• Contract: 3 Month

ขอบเขตการทำงาน 

 1. ทำรายงานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เช่น Daily report, Monthly report, Incident Report
 2. ตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆ ในรูปแบบ Routine check, Realtime monitor 
 3. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามคู่มือหรือวิธีการที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
 4. ติดตั้ง และรื้อถอน อุปกรณ์เพื่อให้บริการ Internet หรือ Wifi ให้แก่ลูกค้าที่มาเช่าใช้บริการ รวมถึงคอยตรวจสอบและให้คำปรึกษาในการใช้บริการ
 5. ประสานงานกับลูกค้า เพื่อออกแบบงานบริการต่างๆ และติดตั้ง พร้อมส่งมอบบริการกับลูกค้า
 6. งานอื่นๆตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ตามความเหมาะสม
 7. ในกรณีที่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สินในสถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบได้รับความเสียหายถูกทำลาย สูญหายในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ โดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง หรือ ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาท ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์และชดใช้ความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
 8. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม หรือกองทุนเงินทดแทน
 9. วัน/เวลา/สถานที่ปฏิบัติงาน
 • วันทำงานปกติ : ตามตารางปฏิบัติงาน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ทำ 5 วัน หยุด 2 วัน
 • เวลาทำงานปกติ : ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาพัก)
 • เวลาพัก : 1 ชั่วโมง
 • การลงเวลาทำงาน : พนักงานต้องลงเวลาทำงานทุกครั้งที่เข้างานและเลิกงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต หรือสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
 • กรณีที่พนักงานปฏิบัติงานนอกเหนือจากวันและเวลาปกติ สามารถคิดเป็นค่าจ้างเพิ่มเติม โดยอัตราค่าจ้างจะเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

คุณสมบัติบุคคลที่ต้องการ

 1. วุฒิการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี สาขา IT, Telecom หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์หรือความรู้เกี่ยวกับด้าน IT & telecom network อย่างน้อย 1 ปี
 3. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือตามช่วงเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ได้
 4. สามารถปฏิบัติงำนล่วงเวลาได้ตำมช่วงเวลาที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ได้
 5. สามารถทำงานวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 6. สามารถปฏิบัติตามสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหรือตามที่ได้รับแจ้งให้ปฏิบัติงาน
 7. มี Service mind ที่ดี
 8. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 9. ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคชนิดหนึ่งชนิดใดต่อไปนี้
 10. ต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจร่างกายทั่วไป
 11. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ประสบการณ์ที่จำเป็น
 • ไม่ระบุประสบการณ์ขั้นต่ำ
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน
 • 18,000 - 21,000 THB
สายงาน
 • วิศวกรรม
ประเภทงาน
 • งานประจำ
อายุ
 • ตั้งแต่ 22 ถึง 30
 • หางาน สมัครงาน บริษัท แคร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1
 • หางาน สมัครงาน บริษัท แคร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2
 • หางาน สมัครงาน บริษัท แคร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3
 • หางาน สมัครงาน บริษัท แคร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4
 • หางาน สมัครงาน บริษัท แคร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 5
 • หางาน สมัครงาน บริษัท แคร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 6
keyboard_arrow_right

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:10-50 คน
ประเภทบริษัท:การบริหารทรัพยากรมนุษย์ / การสรรหาบุคลากร
ที่ตั้งบริษัท:n/a
เว็บไซต์:www.carenett.one/
ก่อตั้งเมื่อปี:2001

CARENETT Group เริ่มต้นธุรกิจในการให้บริการทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม และเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการทางวิศวกรรมในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม บริษัทก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 2001 โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการให้บริการที่เป็นมืออาชีพและมีความน่าเชื่อถือ CARENETT Group ไม่เพียงแค่ดำเนินธุ ...

อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา: At Carenett, we believe that “Great People” deserve enriched life in a better community. We further believe that “Great Organizations” deserve “Great People” to work for them to make their business and organization successful.

สำนักงานใหญ่: 36/51 ซ.นวมินทร์ 88 แยก 6 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
Display map

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • ฝึกอบรม
 • ค่าโทรศัพท์
 • จ่ายค่าทำงานล่วงเวลา
 • ลาคลอด
 • โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท บริษัท แคร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท บริษัท แคร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท บริษัท แคร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน สยาม ออเซิร์ด กรุ๊ปสมัครงาน บริษัท เดลส์ค บิสซิเนส ไทยแลนด์ จำกัดสมัครงาน เทรนด์ เอสเตทสมัครงาน วีคอมเมิร์ซ