มี 7 ตำแหน่งงานสำหรับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หางาน สมัครงาน จุฬา 1

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿19,500+

 • ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน P7 จํานวน 1 อัตรา.
 • อัตราเงินเดือน 19,500 บาท.
 • ปฏิบัติงานใน ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน จุฬา 2

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Business Statistics / Analysis, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และติดตามประเมินผล สังกัด สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้.
 • ได้รับปริญญาโทขึ่นไปในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ.
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน จุฬา 3

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Management, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ด้วย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักกิจการวุฒยาจารย์ สังกัด สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ.
 • ได้รับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ.
 • มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน จุฬา 4

ประสบการณ์:

7 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Risk Management, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ด้วย ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง สังกัด ศูนย์บริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติดังนี้ คือ.
 • ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาการบริหารจัดการ สถิติ วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์และในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการพัฒนาคุณภาพงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ).
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน จุฬา 5

ประสบการณ์:

9 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Management

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง.
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ.
 • ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิชานิติศาสตร์ บัญชี บริหารการศึกษา ครุศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน จุฬา 6

ประสบการณ์:

4 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Teaching

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา.
 • ได้รับปริญญาโทขึ้นไป ในด้านสาขาวิชาบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ.
 • มีประสบการณ์การทำงานประกันคุณภาพหลักสูตร และ/หรือ ออกแบบการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน จุฬา 7
ปทุมวัน, กรุงเทพ, การเงิน ,งานธุรการ ,งานผู้ช่วย การเงิน,งานธุรการ,งานผู้ช่วย
฿19,500 - ฿25,000, สามารถต่อรองได้
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Accounting, Accounts Payable, Accounts Receivable, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿19,500 - ฿25,000, สามารถต่อรองได้

 • ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน (การเงิน)P7 จํานวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 19,500 บาท + ประสบการณ์.
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี และสาขาบริหารธุรกิจ
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
7 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down

ค้นหาบริษัทอื่น

สวัสดิการ

 • การพัฒนาเพื่อความเป็นมืออาชีพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ทุนการศึกษา
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • สมาชิกฟิตเนส
 • ประกันสุขภาพ
 • จ่ายค่าทำงานล่วงเวลา
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ไอฟลิกซ์สมัครงาน อีเอสพีสมัครงาน คอนราดสมัครงาน ยูรีโคท
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ WorkVenture ?

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ