รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 1
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 2
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 3
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 4
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 5
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 6
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 7
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 8
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 9
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 10
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 11
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 12
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 13
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 14
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 15
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 16
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 17
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 18
 • หางาน สมัครงาน ไทยพาณิชย์ 19
 • keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 94% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ไทยพาณิชย์ 1

ธนาคารไทยพาณิชย์

พนักงานธนาคาร - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-06-29

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้เรียนรู้การทำงานหลากหลายรูปแบบ ประสบการณ์มากมาย

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-06-29

รีวิว ไทยพาณิชย์ 2

ธนาคารไทยพาณิชย์

"เปิดบัญชีเป็นกลุ่มกับ Scb"

เปิดบัญชีเป็นกลุ่ม - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-06-03

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เปิดบัญชีให้กับมหาวิทยาลัย นิคมอุตสาหกรรม และ semester ได้สัมผัสความตั้งใจอดทน ความตั้งใจ ความขยัน ความซื่อสัตย์ และที่สำคัญพี่ๆที่ทำงานเป็นกันเอง สอนงานทุกอย่างให้เรียนรู้และปฏิบัติ ทำให้สนุกกับงานที่ทำ

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-06-03

รีวิว ไทยพาณิชย์ 3

ธนาคารไทยพาณิชย์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-01-22

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การทำงานภายใต้กรอบ กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ธนาคารก็ต้องให้บริการที่ดีเลิศ และสามารถทำรายได้ให้ธนาคาร ภายใต้ความร่วมมือของเพื่อนพนักงานทุกภาคส่วน

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-01-22

รีวิว ไทยพาณิชย์ 4

ธนาคารไทยพาณิชย์

"อดีตพนักงานรุ่น100ปี"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ลาออกไปประมาณ10ปีที่แล้ว สมัยที่scbปิดสาขาไม่หยุด ช่วงนี้นscb popularมาก และไม่น่าเชื่อว่า10ปีต่อมาจะปิดสาขาลงมาก เพราะคนหันมาทำธุรกรรมทางมือถือ ปัจจุบันทำงานที่ธนาคารอื่น แต่ต้องขอบคุณscbที่ทำให้เรามีประสบการณ์ที่แข็งแกร่ง ได้เรียนรู้งานขายจากscbและทักษะที่ดีจากscb ปัจจุบันยังคิดถึงสมัยที่ทำงานscbไม่เคยลืม รักองค์กรนี้มากค่ะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

รีวิว ไทยพาณิชย์ 5

ธนาคารไทยพาณิชย์

"ทำงานด้วยหัวใจ"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-22

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

SCBP เป็นองค์กรที่เปรีบเสมือนบ้าน พนักงานอยู่ในระเบียบ ภายใต้ระบบและนโยบายของธนาคาร ที่นี่สอนให้พนักงานคิดบวก เพื่อเป็นแรงผลักดันและขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรโดยรวม ซึ่งส่งผลยังภาพลักษณ์ของตัวองค์กรเองและต่อพนักงานด้วย ดังนั้นเราจึงอยู่กันแบบครอบครัว ซึ่งพนักงานและระดับบริหาร มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกันและกัน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-22

รีวิว ไทยพาณิชย์ 6

ธนาคารไทยพาณิชย์

เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-13

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ทำเกี่ยวกับสินเชื่อ รีไฟแนนซ์รถ/บ้าน หรือจัดไฟแนนซ์รถมือ2 ตามเต๊นที่รับผิดชอบ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางด้านสินเชื่อ

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-04-13

รีวิว ไทยพาณิชย์ 7

ธนาคารไทยพาณิชย์

นักวิเคราะห์ธุรกิจ (อาวุโส) - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-03-24

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ความเป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือตลอดมา รวมทั้งหัวหน้าที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-03-24

รีวิว ไทยพาณิชย์ 8

ธนาคารไทยพาณิชย์

"เพราะเราทำงานเป็นทีม"

Regional Operations Officer - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-09-04

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ และเพื่อนๆที่น่ารัก

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-09-04

รีวิว ไทยพาณิชย์ 9

ธนาคารไทยพาณิชย์

"การทำงานที่ไทยพาณิชย์"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-05-05

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เรียนรู้งานธนาคารได้หลากหลาย เรียนรู้คนในองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-05-05

รีวิว ไทยพาณิชย์ 10

ธนาคารไทยพาณิชย์

เทเลเซลล์ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-04-21

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ค่าตอบแทนเยอะ และไม่จำกัด เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มั่นคง

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-04-21

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน แกรนด์มารีนซัพพลายสมัครงาน บริษัทหสมัครงาน อนันดาสมัครงาน กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด มหาชน
close