รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่
  • หางาน สมัครงาน จุฬา 1
  • หางาน สมัครงาน จุฬา 2
  • หางาน สมัครงาน จุฬา 3
  • หางาน สมัครงาน จุฬา 4
  • หางาน สมัครงาน จุฬา 5
keyboard_arrow_right

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4.5

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว จุฬา 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"Good and sustain organization"

Sales Professional - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

This position help a lot to improve communication skill

ถูกเขียนเมื่อ: 2023-06-06

รีวิว จุฬา 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"งานน่าสนใจ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ค่อนข้างดี"

University Staff - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-05-05

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ดีมาก งานชิว สบาย เงินเดือนเรทราชการแต่มีความสุข แต่งหน้าแต่งตัว เป็นตัวของตัวเองได้แต่ต้องสุภาพ เจ้านายใจดี สปอร์ต และค่อนข้างที่จะยุติธรรม งานไม่มีอะไรซับซ้อน แต่ควรที่จะมีนิสัยรอบรู้เพราะเนื้องานหากลงรายละเอียดจริงๆค่อนข้างยากเนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งต้องอาศัยทักษะทางภาษาและการวิเคราะห์ค่อนข้างสูง ติดตามข่าวเพราะต้องทำงานกับหน่วยงานทางสหภาพยุโรป ต้องมีอินเนอร์ความขยัน เพื่อนร่วมงานเฉยๆ ต่างคนก็ต่างทำงาน มีบางครั้งทะเลาะกันบ้างแต่ก็จบกันเร็วเพราะได้หัวหน้างานฉลาด ปิดคดีได้อยางแนบเนียน

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-05-05

รีวิว จุฬา 3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"สนุกครับ ได้ทำงานวิจัย"

ผู้ช่วยสอน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-11-21

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

สนุกครับ และได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองได้อ่านงานวิจัย และลงมือวิจับพัฒนา

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-11-21

รีวิว จุฬา 4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"ออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ"

นักประชาสัมพันธ์ & การตลาด - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-02-11

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

การได้ช่วยเหลือสังคมทุกมิติ การผลิตสื่อเพื่อคุ้มครองผูบริโภค

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-02-11

รีวิว จุฬา 5

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยนักวิจัย - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Center of Excellence in Electrical Power Technology คือหน่วยงานภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเทลโนโลยีไฟฟ้ากำลังของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนคือ "โครงการวิจัยการพัฒนาแบบจำลองเชิงสถิติของความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์กำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และขั้นตอนวิธีสำหรับการพยากรณ์เชิงพื้นที่" หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย : วิจัยและพัฒนาโมเดลพยากรณ์โดยใช้ Machine Learning & Deep Learning field ในการเรียนรู้และทดสอบโมเดลพยากรณ์ที่ได้สร้างขึ้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-12-26

รีวิว จุฬา 6

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"งานแลป วิจัยและพัฒนา"

ผู้ช่วยนักวิจัย - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-24

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ทำให้มีประสบการณ์การทำงานวิจัย และพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-24

รีวิว จุฬา 7

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"สอนนิสิตระดับปริญญาตรี โท และเอก และทำวิจัยด้านพลังงาน"

อาจารย์ผู้สอน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-31

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

งานอิสระ เพื่อร่วมงานส่วนใหญ่ดี อยู่ใกล้บ้าน เดินทางสะดวก

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-31

รีวิว จุฬา 8

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"การทำงานที่นี้"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นกันเอง มีการช่วยหลือซึ่งกันและกัน ทั้งวัฒนธรรมองค์กร สวัสดิการ สมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-07

รีวิว จุฬา 9

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"ได้ฝึกเป็นพนักงานขาย สนุกดีคะ ได้ประสบการณ์การขาย แนะนำสินค้าให้ลูกค้าฟัง"

พนักงานฝึกหัด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-30

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ทำให้รู้ว่างานขายเค้าทำอะไรกันบ้าง ต้องคุยกับลูกค้าอย่างไรให้เค้าสนใจสินค้าของเรา

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-10-30

รีวิว จุฬา 10

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"พนักงานประจำ"

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นหนึ่งในมอที่ดีที่สุดของไทย มีวิสัยทัศน์ไกล

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-08-31

  • 1
  • 2
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง