คำแนะนำการหางาน | 18 April 2018

ก่อนสมัครงานต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

 

ด่านแรกของการสมัครงานก็คือการเขียนเรซูเม่และจดหมายแนะนำตัว หรือ Cover Letter ซึ่งถ้าหากเขียนได้ดี ก็ย่อมถูกเรียกสัมภาษณ์ได้ไวขึ้น แต่การเขียนเพียงแค่เรซูเม่และจดหมายแนะนำตัวไว้อันเดียวแล้วสมัครงานหลายๆ ตำแหน่ง อาจจะยังดูไม่เป็นมือชีพมากพอเพราะนอกจากเรซูเม่และจดหมายแนะนำตัวแล้ว ยังมีสิ่งอื่นๆ ที่ควรเตรียมให้พร้อมเพื่อให้คุณดูเป็นมืออาชีพในการสมัครงานมากขึ้นด้วย WorkVenture จะพามาดูว่ามีเอกสารอะไรบ้างที่คุณควรจะเตรียมให้พร้อม

 

เรซูเม่ (Resume)

เตรียมเอกสาร-สมัครงาน

เรซูเม่คือสรุปภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่การศึกษา ประวัติการทำงาน รางวัลและความสำเร็จรวมไปถึงทักษะต่างๆ ที่คุณมี ซึ่งอาจจะใส่เป้าหมายของเรซูเม่ (Resume Objective) เข้าไป ประโยคถึงสองประโยคว่าเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองของคุณคืออะไร โดยลักษณะการเขียนเรซูเม่จะเน้นเขียนสั้น ลิสต์เป็นข้อๆ หรือ Bullet Point ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ และสามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้ ซึ่งจะต่างจาก CV ที่จะเป็นการลงรายละเอียดระวัติเเละไทม์ไลน์การทำงานต่างๆ อย่างชัดเจน


Curriculum Vitae

Curriculum Vitae หรือ CV คืออีกหนึ่งสิ่งที่ควรเตรียมไว้ในการสมัครงาน โดย CV มีไว้สำหรับเขียนแนะนำตัวเอง คล้ายกันกับเรซูเม่ แต่ต่างกันที่ “ความยาว” อาจจะเขียนประมาณ 2 ถึง 3 หน้ากระดาษ โดยจะรวมเอาประวัติทั้งหมด เช่น ประวัติการศึกษาโดยละเอียด กิจกรรมช่วงที่เรียนหนังสือ งานวิจัยที่เคยทำ รางวัลที่เคยได้รับหรืองานตีพิมพ์ต่างๆ โดย CV มักจะเน้นให้ข้อมูลเรื่องของการศึกษาเป็นหลัก ซึ่งความสำคัญของ CV คือการที่บริษัทจะนำไปประเมินว่าผู้สมัครนั้นน่าจะมีทักษะ (Skill) ใดบ้าง เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ หรือไม่ ส่วนใหญ่ CV จะใช้ในวงวิชาการเป็นส่วนใหญ่


Cover Letter หรือ จดหมายแนะนำตัว

เตรียมเอกสาร-สมัครงาน

เป็นเอกสารที่รวบรวมข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ข้อมูลการติดต่อ ทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล และอีกส่วนที่สำคัญสำหรับจดหมายแนะนำตัวคือส่วนของทักษะหรือ Skill ที่ควรจะทำให้โดดเด่น โดยพยายามเขียนให้ตรงกับ Job Description ให้มากที่สุด

จดหมายแนะนำตัวไม่ควรที่จะเขียนซ้ำกับข้อมูลใน Resume ถ้าไม่จำเป็น เช่น ในเรซูเม่เขียนทักษะเป็นรายการๆ แต่ในจดหมายแนะนำตัวควรเขียนอธิบายไปเลยว่าทักษะของคุณนั้น เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สมัครอย่างไร ดังนั้นจดหมายแนะนำตัวจำเป็นที่จะต้องแก้ทุกครั้งเมื่อสมัครงานตำแหน่งใหม่ รวมถึงตำแหน่งเดียวกัน แต่ต่างบริษัทด้วย


แฟ้มรวมผลงาน (Portfolio)

บางตำแหน่งงานนั้น พอร์ตโฟลิโอเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือว่าคุณมีความสามารถหรือคุณสมบัติตามที่ต้องการจริงๆ เช่น ตำแหน่งงานทางด้าน Graphics หรืองานเขียนที่ต้องมีบทความประกอบ แต่สำหรับตำแหน่งทั่วๆ ไปที่ไม่ได้มีการใช้พอร์ตโฟลิโอ คุณก็อาจจะรวบรวมเรซูเม่ ใบจบการศึกษาและประกาศนียบัตรต่างๆ ที่คุณเคยได้รับให้อยู่ในแฟ้มเดียวกันเตรียมไว้ก็ได้


บุคคลอ้างอิง

เตรียมเอกสาร-สมัครงาน

ที่ทำงานบางที่อาจจะต้องการบุคคลอ้างอิง เพื่อความน่าเชื่อถือของคุณ โดยควรจะเตรียมไว้อย่างน้อย 3 คน ซึ่งทั้ง 3 คนนี้ควรจะเป็นคนที่รู้จักกับคุณ เช่น หัวหน้างานจากที่ทำงานเก่า หรือในกรณีของนักศึกษาจบใหม่ก็อาจจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ประจำโปรเจ็คที่เคยทำงานร่วมกัน


 

close