รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
 • หางาน สมัครงาน มิตรผล 1
 • หางาน สมัครงาน มิตรผล 2
 • หางาน สมัครงาน มิตรผล 3
 • หางาน สมัครงาน มิตรผล 4
 • หางาน สมัครงาน มิตรผล 5
 • หางาน สมัครงาน มิตรผล 6
 • หางาน สมัครงาน มิตรผล 7
 • หางาน สมัครงาน มิตรผล 8
 • หางาน สมัครงาน มิตรผล 9
 • หางาน สมัครงาน มิตรผล 10
 • หางาน สมัครงาน มิตรผล 11
 • หางาน สมัครงาน มิตรผล 12
 • หางาน สมัครงาน มิตรผล 13
 • หางาน สมัครงาน มิตรผล 14
 • หางาน สมัครงาน มิตรผล 15
 • หางาน สมัครงาน มิตรผล 16
 • หางาน สมัครงาน มิตรผล 17
 • หางาน สมัครงาน มิตรผล 18
 • หางาน สมัครงาน มิตรผล 19
 • หางาน สมัครงาน มิตรผล 20
 • หางาน สมัครงาน มิตรผล 21
keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว มิตรผล 1

น้ำตาลมิตรผล จำกัด

"เหมาะสำหรับคนชอบ creative, innovation "

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-05-31

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้รับการพัฒนาความรู้จากการทำงานเยอะมากทั้ง Hard/Soft Skill, Leadership program, and etc. เพื่อร่วมงานดีมีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทำให้ทีมเราเก่งขึ้น :)

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-05-31

รีวิว มิตรผล 2

น้ำตาลมิตรผล จำกัด

"บริษัทวิสัยทัศน์ดี"

Coordinator Credit Management Tenders - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-08

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีเยี่ยม และไม่หยุดในการพัฒนา

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-08

รีวิว มิตรผล 3

น้ำตาลมิตรผล จำกัด

"ได้ความรู้เยอะดี มีเวลาให้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ มั่นคง หัวหน้าดีมาก สอนงาน มีเมตตาสูง เอ็นดู และรักลูกน้อง โดยรวมคนที่นี่ nice ไม่กดดัน คุยกันได้แบบคนกันเอง มีคนหลากหลายวัยมาอยู่ร่วมกัน"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-05-24

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ความรู้เยอะ มั่นคง อยู่ได้จนเกษียณ รักษาคน หัวหน้าดีมาก สอนงาน มีเมตตาสูง เอ็นดู และรักลูกน้อง โดยรวมคนที่นี่ nice ไม่กดดัน คุยกันได้แบบคนกันเอง มีคนหลากหลายวัยมาอยู่ร่วมกัน แต่อาจะไม่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ชอบความ Flexibility เพราะที่นี่ยังยึดกับ culture รุ่นเก่า คล้ายๆ ระบบราชการ บางอย่างต้องเป็นทางการ โดยเฉพาะเอกสาร เวลาขอเบิกจะอะไรยุ่งยากหน่อย แต่คนที่นี่ดี สามารถทำงานอยู่ยาวๆ ได้เป็น 10ๆ ปี

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-05-24

รีวิว มิตรผล 4

น้ำตาลมิตรผล จำกัด

"I teach English to all the staff across the company"

ครูสอนภาษาอังกฤษ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-01-24

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

For almost 6 years, I have enjoyed teaching staff in different departments and job levels. I love that I get to see them improve and advance their careers.

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-01-24

รีวิว มิตรผล 5

น้ำตาลมิตรผล จำกัด

"จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับนำเสนอผู้บริหารและฝ่ายต่างๆ"

Intelligence Data - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-06-18

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ทักษะและมุมมองในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล รวมถึงการนำข้อมูลให้น่าสนใจและง่ายต่อการอ่าน

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-06-18

รีวิว มิตรผล 6

น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-04-20

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่เปิดกว้างในการเรียนรู้. ที่ช่วยพัฒนาทักษะในงาน. การสนับสนุนเพื่อให้เกิดความสำเร็จ. ดีมาก. มีสวัสดิการที่ดี ตามระดับ ซี หรือตำแหน่งงาน ทั้ง อาหาร 3 มื้อ บ้านพัก. คนเริ่มต้นทำงาน. สามารถเก็บออมเงินได้

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-04-20

รีวิว มิตรผล 7

น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Capital And International Transaction Officer - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-09-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้เรียนรู้การเปิด LC การโอนเงินต่างประเทศ การทำ AR AGING

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-09-28

รีวิว มิตรผล 8

น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Personal Development Manager/Learning And Development Trainer - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Workplace is great, supports career development within the organization.

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-11

รีวิว มิตรผล 9

น้ำตาลมิตรผล จำกัด

"ประสบการณ์ที่น่าสนใจ"

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-17

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

บริษัทน้ำตาลมิตรผล เป็นบริษัทที่มีกลุ่มธุรกิจหลาย ๆ ด้านทำให้มีงานที่หลากหลายรองรับ และบรรยากาศการทำงานที่นี่ค่อนข้างสนุก ออฟฟิศสะอาดน่าทำงานครับ ระบบงานมีการพัฒนาและผลักดันให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ตาม concept world class organization

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-17

 • 1
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง