รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

3.5

พนักงาน 86% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว วีเอฟเอส โกลบอล จำกัด 1

วีเอฟเอส โกลบอล จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-05-22

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การทำงานไม่วุ่นวาย แบ่งแยกเป็นแต่ละประเทศๆ มีความเป็นกันเอง ในการทำงาน ทุกคนช่วยกัน

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-05-22

รีวิว วีเอฟเอส โกลบอล จำกัด 2

วีเอฟเอส โกลบอล จำกัด

เจ้าหน้าที่รับยื่นวีซ่า - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้เพื่อนใหม่ ได้สังคมเพื่อนใหม่ เป็นที่ที่ดีสำหรับทำงานที่แรก

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-26

รีวิว วีเอฟเอส โกลบอล จำกัด 3

วีเอฟเอส โกลบอล จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-13

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

They teach me a lot. It's very great experiences for me.

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-13

รีวิว วีเอฟเอส โกลบอล จำกัด 4

วีเอฟเอส โกลบอล จำกัด

"co worker is good"

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-23

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

In this here the co worker it very good and kind

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-23

รีวิว วีเอฟเอส โกลบอล จำกัด 5

วีเอฟเอส โกลบอล จำกัด

"สิ่งที่ได้รับอย่างมีคุณค่า"

เจ้าหน้าที่รับยื่นวีซ่า - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-24

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเจอคนมากมายหลายแบบทำให้เราได้ปรับตัสกับสถานการณ์ต่างๆได้ไสและเร็ว เสริมสร้างไหวพริบให้เราอีกด้วย

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-24

รีวิว วีเอฟเอส โกลบอล จำกัด 6

วีเอฟเอส โกลบอล จำกัด

"บรรยากาศการทำงานดี "

เจ้าหน้าที่ส่งเอกสาร - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-12

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

บรรยากาศการทำงานดี เพื่อนร่วมงานดี ระบบทำงานเป็นทีม

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-12

รีวิว วีเอฟเอส โกลบอล จำกัด 7

วีเอฟเอส โกลบอล จำกัด

"ได้รู้เกี่ยวกับวีซ๋าต่างๆ"

เจ้าหน้าที่รับยื่นวีซ่า - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-06-20

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้เรียนรู้ขั้นตอนในการทำวีซ่า ประเภทของวีซ่าต่างๆ

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-06-20

  • 1
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท วีเอฟเอส โกลบอล จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท วีเอฟเอส โกลบอล จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท วีเอฟเอส โกลบอล จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน Central Technologyสมัครงาน ไอซายเอนซ์ เทคโนโลยีสมัครงาน RBSCสมัครงาน วีรสุ