รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4.5

พนักงาน 89% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด 1

ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด

ฝ่ายขาย - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-10-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้รับ ประสบการณ์ การขาย และบริการได้ดีมากๆ เลยครับ

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-10-11

รีวิว ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด 2

ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด

IT Friend Muti - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-08

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้การเรียนรู้ในการทำงานกับหลายๆคน หลายๆ พื้นที่ ได้ความอดทน และการมีสมาธิกับการบริการกับลูกค้าแต่ละคน ใจเย็นลงมาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-08

รีวิว ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด 3

ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด

"มีอิสระในการทำงานและมีทีมงานที่ดี"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-06-28

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีเพื่อนงานที่ดี บรรยากาศทำงานที่ดี มีอิสระในการคิดและทำ

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-06-28

รีวิว ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด 4

ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด

Senior HR Partnership - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-04-20

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีโอกาสได้ทำงานกับผู้บริหารระดับสูง และสามารถผลักดันให้การดำเนินกิจกรรมไปตามนโนบายที่บริษัทกำหนด

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-04-20

รีวิว ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด 5

ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด

"ใครผ่านงานที่องค์กรนี้มา เชื่อได้ว่ามีทักษะหลายด้านในการทำงานแน่นอน"

Senior Area Owner - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-05-25

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

งานที่บริษัทนี้ มีความหล่ากหลายในสายงาน ทำให้สามารถเรียนรู้ฝึกทักษะหลายด้าน เพราะล้วนทำงานกับคนมากกมาย การบริการ Service Mind ในการดูแลพนักงานและลูกค้า

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-05-25

รีวิว ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด 6

ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด

"เรืองราวชีวิตการทำงาน"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

กล้าคิด กล้าทำ มีความเป็นผู้นำและสอนให้ขับรถยนต์เป็น

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-11

รีวิว ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด 7

ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-20

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ต้องมีความอดทนรับแรงกดดันได้​ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง​ได้ตลอด

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-20

รีวิว ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด 8

ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด

"เพื่อนร่วมงานดี มีอิสระในการทำงาน"

ผู้บริหารด้านพัฒนาธุรกิจ (อาวุโส) - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-02

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ถ้าอยากเติบโตต้องรู้จักผู้คนในองค์กรให้มากๆและเรียนรู้งานจากเค้าเพราะไม่มีการสอนงานภายในหรืออบรมแบบเป็นมารตฐาน ได้แสดงความสามารถและพัฒนาตัวเองเสมอ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-02

รีวิว ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด 9

ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด

"-"

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-08

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การทำงานเป็นทีมเวิร์ค ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ การพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ความกล้าลงมือทำ กล้าเสี่ยง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-08

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน โนอิ้ง บุดด้าสมัครงาน แอร์โคสมัครงาน กรุงเทพประกันภัยสมัครงาน WorkVenture Technologies