รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
  • หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 1
  • หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 2
  • หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 3
  • หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 4
  • หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 5
  • หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 6
keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ไอบีเอ็ม 1

ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

"Customer Service Representative & engineer atm"

ผู้ประสานงานวิศวกร - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Position of Customer Service Representative in ayutaya bank & job technical-engineer/ tacking proactive repaire and mantenance atm Answer customer problems via mail and by phone Receive complaints, Coordinate the quotation, tacking atm installation daly and report Meeting with customers testing atm & uat test atm report ms word,excel other,email

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

รีวิว ไอบีเอ็ม 2

ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-05-05

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การมีส่วนร่วมในทีม ออกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิธีการ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-05-05

รีวิว ไอบีเอ็ม 3

ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

"Sales operation and team support to support team and reach sale target."

Sales Management Support - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

offer high salary and benefit (provident fund 13%)

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

รีวิว ไอบีเอ็ม 4

ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

"การทำงานกับลูกค้าในระดับ Enterprise"

ผู้พัฒนาระบบจัดการเว็บไซต์ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-03

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่มีโครงสร้างองค์กรที่แข็งแรง มีการบริหารที่ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-03

รีวิว ไอบีเอ็ม 5

ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

"เป็นบริษัทที่มั่นคง"

ผู้ให้คำปรึกษา - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-25

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานและสิ่งแวดล้อมดีมาก หัวหน้าและผู้จัดการทั้งฝ่ายประเทศไทยและต่างประเทศ น่ารัก

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-07-25

  • 1