branding Professional