คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

3.5

พนักงาน 91% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ไทยพาณิชย์ 1

ธนาคารไทยพาณิชย์

เทเลเซลล์ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-04-21

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้ค่าตอบแทนเยอะ และไม่จำกัด เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มั่นคง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทุกอย่างดี และลงตัวหมดแล้วค่ะ ส่วนตัวคิดว่าไม่มีอะไรที่ไม่ประทับใจค่ะ แล้วก็เห็นด้วยกับทุกอย่างค่ะ โดยรวมเป็นองค์ขนาดใหญ่และมั่นคงค่ะ มีความน่าเชื่อถือมากค่ะ ถ้าเข้ามาทำงานแล้วก็คือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ทุกอย่างดี และลงตัวหมดแล้วค่ะ ส่วนตัวคิดว่า ไม่มีอะไรที่ต้องแนะนำเพิ่มเติมค่ะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-04-21

รีวิว ไทยพาณิชย์ 2

ธนาคารไทยพาณิชย์

"อยากทำงานงานแบงค์อีกครั้ง"

พนักงานธนาคาร (ฝึกหัด) - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-08

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สวัสดิการ : ) ความเอาใจใส่พนักงาน มีความก้าวหน้า

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่ประทับใจระบบการจัดการของบางสาขา

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากกลับไปทำแบงค์อีกครั้งค่ะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-08

รีวิว ไทยพาณิชย์ 3

ธนาคารไทยพาณิชย์

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-06-06

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานมีความเชี่ยวชาญ และสถานที่ทำงานทันสมัย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การบริหารจัดการ ยังไม่เป็นที่ประทับใจเท่าที่ควร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-06-06

รีวิว ไทยพาณิชย์ 4

ธนาคารไทยพาณิชย์

"สินเชื่อบ้านต้อง scb"

ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-23

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มั่นคง โปร น่าเชื่อถือ คนในที่ที่งานดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ที่จอดรถไม่พอ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เฟรนลี่ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-03-23

รีวิว ไทยพาณิชย์ 5

ธนาคารไทยพาณิชย์

"การทำงานที่ SCB"

เลขานุการผู้บริหาร - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-07

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ข้อดีคือสภาพแวดล้อม การพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศ สถานที่ ให้สอดรับกับการทำงานในปัจจุบัน และสวัสดิการที่ดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การพัฒนาบุคคลากร และระบบในการทำงานของแต่ละแผนก

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการให้ความสำคัญกับพนักงานอย่างทั่วถึง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-07

รีวิว ไทยพาณิชย์ 6

ธนาคารไทยพาณิชย์

"ได้ประสบการ์ที่ดี"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-06-14

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีสวัสดิการดี เพื่อนร่วมงาน,หัวหน้างานดีมาก ขึ้นอยู่กับสาขาที่เราได้สังกัด ได้เรียนรู้งานหลายอย่าง ได้ความรู้ มีการฝึกอบรมให้พนักงาน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีความกดดันด้านยอดขาย หากทำได้ไม่ถึงเป้า ถ้าทำงานเก่งอย่างเดียวจะก้าวหน้ายาก ต้องขายเก่งด้วย

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

มีช่องทางให้พนักงานชั้นผู้น้อยได้แสดงความคิดเห็น

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-06-14

รีวิว ไทยพาณิชย์ 7

ธนาคารไทยพาณิชย์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-11

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

บริษัทเป็นองค์กรที่ใหญ่สามารถพัตณาองค์กรได้ก้าวหน้าเจริญเติบโตได้ดีไปสู่อณาคต

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

บริษัทเป็นองค์กรที่ใหญ่พนักงานค่อนข้างเยอะมาก

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององกรค์

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-11

รีวิว ไทยพาณิชย์ 8

ธนาคารไทยพาณิชย์

"ผู้บริหารให้ความสำคัญกับคน ระบบ วัฒนธรรมการทำงานที่ยืดหยุ่นและทันสมัย"

Humance Resouce Management - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-01

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ผู้บริหารระดับสูงพยายามอย่างหนักและต่อเนื่องที่จะนำพาองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานให้ทันสมัย พัฒนาระบบงานให้ยืดหยุ่นและช่วยทำให้คนทำงานอย่างมีความสุข สวัสดิการดีมาก มั่นคง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

องค์กรปรับเปลี่ยนไวมาก อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในช่วงแรกๆ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ไม่ทอดทิ้งพนักงานที่กำลังปรับตัว

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-01

รีวิว ไทยพาณิชย์ 9

ธนาคารไทยพาณิชย์

"สวัสดิการดี"

พนักงานรับสายโทรศัพท์ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-02

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สวัสดิการดี อยู่แบบครอบครัว หัวหน้ารักน้องให้ความช่วยเหลือ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ประทับใจทุกอย่าง ไม่มีสิ่งที่ไม่ประทับใจเลยค่ะ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ขอให้มาตรฐานค่าตอบแทนเป็นธรรมกว่านี้ค่ะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-02

รีวิว ไทยพาณิชย์ 10

ธนาคารไทยพาณิชย์

"สวัสดิการพนักงานดี"

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-15

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

- สวัสดิการเงินกู้บ้านดอกเบี้ยถูกมาก - สวัสดิการเงินกู้รถยนต์ ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก - มีเงินกู้ฉุกเฉินกรณีเกิดภัยภิบัติ ดอกเบี้ย0%

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การปรับฐานเงินเดือนพนักงานระดับล่าง เงินเดือนพนักงานใหม่มากกว่าพนักงานเดิม หรือเกือบเท่ากัน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-15

  • 1
  • 2
  • 3
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ลีดดิ้งเพอร์ฟอร์แมนซ์สมัครงาน ไมนฮาร์ทสมัครงาน Guntnerสมัครงาน WorkVenture Technologies
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ