รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
  • หางาน สมัครงาน สยามมิชลิน 1
  • หางาน สมัครงาน สยามมิชลิน 2
  • หางาน สมัครงาน สยามมิชลิน 3
  • หางาน สมัครงาน สยามมิชลิน 4
  • หางาน สมัครงาน สยามมิชลิน 5
  • หางาน สมัครงาน สยามมิชลิน 6
  • หางาน สมัครงาน สยามมิชลิน 7
  • หางาน สมัครงาน สยามมิชลิน 8
keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 91% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว สยามมิชลิน 1

สยามมิชลิน จำกัด

"เป็นองค์กรที่ดีที่สุดในการทำงานที่ผ่านมา"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง มีสภาพแวดล้อมดีทั้งเพื่อนร่วมงานและสถานที่ทำงาน พนักงานได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีความก้าวหน้าในการทำงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

รีวิว สยามมิชลิน 2

สยามมิชลิน จำกัด

"The Best in Tire Industry "

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-03-13

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Learning the business system from 100 plus years establishment company

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-03-13

รีวิว สยามมิชลิน 3

สยามมิชลิน จำกัด

วิศวกรคุณภาพ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-02

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ดี ได้รีบโอกาศในการเรียนรู้ และเจอหัวหน้างานที่มีความรู้ความสามารถ

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-02

รีวิว สยามมิชลิน 4

สยามมิชลิน จำกัด

"ประทับใจ"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีการสอนงานที่ดี ที่ทำงานสวย ชั่วโมงทำงานมีความยืดหยุ่น ไม่รู้สึกกดดัน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

รีวิว สยามมิชลิน 5

สยามมิชลิน จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาวุโส - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-12-25

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Big & firm Company, Good know-how, Good system, Good widely network and Good benefits

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-12-25

รีวิว สยามมิชลิน 6

สยามมิชลิน จำกัด

"บริษัทดี เพื่อนร่วมงานดี"

ผู้จัดการธุรกิจ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีโอกาสดี ถ้าคุณชอบการเปลี่ยนแปลงในการจัดการ ที่นี่คงเป็นที่สำหรับคุณ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

รีวิว สยามมิชลิน 7

สยามมิชลิน จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Nice workplace, people are very friendly , multicultural environment

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-27

รีวิว สยามมิชลิน 8

สยามมิชลิน จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-07-10

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานดี สิ่งแวดล้อมในการทำงานดีมาก ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ฝึกความมีวินัย เพราะมีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นทำให้ไม่เครียด ได้แก้ปัญหาในการทำงาน รู้จักการทำงานเป็นทีม และมีประสบการณ์ในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-07-10

รีวิว สยามมิชลิน 9

สยามมิชลิน จำกัด

"ดี มีความมั่นคง"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ย้ายแผนกบ่อย มั่นคง เป็นบริษัทที่ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

รีวิว สยามมิชลิน 10

สยามมิชลิน จำกัด

"สยามมิชลิน"

หัวหน้าฝ่ายรับประกันคุณภาพ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ระบบการฝึกอบรมที่เป็นมืออาชีพ พัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเทคนิค วิชาการ ภาษาต่างประเทศ การบริหารจัดการ เป็นต้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

  • 1
  • 2

ค้นหาบริษัทอื่น