รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4.5

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว Qatar Airways 1

Qatar Airways

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-07-03

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Great Team with Great Benefit, loved to be a part of this family.

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-07-03

รีวิว Qatar Airways 2

Qatar Airways

ผู้ดูแลห้องโดยสาร - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-10-01

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง ทุกอย่างมีระบบแบบแผนชัดเจนในการทำงาน เพื่อนร่วมงานจากทั่วโลก ได้ชั่วโมงบินเยอะมาก การทำงานเน้นทำงานเป็นทีม สื่อสารและช่วยเหลือกัน แต่มีกฎระเบียบค่อข้างเคร่งครัดเหมาะสำหรับคนที่พร้อมปรับตัว

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-10-01

รีวิว Qatar Airways 3

Qatar Airways

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Opportunities to see the world and able to work as a team with dynamic work place

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

รีวิว Qatar Airways 4

Qatar Airways

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Great experiences working with with multi national culture that open my mine

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

รีวิว Qatar Airways 5

Qatar Airways

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Discover the world through art and culture. Change my mindset into another level of positivity

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

รีวิว Qatar Airways 6

Qatar Airways

"Qatar airways"

ผู้อำนวยการบริการห้องโดยสาร - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Qatar airways เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง มีมากกว่า 100 destinatios ทั่วทุกทวีป มีสวัสดิการดี ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

รีวิว Qatar Airways 7

Qatar Airways

"เรียนรู้จากโลกกว้างนั้นช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดได้อย่างไม่น่าเชื่อ"

ผู้ดูแลห้องโดยสาร - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-09

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ประสบการณ์ที่ได้นอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ในการปฎิบัติงานคือ การได้มีเพื่อนร่วมงานที่มาจากทั่วโลกมากกว่า 100 เชื้อชาติ ทำให้ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ตัวเราสามารถทำงานกับทุกๆคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อเราเข้าทำงานใหม่ทุกองค์กรเราต้องเรียนรู้ในการปรับตัวทั้งสิ้น อีกทั้งการได้มีโอกาสไปสัมผัสประสบการณ์ทั่วโลก ทำให้กรอบความคิดของเรากว้างมากขึ้นและสามารถนำสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์เหล่านั้นมาพัฒนาความคิดและการทำงานของตนเองในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-09

รีวิว Qatar Airways 8

Qatar Airways

"อาชีพลูกรือบนท้องฟ้า"

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-08

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ ได้รู้จักประเทศที่ไม่เคยรู้จัก ได้พัฒนาภาษาอังกฤษ

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-08

รีวิว Qatar Airways 9

Qatar Airways

"Good benefits"

Customer Services Agents - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Good benefits - Discounted tickets - Free accommodation - etc.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-28

รีวิว Qatar Airways 10

Qatar Airways

ผู้ดูแลห้องโดยสาร - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-22

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ฝึกความอดทน ความเป็นระเบียบ ตรงต่อเวลา มีมารยาท การแต่งกาย ได้ดีมาก เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเอง เพื่อนร่วมงาน และที่สำคัญคือผู้โดยสาร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-22

  • 1
  • 2
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง