รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 1
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 2
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 3
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 4
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 5
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 6
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 7
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 8
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 9
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 10
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 11
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 12
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 13
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 14
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 15
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 16
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 17
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 18
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 19
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 20
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 21
 • keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 95% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ไทยพาณิชย์ 1

ธนาคารไทยพาณิชย์

"ทำงานด้วยหัวใจ"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-22

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

SCBP เป็นองค์กรที่เปรีบเสมือนบ้าน พนักงานอยู่ในระเบียบ ภายใต้ระบบและนโยบายของธนาคาร ที่นี่สอนให้พนักงานคิดบวก เพื่อเป็นแรงผลักดันและขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรโดยรวม ซึ่งส่งผลยังภาพลักษณ์ของตัวองค์กรเองและต่อพนักงานด้วย ดังนั้นเราจึงอยู่กันแบบครอบครัว ซึ่งพนักงานและระดับบริหาร มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกันและกัน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-22

รีวิว ไทยพาณิชย์ 2

ธนาคารไทยพาณิชย์

เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-13

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ทำเกี่ยวกับสินเชื่อ รีไฟแนนซ์รถ/บ้าน หรือจัดไฟแนนซ์รถมือ2 ตามเต๊นที่รับผิดชอบ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางด้านสินเชื่อ

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-13

รีวิว ไทยพาณิชย์ 3

ธนาคารไทยพาณิชย์

นักวิเคราะห์ธุรกิจ (อาวุโส) - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-03-24

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ความเป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือตลอดมา รวมทั้งหัวหน้าที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-03-24

รีวิว ไทยพาณิชย์ 4

ธนาคารไทยพาณิชย์

"เพราะเราทำงานเป็นทีม"

Regional Operations Officer - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-09-04

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ และเพื่อนๆที่น่ารัก

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-09-04

รีวิว ไทยพาณิชย์ 5

ธนาคารไทยพาณิชย์

"การทำงานที่ไทยพาณิชย์"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-05-05

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เรียนรู้งานธนาคารได้หลากหลาย เรียนรู้คนในองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-05-05

รีวิว ไทยพาณิชย์ 6

ธนาคารไทยพาณิชย์

เทเลเซลล์ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-04-21

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ค่าตอบแทนเยอะ และไม่จำกัด เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มั่นคง

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-04-21

รีวิว ไทยพาณิชย์ 7

ธนาคารไทยพาณิชย์

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-19

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การทำงานก็กดดัน และเคร่งเครียดแต่สวัสดิการก็ค่อนข้างจะดีมากค่ะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-19

รีวิว ไทยพาณิชย์ 8

ธนาคารไทยพาณิชย์

"ประสบการณ์เกือบ3ปีกับงานแบงค์"

พนักงานธนาคาร - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-17

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เน้นการขายทุกผลิตภัณฑ์ของแบงค์และบริษัทในเครือบริการดูแลลูกค้าแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจไว้วางใจเรา

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-17

รีวิว ไทยพาณิชย์ 9

ธนาคารไทยพาณิชย์

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อเพื่อที่อยู่อาศัย - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-13

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นธนคารที่มีความมั่นคงมากและได้ประสบการณ์มากมาย รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดได้มาก สวัสดิการดีเยี่ยม

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-13

รีวิว ไทยพาณิชย์ 10

ธนาคารไทยพาณิชย์

"งานมีความท้าทายกับคนรุ่นใหม่ไฟแรง"

ฝ่ายขาย - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-03-18

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีการทำงานเป็นทีม หัวหน้าเป็นมิตร เป็นกันเอง สอนงานได้เข้าใจ ปรับตัวได้ไม่ยาก แต่อาจจะมีความกดดันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ใครชอบความท้าทายในการขาย ทำตัวเลข ทำยอดแนะนำเลยค่ะ ได้อะไรหลายๆอย่างมาก ทั้งความรู้ ทักษะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-03-18

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน Agon Pacificสมัครงาน เชอิลสมัครงาน คอนทัวร์สมัครงาน WorkVenture Technologies