รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว โชว์ไร้ขีด 1

Show No Limit Co., Ltd.

"คิดเอง ถ่ายเอง ตัดเอง จบเอง ในวันเดียว"

นักตัดต่อวิดีโอ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-21

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เกี่ยวกับการตัดวิดิโอลงโซเซียล และการว่างแผนในการทำงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-21

  • 1