คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินและภาษีอากร อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้าน Internet Banking
 • มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งานไว ซื้อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • ละเอียดรอบคอบ มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน คล่องแคล่ว
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติงานด้านการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับรับ-จ่าย
 • เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารทางการเงิน
 • ดูแลงานด้านภาษีต่างๆ จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ติดต่อประสานงานกับธนาคารและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน ก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ
 • จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
 • บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็ค พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัท)
 • Provident Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
 • Outing ประจำปี
 • Fitness
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
ประสบการณ์ที่จำเป็น
 • 2 ปี
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งนี้รับสมัครเฉพาะคนไทยเท่านั้น
สายงาน
 • การเงิน
ประเภทงาน
 • งานประจำ

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:n/a
ประเภทบริษัท:การเงินและการธนาคาร
ที่ตั้งบริษัท:n/a
เว็บไซต์:robowealth.co.th
ก่อตั้งเมื่อปี:n/a

Robowealth is a tech company specializing in wealth tech services and products. Founded in 2017, the headquarter office is in Silom District Bangkok, Thailand. We successfully create Thailand’s 1st robo-advisor, overcome regulatory, convention, and technology. Launching our 1st product, ‘odini’ m ... อ่านต่อ

สำนักงานใหญ่: 100/57 Sathorn Nakorn Tower, 28Th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
 • หางาน สมัครงาน โรโบเวล 1
 • หางาน สมัครงาน โรโบเวล 2
 • หางาน สมัครงาน โรโบเวล 3
 • หางาน สมัครงาน โรโบเวล 4
 • หางาน สมัครงาน โรโบเวล 5
 • หางาน สมัครงาน โรโบเวล 6
 • keyboard_arrow_right
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท Robowealth Mutual Fund Brokerage Securities Co., Ltd. โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท Robowealth Mutual Fund Brokerage Securities Co., Ltd. มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท Robowealth Mutual Fund Brokerage Securities Co., Ltd. หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน นกแอร์สมัครงาน ซีเอ็มจีสมัครงาน อิออนสมัครงาน Superb production