คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 71% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ธนาคารทหารไทย 1

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบคุณภาพ (QA) - ผู้ทดสอบซอฟต์แวร์ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

บรรยากาศการทำงานค่อนข้างดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

รีวิว ธนาคารทหารไทย 2

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

"เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น "

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-20

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นธนาคารที่เร่งพัฒนาสิ่งดีๆใหม่ให้กับลูกค้าเสมอ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

การทำโบรชัวร์เยอะเกินไป สิ้นเปลือง ควรให้รางวัลแกพนักงานสาขาเยอะๆ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้มีโบนัสรายปี

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-20

รีวิว ธนาคารทหารไทย 3

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

"....."

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีแต่คนดีๆทั้งน้านนน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

แรงกดดันเยอะ แต่ก็ยังเป็นบริษัทที่ดีนะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-30

รีวิว ธนาคารทหารไทย 4

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

"กำลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยน"

พนักงาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

องค์กรใหญ่ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก พยายามปรับองค์กรให้ทันสมัยอยู่เสมอ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

Work life balance ขั้นตอนเยอะ ต้อง simplify อีกเยอะมาก

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เมื่ออยากได้เยอะ ก็ต้องให้เยอะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

รีวิว ธนาคารทหารไทย 5

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

"ที่ทำงานในฝัน"

Csi - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-17

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สร้างสรรค์ ไม่ปิดกั้นความคิดเห็น ครอบครัว สามัคคี กิจกรรมสนุก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มีเนื่องจากเคยร่วมงานกันแล้วจึงไม่คิดว่ามีส่วนไหนต้องปรับปรุง

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

รักทหารไทย

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-17

รีวิว ธนาคารทหารไทย 6

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

"แนะนำลูกค้าด้านเงินฝาก ประกัน กองทุน สินเชื่อ"

Csm - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทำงานที่ธนาคารนี้ตั้งแต่จบ มาเลย มีประสบการณ์การทำงานมาก ทำตั้งแต่ ทั่วไป

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้เรียนรู้้ประสบการทำงานทุกด้านของธนาคาร เนื่องจากทำมา 21 ปี

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

มีความชัดเจนด้านการทำงาน เป็นองค์กรที่ดี มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

รีวิว ธนาคารทหารไทย 7

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

"เ็นองค์กรที่ดี สังคมดี เพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานโอเค"

พนักงานธุรการ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-25

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีความสุขในการมาทำงาน ลักษณะงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน และเพื่อนร่วมงานรุ่นราวคราวเดียวกันเข้าใจกันง่ายเวลาพูดคุย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

หัวหน้างานบางคนชอบจับผิด ในสิ่งที่ไม่ควรทำ จึงมองดูน่าเบื่อในบางครั้ง

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ควรมีการออก Product ใหม่ๆบ้างเพื่อรองรับโลกปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-04-25

รีวิว ธนาคารทหารไทย 8

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

"เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และประบตัวเข้ากับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน"

Back Office - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-01

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

การทำงานที่ท้าทาย เปิดรับพนักงานในการเรียนรู้งาน พัฒนาคน พัฒนางาน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เนื่องจากสวัสดิการค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบคู่เทียบ และลดลงกว่าพนักงานในอดีตทำให้พนักงานที่มีอยู่หมุนเวียนเปลี่ยนง่าย และเมื่อมีการเปลี่ยนพนักงานใหม่อาจส่งผลกระทบต่อเนื้อหางานเชิงลึกทำให้องค์กรต้องใช้เวลาในการพัฒนาองค์กรมากขึ้น

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เพิ่มเติมสวัสดิการให้เทียบเท่าคู่เทียบทำให้พนักงานรักองค์กรและเติบโตไปกับองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-01

รีวิว ธนาคารทหารไทย 9

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

"Management Trainee"

เจ้าหน้าที่จัดการฝึกหัด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-16

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

- เพื่อนร่วมงานดี โดยเฉพาะกลุ่ม Management Trainee ที่เข้ามาพร้อมกันในรุ่น ช่วยเหลือกันดี มิตรภาพที่ดีมากและไม่น่าจะหาแบบนี้ได้จากสิ่งแวดล้อมการทำงานได้ง่ายๆ - ออฟฟิศ (สนญ.) ทันสมัย มี floor สำหรับพักผ่อน มีห้องสมุด มีห้องงีบหลับ facilities ต่างๆ ดี - มีความ dynamic และไม่อนุรักษ์นิยม ไม่เจ้าขุนมูลนาย ทำให้บรรยากาศโดยรวมในองค์กรมีความสบาย อยู่ด้วยแล้วมีความสุข องค์กรมีความพยายามในการ transform ให้ทันสมัยมากขึ้น เปิดรับ gen ใหม่ๆ มากขึ้น - ใกล้ bts/mrt, สวนสาธารณะขนาดใหญ่, ห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงอาหารในบริเวณโดยรอบสนญ.มีเยอะมาก อร่อย และราคาไม่แพง (อาหารใน canteen บนตึกก็อร่อยและไม่แพงเช่นกัน)

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

- สิ่งนึงที่ Management Trainee ต้อง achieve คือยอดขายที่ต้อง achieve ซึ่งเยอะมาก - เงินเดือนน้อย สวัสดิการไม่ดี ไม่มี OT - ระบบการทำงานไม่พร้อมเท่าที่ควร มีขั้นตอนเยอะ ซับซ้อน และระบบไอทีชอบมีปัญหา

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-16

รีวิว ธนาคารทหารไทย 10

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

"เป็นธนาคารที่มีประสิทธิภาพเร่งพัฒนาและตอบโจทย์กับลูกค้า"

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-25

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นธนาคารที่เร่งพัฒนาและสร้างสิ่งดีๆและแปลกใหม่ให้ลูกค้า

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่อยากให้ทำโบชัวร์มากเกินไปเกรงว่าจะสิ้นเปลือง เอาเงินไปเพิ่มเงินเดือนให้ พนง สาขาดีกว่าคะ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานสาขามากขึ้น เพราะพนักงานทุกเททำงานหนัก

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-25

  • 1
  • 2

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน NJS ประเทศไทยสมัครงาน บริงค์ส โกลบอลสมัครงาน ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ ไทยแลนด์ จำกัดสมัครงาน WorkVenture Technologies
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ