คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ธนาคารธนชาต จำกัด มหาชน 1

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

"ผู้จัดการวางแผนกลยุทธ์"

ผู้จัดการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีความสามารถในการทำทะลุเป้าทุกๆเดือน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

หัวโบราณ น่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

รีวิว ธนาคารธนชาต จำกัด มหาชน 2

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

"พนักงาน"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เงินดี สวัสดิการ งานง่าย บริษัทมีชื่อเสียง ดีกับพวกจบใหม่

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ใช้วัฒนธรรมสไตล์เก่าๆ ไม่ค่อยมีกิจกรรมเข้าสังคมอะไรเท่าไหร่

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ไม่มีไอเดียใหม่ๆ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

รีวิว ธนาคารธนชาต จำกัด มหาชน 3

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

"เพื่อนร่วมงานหัวหน้างานรวมถึงสวัสดิการบริษัทดีมากแต่ติดตรงที่ว่าเวลาขอย้ายตำแหน่งงานจะยากแต่รวมๆแล้วดีมากค่ะ"

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-09

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เรื่องของสวัสดิการดีมากค่ะ ถ้าสนใจทำงานธนาคารธนชาตแล้วสิ่งที่คำนึงมากกว่าด้านการบริการลูกค้าคือการเลือกสวัสดิการและธนชาตตอบโจทย์ค่ะ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เรื่องการย้ายตำแหน่งงานจะโยกย้ายยากเนื่องจากบุคลากรในสายงานอาจจะน้อยค่ะ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ที่ทำอยู่ดีมากค่ะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-05-09

รีวิว ธนาคารธนชาต จำกัด มหาชน 4

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

"Challenging job, knowledge expansion, career advancement"

Head Of Marketing & Support - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-28

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

Good workplace, good people and good benefits

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

Many office buildings for different departments

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

One organization One Goal

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-28

รีวิว ธนาคารธนชาต จำกัด มหาชน 5

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

"รายได้ดีมั่นคง"

ฝ่ายการตลาด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-13

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

รายได้ดี มั่นคง ไม่ต้องแก้ไขอะไร เพียงแต่ อยากได้ฐานเงินเดินที่สูงๆหน่อย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มี ดีอยู่แล้ว ไม่ต้องแก้ไขอะไร ถ้าจะเป็นไปได้ขอฐานเงินเดินสูงๆหน่อย

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไข

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-13

รีวิว ธนาคารธนชาต จำกัด มหาชน 6

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

"Time attandance & leave administration"

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลระดับอาวุโส - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-05-26

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

It is a pleasure work at the company, you can show your ideas to team and achieve your work targets.

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

More head office that difficult to manage project to all employee.

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

Must get an activity to employee and develop all of employees toward meaningful career paths.

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-05-26

รีวิว ธนาคารธนชาต จำกัด มหาชน 7

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

Marketing Strategy - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-23

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

. . . work-life-career balance is great . . .

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

. . a little conservative but not too much . .

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-23

รีวิว ธนาคารธนชาต จำกัด มหาชน 8

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

เร่งรัดหนี้ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-23

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

งานเป็นระบบดีเยี่ยม แก้ปัญหารวดเร็ววววววววววววววววววววววว

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทำงาน 7 วันไม่ได้หยุด ไม่ก้าวหน้าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรใส่ใจคุณภาพชีวิตพนักงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-23

รีวิว ธนาคารธนชาต จำกัด มหาชน 9

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

"ค่อนข้างพอใจ"

นักวางแผนด้านการเงิน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ใกล้บีทีเอส ง่ายต่อการเดินทาง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

สวัสดิการและค่าตอบแทนไม่ดีมากนักสำหรับเด็กจบโทจาก ต่างประเทศ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-12

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน บัคโซลูทลี่สมัครงาน ห่าฟูสมัครงาน ดีซี เพอร์เฟคสมัครงาน โรเด้นสต๊อก
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ