คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว จุฬา 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"งานแลป วิจัยและพัฒนา"

ผู้ช่วยนักวิจัย - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-24

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทำให้มีประสบการณ์การทำงานวิจัย และพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

องค์กรเน้นไปที่งานวิจัยเพื่อการศึกษา อาจจะมีการประยุกต์ไม่มากนัก

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

อยากให้มีทุนเพื่องานวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเพราะยังขาดแคลนมาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-24

รีวิว จุฬา 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"สอนนิสิตระดับปริญญาตรี โท และเอก และทำวิจัยด้านพลังงาน"

อาจารย์ผู้สอน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-31

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

งานอิสระ เพื่อร่วมงานส่วนใหญ่ดี อยู่ใกล้บ้าน เดินทางสะดวก

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

งานค่อนข้างจำเจ จนอาจทำให้บางครั้งอาจขาดความกระตือรือร้น

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ไม่มี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-31

รีวิว จุฬา 3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"การทำงานที่นี้"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นกันเอง มีการช่วยหลือซึ่งกันและกัน ทั้งวัฒนธรรมองค์กร สวัสดิการ สมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับงาน

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

คนน้อย และการทำงานที่ยังไม่มืออาชีพมาก ค่อนข้างเหนื่อยเพราะต้องทำอะไรเองในหลายๆ อย่าง

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

รีวิว จุฬา 4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"ได้ฝึกเป็นพนักงานขาย สนุกดีคะ ได้ประสบการณ์การขาย แนะนำสินค้าให้ลูกค้าฟัง"

พนักงานฝึกหัด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-30

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทำให้รู้ว่างานขายเค้าทำอะไรกันบ้าง ต้องคุยกับลูกค้าอย่างไรให้เค้าสนใจสินค้าของเรา

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ต้องขยันทำยอดขายให้ถึงเป้าที่ทางบริษัทตั้งไว้

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-30

รีวิว จุฬา 5

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"พนักงานประจำ"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นหนึ่งในมอที่ดีที่สุดของไทย มีวิสัยทัศน์ไกล

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

โอกาสในการก้าวหน้าในที่ทำงานมีแค่สำหรับกับ 15% ของพนักงานเท่านั้น

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

คงวิสัยทัศน์แบบนี้ต่อไป

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

รีวิว จุฬา 6

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"เพื่อนร่วมงานน่ารักมีเหตุผล มีตรรกะในการคิด"

Researcher Assiatant - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เดินทางสะดวก คนเก่งเยอะ มีเหตุผล บรรยากาศเป็นกันเองมากถึงมากที่สุด คนไม่ถือตัว

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

งานนอกงานในเยอะม๊ากก เกินขอบเขตงานที่คุยกันไปเยอะ แต่ก็ถือว่าหลากหลายดีคะ

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ขอบคุณคะ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

รีวิว จุฬา 7

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"สุดยอดมาก"

นักเรียน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-05

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

น่าตื่นเต้น ต้นไม้เยอะดี กระรอกก็เยอะ มีงานสังสรรค์ไร้สาระเยอะดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

น่าเบื่อ อินเตอร์เน็ตช้า ห้องน้ำชำรุด อุปกรณ์การเรียนเก่า มีน้อย

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักเรียนเยอะๆนะครับ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-05

รีวิว จุฬา 8

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-03

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

วัฒนธรรมองค์กร แบบพี่น้อง อบอุ่น ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เงินเดือนไม่สูง ไม่มีโบนัส ระบบงานยังมีความช้า

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรลดขั้นตอนของระบบการภายในให้น้อยลง แบ่งการทำงานอย่างเป็นระบบ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-01-03

  • 1
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน บัตเตอร์ไฟร์สมัครงาน โอทิสสมัครงาน ไอบีเอ็มสมัครงาน เด็กดี
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ